IROP 2021–2027 startuje. Připraveno je 117 miliard korun. První výzvy vyhlášeny

Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj v dalším období opět podpoří dopravu, revitalizace veřejných prostor, vzdělávání, zdravotnictví, ale i sociální bydlení a mnohá další témata. Na konci července již byly vyhlášeny první výzvy na podporu knihoven.

“Celkem máme v IROP 117 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto peníze zamíří v následujících letech do projektů v oblastech, jako je např. eGovernment a kybernetická bezpečnost, integrovaný záchranný systém, zelená infrastruktura měst a obcí, silnice II. třídy, vzdělávací infrastruktura, sociální služby a bydlení, zdravotnictví, památky, veřejná infrastruktura pro cestovní ruch, komunitně vedený místní rozvoj nebo čistá a bezpečná mobilita. Tyto projekty tak ve finále zlepší život každého občana v České republice,” uvedl v závěru minulého týdne místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzva č. 1. Knihovny (pro méně rozvinuté regiony) rozdělí z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) přes 528 milionů korun, výzva č. 2. Knihovny (pro přechodové regiony) má pak alokaci přes 410 milionů korun. Už 16. srpna budou následovat další výzvy, tentokrát na kyberbezpečnost.

DESET SPECIFICKÝCH CÍLŮ

IROP 2021 – 2027, mimochodem uvedenou alokací 117 mld. Kč po OP Doprava (125 mld. Kč) u nás druhý druhý největší, podporuje deset oblastí, resp. specifických cílů:

* eGovernment a kyberbezpečnost;

* Integrovaný záchranný systém+

* Zelenou infrastrukturu měst a obcí;

* Silnice II. třídy;

* Vzdělávací infrastrukturu;

* Sociální infrastrukturu;

* Infrastrukturu ve zdravotnictví;

* Kulturní dědictví a cestovní ruch;

* Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD);

* Čistou a bezpečnou mobilitu.

NOVINKY V IROP 2021-2027

Všechny výzvy jsou v IROP v novém programovém období průběžné, což pro žadatele znamená, že projekty se nebodují a hodnocení probíhá průběžně ihned po podání žádosti o podporu do Monitorovacího systému 2021+. 

Dále jsou zavedené tři kategorie regionů. Maximální míra spolufinancování z EU fondů pro méně rozvinuté regiony je 85 %, pro přechodné regiony jde o 70 % a pro rozvinutější regiony připadá na spolufinancování 40 % z EU. 

Po žadatelích nebude požadováno předložení poskytnutí již státu poskytnutých údajů – např. výpis z Obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z Živnostenského rejstříku. Nově mohou žadatelé konzultovat své projektové záměry on-line prostřednictvím konzultačního servisu Centra pro regionální rozvoj České republiky. Přínosem pro uživatele je přehled všech jejich dotazů a odpovědí na jednom místě. Systém také poskytuje přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědí, který je dostupný i nepřihlášeným uživatelům.

CO JEŠTĚ PŘINESE (A NEPŘINESE) IROP

Díky dotační podpoře z IROP je v plánu zrekonstruovat nebo nově vystavět zhruba 390 km silnic II. třídy a podpořit více než450 hektarů zelené infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí. Zároveň má být pořízeno například zhruba 440 informačních systémů veřejné správy, a více než 1000 kusů techniky pro integrovaný záchranný systém. K tomu  ředitel odboru pro Integrovaný regionální operační program Rostislav Mazal dodal, že v rámci podpory Integrovaného záchranného systému by bylo možné z prostředků IROP by bylo případně možné pořídit i letadlo pro hašení plošných požárů typu současného požáru v Českém Švýcarsku.

Ve vzdělávací struktuře by mělo být podpořeno  kolem 1 400 škol a školských zařízení, v sociální oblasti bude kapacitně pro více než 5 000 osob v sociální nouzi k dispozici sociální bydlení a pro více než 9 000 osob nové nebo modernizované kapacity sociálních služeb. Více než 900 000 pacientů bude moci využívat nová a zmodernizovaná zdravotnická zařízení. Více než 200 lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu a přibližně 40 nových a modernizovaných turistických infocenter, to jsou oblasti udržitelného cestovního ruchu, které IROP plánuje také podpořit.

Naopak oproti minulému programovému období ze současného IROP už nebude možné podporovat zateplování bytových domů (což je v gesci Ministerstva životního prostředí, resp. programu Nová Zelená úsporám), dokumentaci pro územní plánování (řeší to národní dotace v rámci OP Životní prostředí), komunitní centra (nově jde o podporu v rámci Společné zemědělské politiky), sociální podnikání (OPZ+) či režijní a animační výdaje místních akčních skupin – MAS (řeší to OP Technická pomoc).*

/tz, rš/

Na snímku: Z páteční tiskové konference k IROP 2021 – 2027 na Ministerstvu pro místní rozvoj: ministr Ivan Baroš (vlevo) a ředitel odboru MMR Rostislav Mazal.

Foto: archiv MMR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down