01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak na dotace

Jsme malá obec a chceme požádat o dotaci na rekonstrukci panelových domů, které máme ve svém vlastnictví. Šlo by zejména o výměnu oken a zateplení bytových domů. Existuje k tomuto účelu pro nás vhodný evropský nebo státní program? Klasická dotace pro regeneraci (tj. i zateplování a výměna oken)...

Jsme malá obec a chceme požádat o dotaci na rekonstrukci panelových domů, které máme ve svém vlastnictví. Šlo by zejména o výměnu oken a zateplení bytových domů. Existuje k tomuto účelu pro nás vhodný evropský nebo státní program?

Klasická dotace pro regeneraci (tj. i zateplování a výměna oken) bytových domů na sídlištích je možná pouze v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), a to v opatření 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podopatření b) Regenerace bytových domů. O tento program se však mohou ucházet jen obce s počtem obyvatel nad 20 tisíc, které mají zpracovaný Integrovaný plán rozvoje města.

Pro váš záměr je k dispozici program Panel, který je přímo určen na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Bohužel pod tímto dotačním titulem se skrývá pouze tzv. úroková dotace. To znamená, že pokud investor/obec získá v bance úvěr na financování oprav panelových domů ve svém vlastnictví, dostane na základě žádosti podané na Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dotaci na úroky tohoto úvěru, a to maximálně ve výši 2 %. Může tak celkově získat - v závislosti na výši úvěru a délce splácení - nejvíc 10-12 % z celkových nákladů včetně započítaných úroků z úvěru. Na podporu rekonstrukcí a zateplování panelových bytových domů v roce 2009 bude k dispozici 3,5 mld. Kč. ćádosti lze podávat v průběhu roku kontinuálně. Poskytovatelem podpory na úhradu úroků je SFRB a pro bankovní záruky Českomoravská záruční a rozvojová banka. Více informací naleznete na www.sfrb.cz či www.cmzrb.cz/app/.

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje také podporu na revitalizaci a úpravu veřejného prostranství, chodníků apod. na sídlišti s více než 150 byty. Obec však musí mít schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. Celková dotace nesmí překročit 70 % nákladů. Lhůta pro doručení žádosti běží od 1. 12. 2008 a skončí 4. 3. 2009. Formulář žádosti je zveřejněný na adrese http://www3.mmr.cz/zad.

Obdobný dotační titul je i v Programu obnovy venkova, kde by obec byla vhodným žadatelem, pokud má méně než 3000 obyvatel. Další program (Operační program Životní prostředí) je pod gescí ministerstva životního prostředí, v tomto případě však jde o dotace na zateplení pouze veřejných budov, například škol atd.

Je tak patrné, že malé obce, které mohou dostat na regeneraci bytových domů jen dotace na úroky z úvěru, jsou proti větším městům a obcím znevýhodněné.

PAVLA KONOPOVÁ

MARTINA ŠLAPÁKOVÁ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down