Intenzifikovaná čistírna odpadních vod v Žebráku slouží i ke spokojenosti správy CHKO Křivoklátsko (a raka kamenáče i vranky obecné)

Královské komorní město Žebrák dnes zažilo slavnostní odpoledne. Oficiálně tam totiž otevřeli rekonstruovanou a intenzifikovanou čistírnu odpadních vod, kterou vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Díky rekonstrukci a intenzifikaci čistírny, kdy se mj. zvýšila její původní kapacita z 2066 na 3150 ekvivalentních obyvatel, bylo možné odkanalizovat část místní průmyslové zóny, odkud se už odpadní voda nemusí složitě převážet do okolních čistíren.

Právě z iniciativy podniků usídlených v jižní části průmyslové zóny společnost VAK Beroun přikročila k náročným úpravám čistírny, přičemž spoluinvestory investice ve výši téměř 20 milionů korun se stali uvedení producenti odpadních vod, kteří působí v jižní části průmyslové zóny za dálnicí D5.

Jak při slavnostním ceremoniálu připomněl ředitel společnosti VAK Beroun Jiří Paul, při rekonstrukci a intenzifikaci čistírny bylo nutné zohlednit skutečnost, že ČOV Žebrák leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Zhruba dva kilometry pod místem vypouštění předčištěných odpadních vod do Stroupínského potoka se nachází evropsky významná lokalita (EVL) s výskytem kriticky ohrožených druhů – raka kamenáče a vranky obecné. Proto bylo nezbytně nutné zajistit, aby čistírna dosahovala stabilně vysoké účinnosti čištění a neohrozila populaci těchto chráněných živočichů.

Vypořádat bylo nutné se i s poměrně velmi malou vodnatostí recipientu a naopak relativně vysokou produkcí odpadní vody v poměru k toku. Ředitel Jiří Paul v nadsázce ČOV Žebrák charakterizoval jako "velkou čistírnu na malém potoce".

Prvním technologickým objektem ČOV je retenční nádrž o objemu 180 m3. Ta slouží k vyrovnání přítoků a omezení odlehčovací vody do potoka během srážek. Z této nádrže se odpadní voda čerpá do oběhové aktivační nádrže o objemu 750 m3. Je vystrojena jemnobublinovými aeračními elementy a míchadlem. Aktivační směs následně proudí do dvou dosazovacích nádrží, z nichž každá má objem 380 m3. Odtud čištěná voda odtéká přes mikrosítový filtr do Stroupinského potoka. Vratný kal se do aktivační nádrže vrací přes provzdušňovací regenerační nádrž o objemu 50 m3. Kal z čištění odpadních vod je před odvezením k odvodnění stabilizován vzduchem a uskladněn v nádržích kalového hospodářství, které mají každá po 160 m3.

Jiří Paul vysoce vyzdvihl spolupráci se správou Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko i s městem Žebrák. To ostatně poskytlo pro rekonstrukci a intenzifikaci čistírny nezbytný pozemek. Ředitel VAK připomněl i významnou roli  projektanta stavby – Vodohospodářského podniku, a. s., generálního dodavatele – HST Hydrosystémy s. r. o., a spolupracujícího Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.

Podobně dnes hovořil také starosta města Žebrák Daniel Havlík.  Uvedl, že město si váží skutečnosti, že na této stavbě se finančně podílely i firmy působící v místní průmyslové zóně, a zvlášť zdůraznil, že úzká spolupráce investora  společnosti VAK Beroun s CHKO Křivoklátsko, VÚ vodohospodářským T. G. M. a dalšími odborníky dává městu garanci, že vše, co z této čistírny vyteče do Stroupínského potoka, je nezávadné.

Na dnešní slavnosti promluvil také Werner Steinecker, generální ředitel rakouské společnosti ENERGIE AG Oberöstereich, jejíž dceřiná společnost ENERGIE AG Bohemia působí v České republice a do jejíhož portfiolia náleží také společnost VAK Beroun. Podle Wernera Steineckera právě projekty typu rekonstrukce a intenzifikace ČOV Žebrák dokládají, že cílem rakouské mateřské společnosti není vyvádění dividend z ČR, ale zvyšování hodnoty dceřiné společnosti spolu s převzetím podílu odpovědnosti nejen vůči akcionářům, ale také vůči zákazníkům a vůči celému regionu. Jak Werner Steinecker dále uvedl, od roku 2004, kdy se ENERGIE AG Bohemia stala hlavním akcionářem společnosti VAK Beroun, investoval tento hlavní akcionář do Vodovodů a kanalizací Beroun 700 milionů korun.

Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) Oldřich Vlasák na slova Wernera Steineckera navázal několika statistickými údaji. V České republice je 98 procent obyvatel saturováno kvalitní pitnou vodou a zhruba 86 procent obcí je odkanalizováno. Ročně se do vodárenství investuje přibližně 12 miliard korun. I projekt rekonstrukce a intenzifikace ČOV Žebrák je důkazem, že české vodárenství je na špičkové evropské úrovni.*

/rš/

 

K foto:

Slavnostní stíhání pásky, zleva: ředitel VAK Beroun Jiří Paul, generální ředitel ENERGIE AG Werrner Steinecker a starosta města Žebrák Daniel Havlík

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down