Jablonec má díky neukázněným obyvatelům problém s odpadky. Co s tím?

Jablonec nad Nisou intenzívně hledá nové řešení, jak zajistit pořádek ve městě. Původně dobře nastavený systém odevzdávání tříděného a komunálního odpadu během posledních měsíců a let postupně naráží na potíže s černými skládkami. Ty vznikají prakticky u každého z 257 kontejnerových stání na separovaný odpad. Ačkoli mají Jablonečané možnost odevzdat na sběrném dvoře až 200 kg odpadu a libovolné množství bioodpad zdarma, je pro ně zřejmě jednodušší, odložit svůj odpad u kontejnerů i jinde. O úklid se nestarají.

Radnice proti těmto černým skládkám bojuje pomocí fotopastí, které mají usvědčit viníky. Jako účinnější se ukázala být vloni pořízená kamera s nočním viděním a s on-line napojením na dispečink kamerového systému městské policie.

Od dubna byl také v Jablonci zaveden sběr plastového odpadu do žlutých kontejnerů. Do nich dříve patřily jen PET lahve a ostatní plasty lidé sbírali do žlutých pytlů, které pak odkládali do ohrádek na stanovištích separovaného odpadu. Právě ohrádky na pytlový odpad se pravděpodobně staly zárodkem nynějších černých skládek. Změnou systému třídění plastového odpadu funkce ohrádek zaniká a mohou se postupně odstraňovat.

„Zrušení ohrádek v první řadě na těch místech, kde je situace nejhorší a následně u všech stanovišť separovaného odpadu, je prvním krokem ke zlepšení celkové situace. Zároveň s tím musíme přistoupit k optimalizaci počtu kontejnerů a také k četnosti jejich svozu,“ vysvětluje náměstek pro ekonomiku a majetek města Miloš Vele kroky, které magistrát podniká, aby se Jablonec přestal topit v odpadcích.

Dalším krokem je zajištění rychlejšího odbavování na překladišti v Proseči. Vloni po dohodě s městem provozovatel překladiště na Proseči, společnost SKS a.s., rozšířil provozní hodiny v úterý a ve čtvrtek do půl šesté, aby lidé nemuseli čekat s odevzdáváním odpadů na sobotu. Zavedením konkrétních opatření se také nově zrychlí odbavování lidí, kteří přijedou s odpadem. Mělo by dojít k rozšíření prostoru pro odbavování více vozidel najednou a úprava procesu vážení bioodpadu.

„Společně s růstem životní úrovně, roste i počet vyprodukovaných odpadů. Lidé více nakupují, a také více vyhazují, tomu je potřeba se přizpůsobit. I občané by tak měli zvážit, jestli jim velikost a četnost svozu jejich nádoby na odpad vyhovuje,“ zamýšlí se Vele.

Konkrétní kroky:

  • Využívání fotopastí a kamery s nočním viděním a on-line záznamem k prokazování přestupků – neoprávněného odkládání odpadu
  • Od poloviny května 2017 svoz plastového odpadu 2x týdně u 19 stanovišť, kde je situace nejhorší
  • Po dohodě se společností SKS optimalizace počtu kontejnerů na jednotlivých stanovištích separovaného odpadu
  • Postupné rušení ohrádek na odpad sbíraný do pytlů (po zavedení sběru všech plastů do žlutého kontejneru nejsou ohrádky potřeba)
  • V rámci možností společnosti SKS přizpůsobení provozu překladiště na Proseči co nejvíce potřebám občanů – rychlost odbavení, provozní doba

Výzva pro občany:

Pomozte nám vytáhnout město z odpadků!

Informujte nás o místech, kde je, podle vašeho názoru, problém v četnosti či termínu svozu tříděného odpadu. Maily můžete zasílat na dotazy@mestojablonec.cz nebo petrovicka@mestojablonec.cz nebo snytrova@mestojablonec.cz, můžete také využít mobilní aplikaci Lepší místo.

 

MHoz-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *