Investor letiště si stěžuje, obce jásají

Své původní souhlasné stanovisko k vlivu chystaného projektu rozšíření Letiště Vodochody na životní prostředí (proces EIA) příslušné resortní ministerstvo zrušilo.

K analýze svého souhlasného stanoviska a jeho následnému zrušení přiměly Ministerstvo životního prostředí (MŽP) četné podněty od starostů, občanských iniciativ, odborníků i občanů.

»Podle náměstkyně ministra Ing. Bereniky Peštové, PhD., se tak stalo na základě zjištění o závažných vadách stanoviska, Pokud jde o konkrétní vady, analýza odhalila zcela nedostatečné vypořádání připomínek k vyhodnocení hydrogeologické situace v oblasti a ke způsobu odvodnění letiště. Nebylo přesvědčivě a logicky vysvětleno, jaká je garance, aby se všechna voda mohla bez problémů vsáknout nebo odtéct kanalizací a oblast nebyla zasažena podmáčením a sesuvy území nebo například rizikem kontaminace vody vzhledem ke starým ekologickým zátěžím v místech vsaku. Jednoznačně se ani neprokázalo, zda vodohospodářské řešení navržené v rámci procesu EIA je technicky vůbec možné realizovat.

Z hlediska hlukové zátěže se nesprávně vyhodnotily hlukové limity a zcela nedostatečně se zohlednilo, že k již nyní překračovaným limitům z dopravy na pozemních komunikacích přibude ještě hluková zátěž ze zamýšleného letiště a jaké to bude mít dopady.

STAROSTOVÉ: VEŘEJNOST ZVÍTĚZILA

Rozhodnutí MŽP přivítal starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček, který je i mluvčím iniciativy Stop Letišti Vodochody. »Zvítězila spravedlnost a úsilí občanů, kteří byli proti rozšíření letiště,« konstatoval. Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka Máslovic, které jsou rovněž zapojeny do této iniciativy, označila verdikt ministerstva za »skvělou zprávu«. »Je to to, o co jsme usilovali – zachování životního prostředí a kvality života i poblíž letiště,« dodala. Podle ní bude iniciativa Stop Letišti Vodochody vyčkávat, jak se k rozhodnutí postaví letiště, a sledovat případné nové zpracování studie EIA.

Rozhodnutí MŽP vítá i hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák. »Jsem rád, že ministerstvo dalo přednost ochraně životního prostředí,« uvedl. Podle názoru kraje byla studie chybná. »Nepočítala se synergickými vlivy stavby, nezohledňovala, že negativní vlivy, jako hluk, prašnost, velká dopravní zátěž, se sčítají,« doplnil hejtman. Kraj loni vytvořil pracovní skupinu, která měla za úkol řešit, jak efektivně legislativní cestou bránit chystanému rozšíření letiště.

PROTI ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA LETIŠTĚ PODÁ ROZKLAD

Usnesení MŽP nemá podle společnosti Letiště Vodochody oporu ve správním řádu. »Firma rozhodnutí vnímá jako účelovou a násilnou aplikaci správního řádu ve prospěch jedné zájmové skupiny,« oznámil Martin Danko, mluvčí firmy Penta Investments, která letiště ovládá. Jak dále připomněl, Letiště Vodochody podá rozklad k ministrovi životního prostředí.

Investor nyní tvrdí, že ministerstvo zrušilo svůj dřívější souhlas ke studii EIA jen na základě předběžného posouzení, přičemž správní řád pojem předběžné posouzení nezná. Krok MŽP prý vytváří precedens, který může zásadně ovlivnit mnoho plánovaných staveb. Podle generálního ředitele Letiště Vodochody Ing. Martina Kačura není jasné, jaký bude nyní s ekologickou dokumentací postup. »Totiž, zda dokumentace bude vrácena zpracovateli oponentního posudku na dopracování či bude-li vrácena nám k doplnění o rozporované skutečnosti. Nebo musí-li dojít k novému veřejnému projednání,« dodal.

TOMÁŠ JOHÁNEK

BUILDING NEWS

Společnost Letiště Vodochody zdůrazňuje, že vybudování moderního letiště podpoří turismus, podnikání a hospodářský růst metropole i celého přilehlého regionu.

VIZUALIZACE: LETIŠTĚ VODOCHODY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *