01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Intenzivní mulčování - progresivní péče o trávník

Nároky na vzhled trávníků na veřejných i soukromých plochách se stále zvyšují. Cílem je trvale estetický vzhled, nízké náklady a soulad s ekologickými požadavky.

Kvalitní péče je však finančně i časově náročná a často může nastat nesoulad mezi našimi potřebami a možnostmi. Vzhledem k těmto potřebam se ve světě stále více používá progresivní technologie sečení trávníků - intenzivní mulčování.

PROČ MULČOVAT?

U nás ovšem přetrvávají názory, že mulčováním trávník začne plstnatět a sníží se jeho kvalita. Dodržujeme-li však zásady intenzivního mulčování, kvalitu trávníku můžeme častým kosením naopak zlepšit. Studie dokazují, že rozmělněné odřezky působí příznivě na zachycení vláhy a omezují její odpařování a navíc vracejí do půdy živiny. Tím se u hnojených trávníků sníží náklady na hnojiva o zhruba čtvrtinu, a u trávníků nehnojených, jichž je u nás většina, mulč přirozeným způsobem výrazně zlepšuje bilanci živin. Výzkumy prokázaly, že mulčovaná hmota z jemných konců lístků nepřispívá ke tvorbě plsti. Obsahuje 80-85 % vody a velmi rychle se rozkládá.

Při intenzivním mulčování kosíme v ideálním případě zhruba třetinu délky trávy. Důležité je nenechat ji přerůst, aby se výhody této technologie neztratily. V teplých oblastech je vhodné v létě sekat na větší výšku, čímž trávník chráníme před poškozením teplem. Intenzivně udržované trávníky je vhodné pravidelně provzdušňovat: Zvýší se tak pohyb vody, hnojiv a vzduchu a podpoří i růst kořenů a rozklad hmoty tvořící plsť. V našich podmínkách dopo-ručujeme alespoň 12 sečí ročně. Tak i zabráníme možnosti kvetení alergenních rostlin a z trávníků vymizí též některé druhy plevelů.

Technologie intenzivního mulčování sa-ma o sobě přináší přibližně třicetiprocentní úsporu času díky tomu, že nemusíme vyprazdňovat sběrací koš a řešit svoz travní hmoty. Vznikají tak výrazné ekonomické úspory, nehledě na to, že za skládkování sesbírané trávy se často draze platí.

STROJE S »0« POLOMĚREM OTÁČENÍ

Abychom maximalizovali výhody technologie intenzivního mulčování, je důležité používat kvalitní stroje. Pro údržbu veřejné zeleně jsou velmi vhodné profesionální stroje s »0« poloměrem otáčení.

Trh nabízí široké spektrum těchto sekaček mnoha značek. Při výběru vhodného stroje je třeba porovnávat parametry, jako jsou robustnost a kvalita zpracování konstrukce, pracovní záběr sečení, kvalita žacího ústrojí včetně nožů, výkon motoru, spotřeba paliva, dostupnost servisu apod.

PROVOZNÍ NÁKLADY - INTENZIVNÍ MULČOVÁNÍ VS. SEČENÍ SE SBĚREM

Náklady na travnatý odpad, nízká rychlost pojezdu, malá manévrovatelnost a časté prostoje kvůli vyprazdňování travní hmoty nemohou finančně konkurovat technologii bez sběru s ovládáním s »0« poloměrem otáčení. I při násobném počtu sečí s touto technologií - a tím i větším průběhem počtu provozních hodin, je intenzivní mulčování ekonomičtější - a v neposlední míře i pro trávník ve veřejné zeleni bezesporu prospěšné. Kritéria technologie bez sběru jsou však jednoznačně dána a pravidlo prospěšnosti trávníku a ekonomiky provozu nemusí vždy platit. Počet sečí, výška seče, rychlost s ohledem na hustotu travní hmoty, vlhkost, ostré nože apod., to vše s provozní ekonomikou a s technologií bez sběru úzce souvisí.

Jednoznačně nelze mluvit o dvou konkurenčních technologiích. V praxi je totiž nutné je obě kombinovat s ohledem na možnosti využití strojů na konkrétní udržované ploše, na význam takové plochy a její využití i samotnou ekonomiku její údržby.

Více informací včetně možnosti zhlédnutí praktických ukázek strojů v pracovním nasazení můžete získat na Mezinárodní odborné výstavě inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy - DemoGreen (www.demogreen.cz), která se uskuteční 22. a 23. května v areálu sportovního letiště Vyškov.

MILAN HRUBÝ

AGROCAR s. r. o.

Pro intenzivní mulčování jsou vhodné stroje s »0« poloměrem otáčení.

Ilustrační foto: archiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down