Jak dobře vypsat veřejnou zakázku na úvěr

Otázku, jak přistoupit k vypsání veřejné zakázky (VZ) na úvěr tak, aby se zbytečně nenavyšovala celková nabídková cena, by si měl položit každý, kdo hledá financování pro svůj projekt.

Zadavatelé z řady důvodů často v zadávacích podmínkách uvádějí body, jež jsou pro banky natolik nestandardní, že mohou úvěr prodražit či dokonce znamenat, že banka se do výběrového řízení nepřihlásí. Důsledky takového počínání není třeba rozebírat. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak přistupovat k vypsání VZ, aby byla z pohledu finančních trhů standardní a pro zadavatele levnější.

Výstavba multikulturního centra – volba odpovídajícího způsobu financování


Statutární město má schválenou dotaci na výstavbu multikulturního centra. Část nákladů bude hrazena z dotací z EU, zbytek zaplatí město. Nemá však dost peněz na to, aby pokrylo náklady z vlastních zdrojů, a rozhodne se vypsat VZ na dlouhodobý investiční úvěr. Dotace z EU budou postupně přiznány v několika fázích, vždy po dokončení daného stupně projektu. Jakou formu financování by mělo město požadovat?

Projekt lze financovat různými způsoby. Je důležité si uvědomit, že volba správné formy financování může ušetřit peníze.

Protože město bude vydávat prostředky na výstavbu centra a zároveň po dokončení jednotlivých fází přijímat dotace z EU, nejlépe by potřebám financování po dobu výstavby odpovídal revolvingový úvěr. Město tak může prostředky zároveň čerpat i splácet, což povede k úspoře nákladů. V každém jednotlivém období si město bude půjčovat jenom takový objem prostředků, který skutečně potřebuje. Po dokončení výstavby se pak revolvingový úvěr změní na dlouhodobý pravidelně splácený úvěr.

Z praxe víme, že může docházet k odchýlení od původních předpokladů, a to jak od výše nákladů na projekt, tak od délky jeho realizace. Pro eliminaci těchto rizik je dobré na tento fakt myslet už při zadávání VZ a nechat si dostatečný prostor pro manévrování v rámci revolvingové části úvěru na předfinancování.

Rozsáhlá investice do infrastruktury – volba vhodného typu úrokové sazby a mož- nost jejího zajištění

Dceřiná společnost města se rozhodla pro rozsáhlou investici do svých výrobních kapacit. Část zdrojů na ni si chce půjčit a chystá se vypsat VZ na dlouhodobý investiční úvěr. Stavba bude trvat 3 roky, první příjmy z investice zadavatel očekává v roce 2017. Úvěr proto bude mít tříleté období čerpání. Společnost chce investici následně splácet 15 let. Má sjednané dlouhodobé ceny dodávek se svými odběrateli, a proto by ráda získala úvěr úročený pevnou sazbou. Jak by měl tento zadavatel vypsat VZ z pohledu vhodné volby úrokové sazby a s přihlédnutím na finální cenu financování?

Obecně by mělo platit, že cena, za niž banka nabídne financování, je přímo úměrná riziku, jež podstupuje. Banky přitom rozlišují riziko protistrany a riziko tržní. Riziko protistrany (investující společnosti) je odvislé od schopnosti splácet závazky vyplývající z poskytnutého úvěru. Naopak tržní riziko reprezentuje pohyb tržních úrokových sazeb, od nichž banky odvozují výši úrokové sazby pro klienta. Jakákoli časová nejistota týkající se úvěru znamená pro banku riziko pohybu úrokových sazeb. U uvedené VZ představují hlavní rizikové faktory: doba od podání nabídky po její vyhodnocení / podpis úvěrové dokumentace a tříleté období čerpání.

Společnost může k vypsání VZ přistoupit dvěma způsoby:

1) Pevná úroková sazba. Rozhodne-li se společnost vypsat VZ na úvěr s pevnou sazbou, bude úroková marže na úvěru vyšší o riziko, že se do vyhodnocení VZ změní tržní pevná sazba na období úvěru. Navíc fakt, že banka nebude v dlouhém horizontu čerpání vědět, kdy přesně bude klient čerpat prostředky z úvěru, může mít vliv na výši úrokové marže a v některých extrémních případech i na rozhodnutí, zda se banka do VZ přihlásí.

2) Pohyblivá úroková sazba. Rozhodne-li se společnost vypsat VZ na úvěr s pohyblivou sazbou (odvozenou od sazeb PRIBOR), musí počítat s tím, že sazba může být sice levnější (s nižší úvěrovou odchylkou), ale zároveň ponese riziko pohybu úrokových sazeb PRIBOR. Případný růst pohyblivých sazeb PRIBOR však lze ošetřit instrumenty finančních trhů, jež banky standardně nabízejí. Tyto instrumenty nazýváme zajišťovací, neboť nám zajišťují jistou výši úrokových nákladů. Zpravidla se uzavírají až po vyhodnocení VZ a podpisu úvěrové dokumentace. Jistě není žádoucí mít uzavřené úrokové zajištění na financování, které nakonec nebylo realizováno.

Například Komerční banka nabízí úvěrové smlouvy, které obsahují možnost měnit v průběhu trvání úvěru typ úrokové sazby. Může se měnit z pohyblivé sazby na pevnou, nebo naopak, dle aktuálních tržních podmínek. Pokud by zadavatel měl zájem tuto možnost využít, je nutné požadavek uvést v zadávacích podmínkách a zároveň umožnit překročení celkové nabídkové ceny u VZ.

Zvolíte-li úvěr s pohyblivou sazbou s tím, že časem byste ho chtěli zajistit (uzavřít s bankou úrokové zajištění, které nabídne větší jistotu úrokových nákladů) je dobré vypsat úvěr tak, aby odpovídal standardům finančních trhů – přizpůsobovat frekvenci splácení jistiny a úroků zvolené splatnosti pohyblivé sazby (jistina i úroky by měly být spláceny ke dni změny pohyblivé sazby; např. při sazbě odvozené od 3M PRIBOR splácet jistinu i úroky čtvrtletně).

Rekonstrukce bytových domů – dodatečné podmínky ano či ne

Město se rozhodlo přijmout úvěr na rekonstrukci bytových domů. Předpokládá, že v horizontu 5 let bude byty prodávat do osobního vlastnictví. Ze získaných prostředků chce splatit úvěr. Neví přesně, ve kterém roce přistoupí k odprodeji, a proto se rozhodne vypsat VZ na pětiletý úvěr s možností kdykoli jej předčasně splatit bez sankce.

Rozhodne-li se město vypsat pětileté financování s možností úvěr kdykoli předčasně splatit, musí počítat s tím, že nabídnutá cena za úvěr bude odvozena od pětileté úrokové sazby. Ta bude navíc obsahovat náklady banky odrážející možnost kdykoli úvěr předčasně splatit.

Levnější variantou může být upřesnění časového rozmezí, kdy se budou byty prodávat do osobního vlastnictví a poptávat kratší úvěr, který se splatí z takto získaných prostředků. Když bude město požadovat úvěr s možností předčasných splátek, může být pro něj levnější, vypsat ho s požadavkem na pohyblivou sazbu. Ta v sobě víc odráží pohyby tržních sazeb a banky zpravidla za současné tržní situace mohou nabídnout tuto službu skutečně bez sankce.

Jednoduchá řešení bývají zpravidla nejlevnější. Před vypsáním VZ proto doporučujeme poradit se s odborníky z finančních institucí, kteří pomohou s nadefinováním podmínek v zadávací dokumentaci. Výsledkem pak může být i to, že se znovu vrátíme k podstatě vzniku zákona o veřejných zakázkách – k výběru nejlepšího a cenově nejvýhodnějšího řešení.

 

SOŇA SIKOROVÁ
Komerční banka, a. s.

ILUSTRAČNÍ FOTO: LUKÁŠ BÍBA

Komentáře ke článku 28

 • JIM BUFFER

  Jste obchodník nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splacení účtů nebo začít podnikat? Potřebujete finanční prostředky na financování projektu? E-mail: (trustfunds804@outlook.com) Nabízíme garantované úvěrové služby jakéhokoli množství a do kterékoli části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší vynikající úrokovou sazbou ve výši 3%. Pro žádosti a další informace odešlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: {trustfunds804@outlook.com}

 • Suzan

  To informuje širokou veřejnost, že snadná půjčka je nyní poskytnuta za 2% úrokovou sazbu, pouze k tomu, aby se zaregistrovala, jsou zapotřebí pouze vážní lidé. Kontakt
  Úvěrový agent: Larry Buknor
  Stránky: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans
  Úvěrový agent: Larry Buknor
  Co je číslo přihlášky: +18454007792
  Email: worldbestloans@gmail.com
  Děkuji.

 • Susan Benson

  Vítáme-li Sunshine Financial Group, naše cíle jsou poskytovat vynikající profesionální služby a také rozdíly v úvěrových společnostech.

  Jste obchodník nebo žena? Jste v nějakém finančním nepořádku nebo potřebujete finanční prostředky na zahájení svého podnikání? Potřebujete úvěr k zahájení malého podnikání? Máte nízké kreditní skóre a zjistíte, že je obtížné získat kapitálový úvěr od místních bank a jiných finančních institucí?

  jsme legitimní a důvěryhodná úvěrová společnost. Jsme dynamická společnost s finanční podporou. Naším hlavním cílem je pomoci vám získat služby, které si zasloužíte. Náš program je nejrychlejší způsob, jak získat okamžitě to, co potřebujete. Snižte své platby, abyste zmírnili tlak na měsíční výdaje. Získejte flexibilitu, s níž můžete využít pro jakýkoli účel – na dovolené, na vzdělávání, na exkluzivní nákupy

  Nabízíme všechny druhy úvěrových balíčků (osobní půjčky, komerční úvěry apod.). Naše částka půjčky se pohybuje od 1 000,00 do 100 000 000,00 dolarů a doba splatnosti od 1 roku do 30 let.

  POUŽÍVEJTE TENTO PŮJČKY.

  Pokud máte zájem o získání půjčky, pak nám prosím laskavě zašlete další informace prostřednictvím e-mailu níže.

  Email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

  Těšíme se na to, abychom co nejdříve slyšeli.

  S pozdravem
  Susan Bensonová

 • Jackson Williams

  Dobrý den, pane / paní.

  Jsme spolecnost soukromého investora a nabízíme 2% úrokové sazby a nabízíme ruzné úvery jako osobní pujcky, podnikatelské úvery, konsolidacní úvery, zajištené a nezajištené úvery, vánocní pujcky,
  Dekujeme, že jste si precetli tuto reklamu a požádali ji o ni.
  Další informace a dotazy nám mužete zaslat na adrese jacksonwilliams575@gmail.com

 • Muhammed Emir Harun

  We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

  We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

  1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600

  2. Currency : USD/EURO

  3. Age of Issue: Fresh Cut

  4. Term: One year and One day

  5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)

  6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2

  7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties

  8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c

  9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760

  10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103

  11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier

  Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.

  Name: Muhammed Emir Harun

  Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com

  Skype: info.financewizardltd@gmail.com

 • Potřebuješ půjčku? pokud ano, napište nám: (dakany.endre@gmail.com)

  Potřebujete půjčku? osobní půjčky? podnikatelské půjčky? hypoteční úvěry? zemědělské a projektové financování? poskytujeme všechny druhy půjček s úrokovou sazbou 2%! Kontaktní e-mail;(dakany.endre(a)gmail.com)

  Nabídka půjčky.

 • ZÁRUČNÍ SLUŽBY

  Potřebujete snadné kvalifikační obchodní nebo osobní půjčky od 3000 do 10 000 000 dolarů? Špatný úvěr nebo dobrá půjčka, s námi nijak nerozlišuje. 3% žádostí je schváleno do 72 hodin. Chcete-li požádat, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu. gauranteeloans11@gmail.com
  Říkáme ano, když vaše banka říká ne.
  Pozdravy,
  Patrick Diref,
  TEL: +18152695470

 • Mr Barry Mike

  Potřebujete půjčku na zaplacení účtů nebo podnikání? hledali jste legitimní společnost, která vám poskytne obchodní nebo osobní půjčku? Potřebujete naléhavou půjčku jakéhokoli druhu? chci vás informovat o tom, že organizace pro kapitálové úvěry se sídlem v NC USA nabízí půjčku jakékoliv částky jak společnosti, tak firmám a fyzickým osobám za velmi nízkou úrokovou sazbu, půjčku k zaplacení účtů, osobní půjčku a podnikatelský úvěr jsou k dispozici zde, jsme registrovaní a schválenou úvěrovou organizací, která byla z úvěru pomohla tolika lidem a firmám po celém světě, kteří byli podvedeni tzv. věřiteli z Afriky, takže pokud potřebujete jakýkoliv druh úvěru prostě kontaktujte: capitalhomefinance@outlook.com nebo přes whatsapp + 15512497307 pro více informací.

 • Potter Wayne

  UNITED FIANCIO COMPANIA Společnost je omezena na základní kapitál. Nabízíme úvěry a finanční služby všeho druhu. Naše půjčky se liší od společnosti na osobní půjčku nebo krátkodobé či dlouhodobé s výhodnějšími úrokovými sazbami (2%). Náš úvěrový proces je velmi rychlý a spolehlivý se zárukou. Více informací o našich službách naleznete na našem e-mailu; (UNITED.FINANCIO@GMAIL.COM NEBO Whatsapp: +1 (857)325-5437)

 • Carolina

  ahoj moji lidé z češtiny, já jsem Carolina, přišla jsem říct všem, kteří jsou v mé vlasti, která trpí nějakou finanční krizí, chci, aby si byli jisti a informováni, že existuje úvěrová společnost, která pomohla mnoha lidem z jiných zemí s jakýmikoli finančními pomoc, včera půjdu půjčku od paní Stelly a já jsem z češtiny, dostanu můj úvěr ve výši 120.000 eur, abych vyřešil celý můj problém a dnes je všechno v pořádku a také kdykoliv potřebuješ finanční pomoc prosím kontaktujte firmu na e-mailu níže ( mrsstellareneloanfirm1@gmail.com) pro vás rychle Spolehlivý a testovaný věřitel půjčky jako ona, opravdu opravdu mi pomohla kariéra a dnes chci, abys vzal na Stellu Renéovou, protože ona je skutečná a legita a má mnoho lidí z mé vlasti patří sebe , ještě jednou děkuji paní Stelle Renéové.

  Carolina

 • fred

  Potřebuješ půjčku
  Jste ve finanční krizi nebo potřebujete peníze, abyste mohli začít podnikat? Potřebujete půjčku na splacení dluhu nebo zaplatit účty nebo začít podnikat? Máte nízké úvěrové hodnocení a máte problémy s získáním půjčky od místních bank a jiných finančních institucí? Zde je vaše šance získat půjčku od naší organizace. Nabízíme půjčky jednotlivcům pro následující účely a mnohem více. Osobní půjčky, obchodní expanze, zakládání podniků, vzdělávání, konsolidace dluhů, těžké peníze. Nabízíme půjčky s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%. Kontaktujte nás na e-mailu: fredmorefinance@gmail.com
  Whatsap: +919654763221

 • Mayfield Investment Trust Ltd

  Ahoj,

  Jsme Mayfield Investment Trust Ltd, soukromá úvěrová společnost, která poskytuje celoživotní příležitost a začíná poskytovat půjčky zájemcům, kteří potřebují finanční pomoc na splacení dluhů, investovat do podnikání ve výši 3%.
  Poskytujeme spolehlivou a příjemcovskou pomoc a budeme ochotni nabídnout půjčku zainteresovaným klientům.
  Kontaktujte nás dnes e-mailem níže uvedenými informacemi.
  Email: (startuploanfirm@gmail.com)
  S pozdravem
  Reklamní manažer.
  John Dean
  Společnost Mayfield Investment Trust Ltd
  Číslo společnosti: 00338670

 • Mrs Liya

  Jak dostat naléhavou prázdnou Atm kartu …. po léta jsem byl tak chudý, frustrovaný a zlomený srdce.
  ztratil jsem svou práci a nikdo mě ani nepomohl, ale tak štěstí, že mám prázdnou kartu ATM od profesionálního hackera, myslela jsem si, že tato karta nebude fungovat jako ostatní, ale jen jsem to vyzkoušel a to fungovalo hezky cool jako kouzlo a já jsem schopen vybírat dostatek peněz s touto prázdnou kartou ATM bez jakéhokoliv upchání.
  jsem tak požehnaný, že mám tuto kartu se mnou, udělám si výluky vždycky a teď jsem tak bohatý.
  pokud potřebujete skutečně prázdnou kartu ATM, která vám pomůže vyřešit váš problém s příjmy, kontaktujte tohoto dobrého hackera na jeho emailu rickatmcardoffer@gmail.com nebo whataspp_number +2348108439977
  pak si užijete, co se teď těším.
  Bůh po celý život.

 • Ian Cortez

  Jsem spokojen s JCLF, je škoda myslet, že jsem se zabývala bankami po dobu 13 let a nemohla jsem ani dostat takový nárůst na svůj kontokorent a teď díky financování z JCLF se můj kredit zlepšil díky; Rád bych vám doporučil. komukoli, kdo potřebuje peníze, aby je poslal e-mailem (j_carl20@yahoo.com)

 • JOHNROYSTER

  Jsem pan JOHN ROYSTER, věřitel soukromých peněz. Poskytuji úvěry s úrokovou sazbou ve výši 2% ročně a v rozsahu od 1000.00 do 500.000.000 EUR jako úvěrovou nabídku. 100% Projektové financování se zajištěnými a nezajištěnými úvěry je k dispozici. Jsme zaručeni, že poskytneme finanční služby mnoha našim zákazníkům po celém světě. Díky flexibilním úvěrovým balíčkům můžete zpracovat půjčky a převést finanční prostředky na dlužníka v co nejkratším čase. Pracujeme srozumitelně a srozumitelně a nabízíme půjčky všeho druhu zájemcům, podnikům a všem typům obchodních organizací,
  jednotlivci a investoři do nemovitostí po celém světě.
  Potřebujete obchodní půjčku?
  Potřebujete individuální půjčku?
  Chcete si koupit auto?
  Potřebujete hypotéku?
  Potřebujete půjčku na splacení dluhu?
  Potřebujete obrovský kapitál k zahájení svého podnikatelského návrhu nebo
  expanze? Ztratili jste naději a vy si myslíte, že neexistuje žádná cesta
  Vaše finanční zátěž stále existuje?
  Kontaktujte nás okamžitě prostřednictvím naší e-mailové adresy: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)

 • INS LOAN

  Nabízím vám rychlou a výhodnou finanční půjčku pro celou Českou republiku. Individuálně přistupuji ke každé žádosti, díky čemu může půjčku získat skoro každý. Nízká úroková sazba a výhodné podmínky poskytnutí pro celou dobu splácení. Výše měsíčních splátek a doba splatnosti se dá nastavit podle vašich možností. O tuto skvělou půjčku můžete žádat zdarma a nezávazně na emailu insloanoffer@gmail.com

 • Jean Carlos

  Potřebujete naléhavou půjčku na splacení účtů, spuštění podnikání nebo jakéhokoli druhu půjčky? Láskavě se obraťte na pana Jeana Carlose na {Creditplusfinance11@gmail.com}

 • Melnichnikova Tamara Ivanovna

  Cítím se tak požehnaný a naplněný. Byl jsem neochotný při nákupu této prázdné karty ATM Slyšel jsem o on-line, protože všechno se zdá příliš dobré, aby to byla pravda, ale byl jsem přesvědčen šokoval, když můj přítel na mém pracovišti dostal kartu z záruky atm prázdnou kartu jsme oba potvrdili a to opravdu funguje .. Opravdu, karta pracovala bez prodlení, zkusil jsem to také. Od té doby jsem denně od karty vybírala až 10 000 dolarů, z nichž peníze byly na vlastní účet. Jsem rád, že jsem to zkusil, konečně tato karta skutečně měnila svůj život finančně bez toho, abych ho chytila, skutečně opravdu funguje a mě bohatá! Místo získání půjčky vám poradí, abyste tuto prázdnou kartu ATM nyní dostali! Kontaktujte je nyní! E-mail: rickatmcardoffer1@gmail.com NEBO WhatAspp na via_ +1) 2533923198

 • Mr Yusuf

  Cítím se tak požehnaný a naplněný. Byl jsem neochotný při nákupu této prázdné karty ATM Slyšel jsem o on-line, protože všechno se zdá příliš dobré, aby to byla pravda, ale byl jsem přesvědčen šokoval, když můj přítel na mém pracovišti dostal kartu z záruky atm prázdnou kartu jsme oba potvrdili a to opravdu funguje .. Opravdu, karta pracovala bez prodlení, zkusil jsem to také. Od té doby jsem denně od karty vybírala až 10 000 dolarů, z nichž peníze byly na vlastní účet. Jsem rád, že jsem to zkusil, konečně tato karta skutečně měnila svůj život finančně bez toho, abych ho chytila, skutečně opravdu funguje a mě bohatá! Místo získání půjčky vám poradí, abyste tuto prázdnou kartu ATM nyní dostali! Kontaktujte je nyní! E-mail: rickatmcardoffer1@gmail.com NEBO WhatAspp na via_ +1) 2533923198

 • anita jones

  Ahoj,
  Je to informovat širokou veřejnost, že paní Anita Jonesová, soukromá půjčka, otevřela finanční příležitost pro všechny, kteří potřebují jakoukoli finanční pomoc. Poskytujeme půjčku ve výši 2% úrokové sazby jednotlivcům, firmám a společnostem za jasných a srozumitelných podmínek a podmínek. kontaktujte nás dnes e-mailem na adrese: (anitajones154@gmail.com)

 • Goran velkoski

  Jsme vládní certifikovaní poskytovatelé půjček a
  poskytujeme půjčku za levné
  úroková sazba. nabízíme podnikatelský úvěr a osobní
  půjčku za nízké úroky
  hodnotit. Byli jste zapůjčeni bankou nebo potřebujete rychle
  zaplatit
  vaše účty a depo, máte podnikání, které se nehodí kvůli
  špatné finance, Potřebujete půjčku na koupi domu,
  Potřebujete úvěr na odeslání
  vaše děti do školy. náš proces je rychlý a snadný.
  Jednoduše nás kontaktujte dnes
  požádat o jakýkoli druh úvěru, který byste mohli potřebovat
  s naším e-mailem na adrese:goranvelkoski28@gmail.com

 • koval irina

  Ahoj
  Jsem poskytovatel úvěrů, který poskytuje úvěry jednotlivcům, institucím, organizacím apod., Jen s 3% bezúročných zástavních půjček. Potřebujete přímý úvěr na zaplacení dluhu nebo Potřebujete půjčku na zlepšení svého podnikání? Zbavili jste bank a jiných finančních institucí? Potřebujete konsolidační úvěr nebo hypotéku? Všechny vaše obavy jsou u konce, protože jsme zde, abychom všechny vaše finanční potíže vyprávěly o minulosti.
  Kontaktujte nás e-mailem. Mail (kfinancials741@gmail.com) pro více informací.

 • augustine junio

  Půjčky pro nejrůznější účely Nabízíme minimální částku od 5 000,00 EUR do 5 milionů eur s nízkou úrokovou sazbou 2% Úvěrové období: do 25 let v závislosti na výši úvěru, který potřebujete. Zákazníci musí být starší 18 let Tato transakce je pro všechny zákazníky 100% bezpečná Více informací o bonusu nás kontaktujte emailem: (augustinejunio@gmail.com)

 • zejména pomoc

  Všichni lidé v nesnázích za peněz prêt,
  Nyní máte řešení vašeho problému na konkrétní financování je tu pro všechny lidi, kteří potřebují mít pro pret longtemp pro všechny cíle, jako obchodu;realizace a všechno to.
  -My kontaktovat e-mailem na všechny naše zaujetí
  rebacarodriguez14@gmail.com

 • ana

  ve spolupráci s konkrétními finanční partnerských bank poskytnutého úvěru peníze těm, kteří potřebují ji, ty, kteří ve své touze po úspěchu, financování či jiných starostí dErt teď máte řešení vašeho problem.For více informace o žádosti o úvěr zajistit, kontaktujte nás e-mailem: robertfinanz@hotmail.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *