01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak na dotace

Naše obec musí mít zpracovaný územní plán. Jaké jsou možnosti získat na tento účel finanční prostředky? Stavební zákon č. 183/2006 Sb. obcím ukládá povinnost schválit návrh územního plánu nejpozději do 31.12. 2015. I když je tento termín ještě vzdálený, s ohledem na fakt, jde o plán, který ovlivní...

Naše obec musí mít zpracovaný územní plán. Jaké jsou možnosti získat na tento účel finanční prostředky?

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. obcím ukládá povinnost schválit návrh územního plánu nejpozději do 31.12. 2015. I když je tento termín ještě vzdálený, s ohledem na fakt, jde o plán, který ovlivní budoucí rozvoj každé obce na desítky let, je nutné se zabývat tímto zadáním již dnes.

Pro obce, města i kraje je připraveno několik možností financování zejména z evropských zdrojů. Výběr dotace závisí na velikosti obce, rozsahu dokumentace a stavu připravenosti. Náklady související se zpracováním územně plánovací dokumentace lze hradit například z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů. Aktuálně probíhá výzva s předpokládaným termínem ukončení 30. června 2009. Celkový finanční objem této výzvy je 240 milionů korun. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 tisíc korun, maximální 1,1 milionu korun.

Dále probíhá výzva 5.3b Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Je určena pro obce nad 500 obyvatel. V této výzvě je k dispozici více než 223 milionů korun. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jsou tři miliony korun, dolní limit je neomezen. Výzva je kontinuální, termín pro odevzdání žádostí není zatím stanoven. Přesto doporučujeme obcím, aby se aktivně začaly připravovat a do programu se přihlásily.

V obou výzvách je podíl financování z evropských peněz pro všechny projekty ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů a 15 % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. Řídícím orgánem programu je ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Podmínky programu, způsobilé výdaje a další informace, naleznete nejen na webu MMR. Orientaci v dané problematice a konzultace vám rádi poskytnou i zodpovědní pracovníci Centra pro regionální rozvoj ČR, které má své zastoupení v každém NUTS II.

V případě obcí velikosti do 500 obyvatel lze využít Program rozvoje venkova, jehož cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských oblastí. Jde konkrétně o Osu III., 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, podopatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic. Výzva se plánuje na podzim tohoto roku. Tento program je v gesci ministerstva zemědělství. Více informací můžete získat na Státním zemědělském intervenčním fondu, který má opět zastoupení v každém regionu soudržnosti.

Vzhledem k tomu, že pořízení územních plánů se skutečně dotýká většiny měst a obcí, finanční podporu nabízejí formou grantů také kraje. Pro podrobnější informace a doporučení k výběru vhodných dotačních titulů je třeba se obracet na jednotlivé krajské úřady.

PAVLA KONOPOVÁ

poradkyně

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down