Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Jak Jablonec nad Nisou k teplárně přišel

Město Jablonec nad Nisou se v červenci stalo opětovným stoprocentním vlastníkem teplárny. Nyní připravuje projekt revitalizace sítě CZT, a v plánu je energetická koncepce území.

Jednání mezi majoritním akcionářem, společností MVV Energie CZ, s. r. o. a minoritním akcionářem, statutárním městem Jablonec nad Nisou o převzetí Jablonecké teplárenské a realitní, a. s. (JTR) trvala půldruhého roku. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co jednotková cena pro koncové zákazníky dosáhla republikového maxima, při špatném technickém stavu soustavy. Kupní cena JTR je 202 mil. Kč. Z rozpočtu města ale půjde 62 mil. Kč, když 150 milionů získá snížením základního kapitálu, na němž se obě strany dohodly.


SMĚREM K ŘÍZENÉMU ROZPADU

»Síť centrálního zásobování teplem získalo město bezúplatně ve velké privatizaci v roce 1995,« líčí Markéta Hozová z kanceláře primátora. »Zastupitelstvo rozhodlo, že vybere strategického partnera k provozu a rekonstrukci CZT. Svůj akciový podíl odprodalo město v roce 1998 Severočeským teplárnám Most a smluvně si zajistilo 100% vliv na stanovení ceny tepla pro občany«.

Strategický partner a majoritní akcionář se měnil ještě dvakrát. Severočeské teplárny koupila firma United Energy, jež svůj podíl (67,8 %) prodala v roce 2011 společnosti MVV Energie CZ. A tehdy došlo ke změně vlivu města na stanovení ceny tepla.

V uplynulých deseti letech byl vývoj cen pro koncové odběratele na patě domu (nejvyšší ceny) v rozpětí 423-807 Kč/GJ (s DPH). Od 1. 5. 2007 byla zavedena dvousložková cena (spotřební a základní složka). Ve zmíněném období se výrazně měnily ceny paliv i sazba DPH. Zatímco v roce 2003 vyrobila teplárna 684 542 GJ, v roce 2012 to bylo 425 704 GJ. Za poklesem stojí trend zateplování objektů a také to, že k CZT byli připojeni velcí odběratelé – průmyslové podniky, které kvůli hospodářské krizi zanikly. Vysoká cena zapříčinila i odpojování malých odběratelů, domácností, kteří si budují lokální kotelny ve svých objektech.

Na CZT je připojeno asi 8,5 tisíce domácností a řada městských objektů, škol, sportovních zařízení atd.). Jedním z důvodů odkupu akciového podílu městem bylo i to, aby se zabránilo neřízenému rozpadu sítě, k níž jsou připojeni i odběratelé, kteří si svůj zdroj tepla zřídit nemohou.

Materiál k revitalizaci CZT schválilo zastupitelstvo loni v prosinci a současné nové představenstvo společnosti se už zabývá jeho dopracováním. Návrh spočívá v řízeném rozpadu soustavy na dvacet blokových kotelen v devíti různých okruzích po městě. Dosud totiž teplo proudí parovodním potrubím, které navíc město hyzdí. »Je třeba dovést návrh do stadia projektových dokumentací a stavebních povolení a vytvořit územní energetickou koncepci, která je závazná,« upřesňuje Markéta Hozová.

Původní odhad na revitalizaci byl 0,5 mld. korun. Možnosti financování jsou zatím otevřené i proto, že město nezná konečnou cenu – ta bude známa až po dopracování konkrétního projektu revitalizace. V úvahu připadají dotační tituly nebo finanční partneři. Vše by se mohlo uskutečnit v horizontu pěti let, ale to je podle vyjádření města optimistická varianta.

Budova Jablonecké energetické, a. s.

FOTO: PETR VITVAR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *