01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak na dotace

V katastru Bzence na Hodonínsku, konkrétně na kopci nad městem, stojí zchátralá kaple svatého Floriana. V průběhu své dlouhé historie byla několikrát poškozena, nejvíce na konci 2. světové války. Dosud však nebyla opravena. Z jakého zdroje bychom mohli získat peníze na její obnovu? Vaše město spadá...

V katastru Bzence na Hodonínsku, konkrétně na kopci nad městem, stojí zchátralá kaple svatého Floriana. V průběhu své dlouhé historie byla několikrát poškozena, nejvíce na konci 2. světové války. Dosud však nebyla opravena. Z jakého zdroje bychom mohli získat peníze na její obnovu?

Vaše město spadá do velikostní kategorie od 500 do 5000 obyvatel a nachází se na jižní Moravě, nabízí se mu tak možnost čerpat dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod. Teoreticky můžete využít dvě opatření. Zejména prioritní osu 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, jelikož se památka nachází na oblíbené turistické a cyklistické trase a je v dané lokalitě příjemným odpočinkovým místem. Další možností je prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.

V obou případech jde o investiční projekty s minimální hranicí nad 2 miliony korun. S ohledem na stav objektu dosáhnout na tento limit nebude problém, spíše naopak. Když se podrobněji podíváme na alokaci prostředků do jednotlivých oblastí podpor, tak v oblasti 3.3 je k dispozici pro všechny obce této velikosti už jen 50 milionů korun. Proto budou podporovány projekty nižšího rozsahu s jiným zaměřením.

Zbývá tedy prioritní osa 2. Připomínám, že v tomto případě je nutné prokázat maximální přínos projektu pro rozvoj cestovního ruchu v daném území. Výzva ROP Jihovýchod s tímto zaměřením je plánována na letošní druhé čtvrtletí. Ovšem i v tomto opatření byl v minulých výzvách vysoký převis projektů. Proto doporučuji konzultovat záměry co nejdříve s pracovníky Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Brně. Kontakty, informace včetně hodnotících kritérií naleznete na www.jihovychod.cz.

Jsou rovněž jiné dotační programy, často s minimální povinnou spoluúčastí žadatele. Například malá obec do 500 obyvatel má možnost získat dotaci - ať jsou objekty prohlášeny památkami či nikoli i z evropských fondů v rámci Programu rozvoje venkova, opatření III. 2.2. - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, který řídí ministerstvo zemědělství.

Dále existují subvence, hrazené přímo z prostředků ČR, konkrétně je to podpora ze státního rozpočtu. Zpravidla jde o financování oprav větších staveb s rozpočtem od statisíců do desítek milionů korun. O zařazení do rozpočtu rozhoduje ministerstvo financí a Poslanecká sněmovna. V případě obnovy kulturních památek lze požádat o dotaci také ministerstvo kultury, které disponuje Programem záchrany architektonického dědictví, Havarijním programem, Programem regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Programem péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny a Programem obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje prostředky v rámci Programu obnovy venkova.

Dotace na opravy sakrálních památek poskytují i soukromé nadace, banky apod. Podrobnější informace a kontakty jsou například na adrese www.kostely.tnet.cz.

PAVLA KONOPOVÁ

poradkyně

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down