01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak na dotace

V našem městě se neustále snažíme zvyšovat povědomí obyvatel o ochraně životního prostředí. Chtěli bychom proto zřídit poradenské a vzdělávací zařízení se zaměřením na ochranu životního prostředí a ekologickou problematiku. Je možné na toto neziskové centrum získat finanční prostředky? Ochrana...

V našem městě se neustále snažíme zvyšovat povědomí obyvatel o ochraně životního prostředí. Chtěli bychom proto zřídit poradenské a vzdělávací zařízení se zaměřením na ochranu životního prostředí a ekologickou problematiku. Je možné na toto neziskové centrum získat finanční prostředky?

Ochrana životního prostředí a životní prostředí celkově zůstává v ČR a EU stále aktuální tématem. Zejména mladší generace je vnímá stále intenzivněji. Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí vyhlásily 20. 11. 2009 výzvu pro podávání žádostí do programu neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center a programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí. Jelikož vhodným žadatelem jsou i školy a školská zařízení, lze podpořit tento zájem nabídkou programů a aktivit pro žáky a studenty, třeba propojením vlastních projektů a návrhů s komunitním a společenským životem, a to s využitím moderních technologií.

Projekty mohou mít lokální charakter, ale měly by navazovat na celorepublikovou strategii ochrany životního prostředí. Nabízí se tak možnost vytvářet síť těchto center a koordinovat ji prostřednictvím nejnovějších technologií.

V rámci této aktuální výzvy je možné žádat o podporu na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, poradenství uskutečněné osobně v poradnách i formou internetové poradny, zelené linky, rubriky v periodikách, společné medializace v rámci sítě apod. Dále lze rovněž žádat o finanční prostředky na vzdělávací a osvětové programy a aktivity, kampaně, vydávání odborných periodik a publikací (studií) s ekologickou tematikou, na koordinaci významných národních a mezinárodních projektů a programů uskutečněných v ČR.

Pro výzvu je k dispozici zhruba 28 milionů korun. Žádosti lze podávat do 22. 1. 2010. Smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavírány již v dubnu.

Vhodnými žadateli jsou právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky, občanská sdružení apod.

PAVLA KONOPOVÁ
poradkyně

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down