IROP navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání

Až tři miliardy korun by se měly přesunout na podporu vzdělávání v České republice. Na více projektů by se mělo dostat i v oblasti ekologické dopravy. Tyto přesuny financí a změny v hodnotících kritériích vyplynuly ze závěrů jednání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu.

„Jedná se o další vstřícný a logický krok vůči žadatelům v Integrovaném regionálním operačním programu. Přesuny alokovaných částek mezi aktivitami programu a změny v hodnotících kritériích jednak pomohou urychlit čerpání dotací a zároveň se dostane na více kvalitních projektů na podporu vzdělávání a ekologické dopravy, na které by nestačila původně stanovená alokace,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 

V průběhu jednání byl schválen přesun finančních prostředků ve výši cca tři mld. Kč ve prospěch vzdělávání, a to konkrétně do aktivit rozvoje základních, středních a vyšších odborných škol. Přesunuté prostředky budou využity pro projekty v ukončených výzvách IROP č. 32, 33 (střední a vyšší odborné školy) a č. 46 a 47 (základní školy), pro projekty, které by zůstaly nepodpořeny z důvodu velkého převisu poptávky. Ostatní projekty v těchto výzvách, které splnily podmínky hodnocení, a na které se ani přes toto navýšení nedostane, budou zařazeny mezi tzv. náhradní projekty. Dále byl finančně posílen o cca 1 mld. Kč specifický cíl 1.2 (zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, a to konkrétně aktivita ekologická doprava, kde budou tyto prostředky využity pro financování projektů z ukončené 20. výzvy, kde byl opět velký počet projektů zařazen mezi náhradní. Odsouhlasené změny ještě bude muset oficiálně odsouhlasit během prázdnin i Evropská komise.

 

Dále členové výboru schválili úpravy hodnotících kritérií. Vedle drobných úprav kritérií v integrovaných územních investicích byly nejdůležitějšími změnami především úprava kritérií v oblasti věnované snižování energetické účinnosti bytových domů, které po úpravě pravidel výzvy č. 37 (která je plánována k vydání do konce června 2017) značně zjednoduší požadavky na předkládané projekty a zároveň rozšíří možnosti financování projektů o další aktivity a opatření. Mezi další změny hodnotících kritérií patří např. úprava kritérií v aktivitě sociální bydlení, jelikož bude nově umožněna výstavba nových sociálních bytů v určených lokalitách a navýšení počtu sociálních bytů v jednom vchodě maximálně na 12 bytových jednotek. Více informací o revizi výzvy naleznete zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *