Obcím na Křivoklátsku tvrdí, že nedostaly vyjádření MŽP k námitkám k NP v avizované lhůtě

 Obcím na Křivoklátsku nepřišla vyjádření ministerstva životního prostředí k námitkám k vyhlašování národního parku v avizované lhůtě. Většina dotčených obcí s jeho vyhlášením nesouhlasí, poukazují na nesrovnalosti v argumentech ministerstva. "Je zarážející, že zatímco obce a vlastníci lesa zákonem uložený termín splnit museli, ministerstvo lhůtu dodržovat nemusí," uvedla dnes v tiskové zprávě starostka obce Karlova Ves Iveta Kohoutová.

Starostové také kritizují, že jim ministerstvo v pátek, tedy dva dny před uplynutím lhůty, zaslalo asi třicetistránkový materiál doplňující některé chybějící informace k záměru. Podle starostů materiál obsahoval pět zcela nových mapových podkladů. O den dříve ministerstvo svolalo schůzku na krajském úřadu, které se ale zúčastnila jen jedna starostka z celkových 19. Ostatní starostové chtěli mimo jiné podle starosty Běleče Lukáše Kocmana počkat, jak se ministerstvo k jejich námitkám podaným v procesu vyhlášení národního parku staví. Proces projednání záměru začal na konci loňského září, následovalo 90 dní na podání námitek. V pondělí uplynula šedesátidenní lhůta pro jejich vypořádání.

Za zavádějící označili starostové také informaci v materiálech MŽP, že vyhlášení NP Křivoklátsko je ojedinělá možnost, jak na území státu navýšit plochu s režimem přísné ochrany a přiblížit se závazku přísně chráněných území, který státu ukládají mezinárodní dohody. Podle Kocmana se do přísně chráněných území kromě národních parků, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací započítávají i první a druhá zóna chráněné krajinné oblasti (CHKO). "Jelikož je NP Křivoklátsko navrhován pouze na území 1. a 2. zóny CHKO, znamená to, že jeho vyhlášením se ČR k cíli definovanému EU nepřiblíží ani o centimetr čtvereční," dodal Kocman.

Z podkladů podle starostů také vyplývá, že přírodní a přírodě blízký les je pouze na necelých čtyřech procentech rozlohy uvažovaného parku a lesy ponechané samovolnému vývoji zhruba na 20 procentech jeho plochy. Do zóny přírodní a přírodě blízké tak je podle nich zařazena méně než čtvrtina území uvažovaného parku. Zákon o ochraně přírody a krajiny národní parky definuje jako území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů. "Jistě se shodneme, že převažující znamená 51 a více procent. Území vybrané pro NP Křivoklátsko tak nesplňuje podmínky uložené zákonem o ochraně přírody a krajiny ani z poloviny," doplnil starosta Broum Petr Jirka.

Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se chce sejít se všemi starosty obcí na území chystaného národního parku. V pondělí se sešel s první trojicí. Možné úpravy návrhu podle něj posoudí odborníci.

Připravovaný Národní park má zabírat 116 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti.*

/ČTK/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down