Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Jak financovat pořízení komunální techniky? Možností se otevírá více

Spolehliví a osvědčení dodavatelé moderní komunální techniky pro města a obce i jejich společnosti typu Technických či Komunálních služeb dovedou svým klientům navrhnout komplexní finanční řešení reflektující jejich specifické potřeby splácení nově pořízené techniky.

K takovým dodavatelům komunální techniky a nástaveb patří i společnost I-Tec Czech, spol. s r. o., která na českém trhu působí již 18 let. V rámci dodavatelských vztahů zaměřených na obce, města a instituce veřejného sektoru nabízí komplexní servis týkající se financování komunálních projektů formou úvěrového financování, finančního leasingu, operativního leasingu, případně využití dotací.

Jako jednu z možností nabízí financování prostřednictvím úvěru. Jeho hlavní výhodou je fakt, že dochází k okamžitému převodu předmětu do vlastnictví klienta a úvěr je možné doplatit bez nutnosti dodržení zákonem stanovené délky trvání jako u finančního leasingu.

Okamžitým převodem předmětu do vlastnictví klienta jsou splněny podmínky pro možnost čerpání dotací ze státního rozpočtu nebo z Evropských strukturálních fondů. Úvěr je z tohoto důvodu často užíván například pro financování komunální techniky měst a obcí nebo na nákup zemědělské či lesnické techniky.

Tento způsob financování také umožňuje jednorázový odpočet DPH z plné pořizovací ceny již v okamžiku pořízení předmětu, čímž dochází k uvolnění prostředků pro další investice nebo se nabízí možnost využít vratky DPH k mimořádné splátce úvěru.

Další možností financování je leasing. Ještě stále převládá názor, že leasing je jediný výhodný způsob pořízení vozidla na splátkový systém. Leasing na automobil má oproti úvěru na vozidlo jednu velkou nevýhodu. Financované auto totiž nevlastníte, a to až do chvíle, kdy zaplatíte poslední splátku leasingu. Po celou dobu splácení leasingu vůz vlastní leasingová společnost.

Dlouhodobý pronájem je také jedním ze způsobů pořízení vozidla. Nájemce je v tomto případě pouze provozovatelem, nikoliv vlastníkem vozu. Ve většině případů nenese náklady.

Nesmíme ovšem opomenout ani stále aktuální možnosti pořízení vozidel – techniky, v oblasti komunální sféry v rámci dotace z fondů Evropské unie. A to zejména pro oblast zkvalitnění s nakládáním se separovaným druhem odpadu, výstavbou či doplněním vybavenosti sběrných dvorů, kompostáren a podobně.

Máte-li zájem pořídit techniku na údržbu komunikací měst a obcí, ať už přímým nákupem nebo některým ze zdrojů financování, podívejte se na stránky společnosti I-TEC Czech spol. s r. o., která na trh dodává vozidla značky Bonetti, Piaggio, Victoria Giotti a nástavby na svoz odpadu Novarini.

Více na www.itec-czech.cz.

Komunální nosič Bonetti FX100/35E5 slouží i ve variantě s nástavbou kropicí lišta a cisterna.

Piaggio Porter může sloužit i k zimní údržbě místních komunikací obcí a měst.

Bonetti FX100/35E5 se dodává také ve verzi pro svoz odpadu.

FOTO: ARCHIV I-TEC

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *