Investice, které jsou už ve městech i na venkově vidět

Prostřednictvím regionálních operačních programů se kraje, města, obce, neziskové organizace, ale i podnikatelé mohli pustit do investic, které by jinak s ohledem na ekonomickou krizi často jen stěží uskutečnili. Dokládá to i příklad z regionu soudržnosti Střední Morava.

Ten sestává ze Zlínského a Olomouckého kraje. V obou těchto regionech tak byly už realizovány investice v celkovém objemu 28 mld. Kč. Z toho více než 17 miliard tvoří dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava. Zbývající část, přibližně 11 mld. Kč, veřejný i soukromý sektor investoval z vlastních zdrojů.

DOTACE JAKO PŘÍLEŽITOST K ROZVOJI

S přihlédnutím k ekonomické krizi během posledních let to jistě není málo. Města nejčastěji investovala do zlepšení podmínek výuky v základních a středních školách. Prostřednictvím dotace z ROP Střední Morava nejenže ve městech i na venkově byly zmodernizovány výukové prostory, ale zejména se zakoupily pomůcky pro moderní výuku (počítače, interaktivní tabule, technické vybavení učeben), aby žáci/studenti v budoucnu lépe obstáli v konkurenci na trhu práce. Příkladem je Centrum pro výuku hi-technologií v Uherském Brodě na Zlínsku nebo Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenství v Lutíně na Olomoucku.


Vyjma projektů na podporu vzdělávání města velmi často využívají možnosti podpory rozvoje tradic a kulturního dědictví. Kulturní památky, galerie, muzea nebo nové expozice patří k projektům, o jejichž podporu radnice měst velmi často usilují. Dosud byla do projektů tohoto druhu z ROP Střední Morava nvestována už miliarda korun. Šlo např. o zpřístupnění Arcibiskupského paláce v Olomouci či Slovácké centrum kultury a tradic v Uherském Hradišti).

O posledních 175 mil. Kč může veřejný sektor soutěžit do letošního 25. listopadu, kdy končí uzávěrka k přijetí žádostí o předkládání projektů financovaných z ROP Střední Morava na podporu cestovního ruchu.

VENKOV NEZAOSTÁVÁ

Ve vztahu k ROP Střední Morava se za součást venkova považuje každá obec Olomouckého a Zlínského kraje s počtem obyvatel od 500 do 5000. I v těchto sídlech byly podpořeny projekty v celkovém objemu přes 3 mld. Kč korun, z toho 2,5 miliardy pokryla dotace z ROP Střední Morava.

Absolutně nejvyšší počet podpořených projektů představuje revitalizace veřejných prostranství v centrálních částech obcí v objemu dotace 780 mil. Kč. Novou náves mají v Šumicích, Vlčnově či Starém Hrozenkově na Zlínsku. Na Olomoucku pak třeba v Němčicích, Smržicích, stejně jako ve Velké Bystřici.

Malé obce jsou aktivní i v budování sportovních a volnočasových areálů. Z ROP Střední Morava jich bylo už podpořeno celkem 88 s dotačním příspěvkem 900 mil. Kč. Nový sportovní areál mají např. v Sobotíně, Loučné nad Desnou, Dolním Němčí či Francově Lhotě. Nepočítaje řadu dalších různorodých investic, venkovu Olomouckého a Zlínského kraje pomohly investice z ROP Střední Morava v celkovém objemu 4,3 mld. Kč (pozn. – všechny projekty uskutečněné v malých obcích).

DOTACE A PRACOVNÍ MÍSTA

Díky investicím, které byly uskutečněny s podporou ROP Střední Morava, v Olomouckém a Zlínském kraji vzniklo rovněž nemálo nových pracovních míst. Aktuálně ve městech Olomouckého a Zlínského kraje jde o 272 nových pracovních míst (do konce roku 2015 jich má vzniknout dalších 855), na venkově to bylo 223 nových pracovních příležitostí. Dalších 320 míst na venkově přibude do konce roku 2015 (pozn. – jde o údaje ze smluv o poskytnutí dotace).

Další pracovní místa vznikají synergicky ve vztahu k poptávce zboží a služeb zejména v cestovním ruchu, což však ROP Střední Morava primárně nesleduje.

EUROFONDY PO ROCE 2013

Vláda ČR dosud stojí před zásadním rozhodnutím, jak bude konkrétně vypadat architektura nového programovacího období Evropské unie pro období let 2014-2020. Je důležité, aby v budoucím programovém období operační programy pracovaly s jasně definovanými prioritami. V praxi to znamená sladit legislativní požadavky Evropské unie s potřebami místních aktérů regionálního rozvoje.

 

RENATA ŠKROBÁLKOVÁ
Úřad Regionální rady Střední Morava

 

Díky investicím podpořených z ROP Střední Morava v obou krajích do konce roku 2015 přibude na 1700 nových pracovních míst.

Sportovně relaxační centrum v Nezamyslicích na Prostějovsku sestává z rekonstruované budovy sokolovny a nově vybudované tělocvičny.

V Centru hi-technologií v Uherském Brodě mají i špičkový japonský víceosý obráběcí CNC stroj.

FOTO: ARCHIV ROP STŘEDNÍ MORAVA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *