Autor
Kategorie:
EU

IOP podporuje i památky

Už prvním žadatelům o podporu projektů na obnovu a revitalizaci památek vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) - výzva na podporu kulturního dědictví. Například projekt Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka...

Už prvním žadatelům o podporu projektů na obnovu a revitalizaci památek vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) – výzva na podporu kulturního dědictví.

Například projekt Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického získal dotaci více než 26 mil. Kč. Tento měšťanský dům se tak díky podpoře z IOP promění v multifunkční výstavní prostor jedinečné třeboňské rybniční krajiny. V budoucnu by tam měl být kromě jiných archiválií uložen také rožmberský archiv, který je národní kulturní památkou.

Kanonie premonstrátů v Želivě na Pelhřimovsku zase naplánovala komplexní revitalizaci kostela Narození Panny Marie, včetně rekonstrukcí stropu kostela, vnitřní výmalby a vyhotovení barevné fasády. Kostel se dočká i restaurátorských prací vnitřního mobiliáře a obou kostelních varhan. Budoucí návštěvníci se mohou těšit mimo jiné také na výukové varhanní kurzy. Projekt získal podporu z IOP ve výši bezmála 47 mil. Kč.

Revitalizace dosud nevyužívaných objektů čeká hrad Špilberk v Brně. Unikátní technická památka, vodojem, bude sloužit jako expozice sbírek lapidária a severní přístavek přinese posílení restaurátorsko-konzervátorskému zázemí muzea a vytvoření efektivního technického zázemí hradu. Projekt byl podpořen 90,5 mil. Kč.

Již v současné době mohou návštěvníci jihomoravského Velehradu obdivovat postupnou proměnu tohoto proslulého barokního areálu. Navazující projekt s dotací 63,8 mil. Kč se zaměřuje na obnovu boční kaple baziliky, interiéru kláštera, kaple sv. Vendelína a vstup do areálu. Obnovené objekty budou sloužit všem návštěvníkům, věřícím a poutníkům, kteří zavítají na toto jedno z nejvýznamnějších poutních míst České republiky.

Všechny tyto podpořené památky mají své výjimečné místo v dějinách naší země a jejich realizátoři usilují nejen o prostou obnovu, rekonstrukci nebo stavební úpravy, ale prostřednictvím kulturních a vzdělávacích aktivit skutečně vracejí tyto památky do života moderní společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *