01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak na dotace

V našem městě podobně jako v mnoha jiných přemýšlíme o možnosti zřídit domov pro seniory. Vlastníme starší a již nepoužívaný objekt, který by se po rekonstrukci k našemu záměru hodil. Z jakých zdrojů můžeme žádat o finanční prostředky na tento projekt? Možnosti v uvedeném ohledu nabízejí všechny...

V našem městě podobně jako v mnoha jiných přemýšlíme o možnosti zřídit domov pro seniory. Vlastníme starší a již nepoužívaný objekt, který by se po rekonstrukci k našemu záměru hodil. Z jakých zdrojů můžeme žádat o finanční prostředky na tento projekt?

Možnosti v uvedeném ohledu nabízejí všechny regionální operační programy. V rámci těchto programů je možné žádat o dotace na rozvoj infrastruktury sociálních služeb včetně infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením, kam nesporně spadají také senioři.

Konkrétně lze získané prostředky z tohoto zdroje využít jak na zřizování domovů pro seniory s odpovídajícím zázemím a poskytnutím veškerých služeb, tak na rozvoj terénních sociálních služeb. Týká se to zejména menších měst, kde je obtížná dostupnost zdravotních a sociálních zařízení, poskytujících tyto služby v odpovídající kvalitě.

Podporované aktivity musejí však být v souladu s regionálními strategickými dokumenty jednotlivých regionů soudržnosti (NUTS II) pro oblast sociálních služeb. Nezbytnou podmínkou pro realizaci

projektů je zařazení žadatelů do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb. Důraz je na rozvoj sociálních služeb spadajících pod zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, především na rozvoj zmíněných terénních a intervenčních služeb.

Odpovídajícími činnostmi jsou například modernizace, stavební úpravy, případně výstavba infrastruktury pro sociální služby, rozvoj kvality a dostupnosti zařízení poskytujících sociální péči včetně zabezpečení chybějících služeb či kapacity v přímém vztahu ke klientům a rekonstrukci zařízení.

Naopak nevhodné jsou projekty zaměřené pouze na obměnu stávajícího vy- bavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně nebo na opravy a údrž- bu anebo energetické úspory budov (například na opravu střechy, zateplování, výměnu oken v rekonstruovaných objektech apod.). V tomto konkrétním případě je třeba hledat dotace v jiných operačních programech, třeba v Operačním programu Životní prostředí (www.opzp.cz) a dalších.

Konkrétní termíny výzev, alokace, rozsah projektů a podmínky pro předložení žádostí v jednotlivých regionech soudržnosti naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy.

PAVLA KONOPOVÁ

MARTINA ŠLAPÁKOVÁ

poradkyně

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down