IROP informuje o nastavení výzev pro základní školy. Svazu měst a obcí se však nelíbí dodatečná změna jejich parametrů

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek (30. 9. 2022) vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nestanovilo priority při výběru škol a z údajů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) je zřejmé, že hrozil několikanásobný převis žádostí. Proto MMR muselo zacílit pravidla, díky nimž na podporu dosáhne více žadatelů. Svaz měst a obcí ČR se již proti této změně parametrů výzvy ohradil.

„Žadatelé nebudou muset mít platné stavební povolení v době podání žádosti. Abychom podpořili co největší počet kvalitních projektů, museli jsme přistoupit k úpravě míry financování z EFRR respektující přístup Evropské komise k regionální politice – pro méně rozvinuté regiony je to 75 % a pro přechodové regiony 65 %. Napravujeme tak chyby předchozí vlády, která nebrala v potaz, že by méně rozvinuté regiony měly mít nárok na větší míru podpory než ty více rozvinuté,“ vysvětlil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. “Celkem by v nadcházejícím období do rozvoje základních škol mělo zamířit až 8,2 mld. Kč ve třech výzvách, kromě CLLD i přes ITI pro rozvoj metropolitních oblastí," dodává ministr.

Každá škola z logických důvodů bude moci podat maximálně jeden projekt. Prázdné a duplicitní žádosti budou vyřazovány. Limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude od 5 mil. Kč a nesmí přesáhnout 35 mil. Kč. To by podle zkušeností s velikostí projektů z výzev v IROP 2014-2020 mělo vyhovovat i po započtení nárůstu cen a inflace v poslední době. Dotaci bude tvořit pouze příspěvek z EFRR.

Zároveň před vyhlášením výzev bude IROP nově zveřejňovat avíza se základními tezemi dané výzvy. Jde o systémové preventivní opatření, které má podpořit rovné podmínky při přípravě žádostí.

Budování školské infrastruktury nutně potřebuje další zdroje financování. Proto Ivan Bartoš podpořil během zářijového hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR spolu s dalšími ministry usnesení, které vyzývá vládu, aby našla další zdroje financování pro školy. Pro toto usnesení hlasovali kromě ministra Bartoše také ministr školství Vladimír Balaš, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo například ministr dopravy Martin Kupka. 

Na říjen je dále plánovaná výzva pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s výší prostředků 2,8 mld. Kč z EFRR. Bude vypsaná i výzva prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), kde MMR odhaduje zájem až o 2,2 mld. Kč z EFRR na podporu základních a mateřských škol.

Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a na neformální vzdělávání pak i z Operačního programu Spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. 

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. 

SVAZ MĚST A OBCÍ SE ZMĚNOU PARAMETRŮ VÝZVY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY NESOUHLASÍ

Předseda SMO ČR František Lukl vyjádřil dopisem ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi zásadní nesouhlas s navýšením míry kofinancování ze strany žadatele.

V dopise sděluje: "Za Svaz měst a obcí ČR vyjadřuji zásadní nesouhlas s výraznou změnou parametrů výzvy Základní školy v rámci SC 4.1 IROP 2021-2027, ke které došlo na poslední chvíli a bez řádného projednání v rámci Pracovního týmu SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura.

Změny spočívají v omezení limitu celkových způsobilých výdajů na projekt z původně navrhovaných 1–99 mil. Kč. na 5–35 mil. Kč a ve zvýšení míry kofinancování ze strany žadatele na 35 % u přechodových regionů, respektive 25 % v případě méně rozvinutých regionů.

Přestože si Svaz uvědomuje, že k této změně došlo ve snaze nalézt kompromis mezi nedostatečnými finančními prostředky alokovanými v SC 4.1 IROP 2021–2027 na vzdělávací infrastrukturu na jedné straně a výrazným převisem poptávky po modernizaci a navýšení kapacit základních škol na straně druhé, domnívám se, že nejen způsob, který vedl k jeho dosažení na poslední chvíli před vyhlášením výzvy, ale především samotné nové klíčové parametry, které výrazně mění podmínky financování projektů, jsou neakceptovatelné.

Zároveň bych chtěl připomenout, že Pravidla spolufinancování kohezních fondů schválená vládou ČR také na základě dohody se Svazem a dalšími územními partnery počítají s kofinancováním obcí a jejich příspěvkovými organizacemi napříč všemi typy regionů ve výši 15 %, nevidím tedy důvod, proč by toto nemělo být respektováno v případě této výzvy.

Na základě znalosti situace v oblasti školství v území Svaz požaduje, aby byla zachována míra kofinancování ze strany obcí a měst ve výši 15 % pro všechny typy regionů. V případě limitu celkových uznatelných nákladů je Svaz ochoten s ohledem na obvyklou velikost realizovaných projektů přistoupit na maximální výši CZV ve výši 50 mil. Kč.

O nastavení parametrů výzvy včetně její alokace se jedná již více než rok v rámci Pracovního týmu Vzdělávací infrastruktura SC 4.1 IROP. Také na několika jednáních s ŘO MMR, kterých se účastnili zástupci MŠMT a územních partnerů byla nalezena shoda na maximální spoluúčasti žadatelů ve výši 15 % a také na tom, že nedostatek finančních prostředků v SC 4.1 a na oblast školství obecně je třeba řešit hledáním dalších zdrojů v rámci národního rozpočtu a jiných evropských programů, což svým usnesením podpořila také Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Věřím, že stanovisko Svazu bude při vyhlášení výzvy na Základní školy zohledněno a doufám, že kritický nedostatek finančních prostředků v oblasti vzdělávání se podaří řešit jinými způsoby.  Svaz a jeho zástupci jsou připraveni být v této věci maximálně nápomocni."

/zr/

Ilustrační foto: ZŠ a MŠ Bolatice na Opavsku*

Foto: web obce

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down