Jak obce využívají ICT?

I letos na jaře zveřejnil Český statistický úřad nejnovější údaje o stavu informační společnosti u nás (za rok 2011). Nabízíme vybraná zajímavá data, která se týkají především obcí. Začněme nejprve informacemi o celkových výdajích v ČR za IT služby. V roce 2011 vydaly firmy a vládní a veřejné...

I letos na jaře zveřejnil Český statistický úřad nejnovější údaje o stavu informační společnosti u nás (za rok 2011). Nabízíme vybraná zajímavá data, která se týkají především obcí.

Začněme nejprve informacemi o celkových výdajích v ČR za IT služby. V roce 2011 vydaly firmy a vládní a veřejné instituce 145 mld. korun, tj. téměř o pětinu více než v roce 2008. I přes tento nárůst však podle ČSÚ lze v posledních letech zaznamenat zpomalení nárůstů výdajů např. v porovnání s léty 2006 a 2007. Tehdy výdaje za IT služby meziročně rostly o více než pětinu. V některých odvětvích dokonce došlo v posledních dvou letech k výraznému propadu. Ve veřejné správě klesly výdaje za IT služby oproti roku 2009 na polovinu (z 3,2 mld. Kč v roce 2009 na 1,6 mld. korun v roce 2011).


ZDROJE DAT

ČSÚ sleduje rozvoj a využívání ICT ve veřejné správě od roku 2004. Hlavním zdrojem informací je roční šetření o využívání ICT, které je přílohou ročního státního statistického výkazu organizačních složek státu. Jako doplňkový zdroj slouží průzkum webových stránek organizací veřejné správy.

Cenným zdrojem informací je šetření o využívání informačních a komunikačních technologií jednotlivci a firmami. Konkrétně jde o údaje o využívání internetu jednotlivci a podniky ve vztahu k veřejné správě, využívání webových stránek veřejné správy k vyhledávání informací, stažení formulářů a k vyplňování formulářů on-line.

V případě dat ze šetření o využívání ICT veřejnou správou je referenčním obdobím vždy stav k 31. 12. sledovaného roku. Základní soubor šetření zahrnuje veškeré organizační složky státu (382 subjektů), kraje a obce (včetně městských částí Prahy; 6302 obcí). Jedná se o vyčerpávající šetření. Základní soubor průzkumu webů organizací veřejné správy tvořily úřady ústřední státní správy (25 subjektů), krajské úřady a hlavní město Praha a 205 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP).

OBCE A INTERNET

ČR se k celosvětové internetové síti oficiálně připojila 13. února 1992. Na konci roku 2011 byla připojena on-line jedna třetina světové populace, tj. 2,3 milliardy lidí. Obce u nás byly v roce 2011 k internetu připojeny z 99,8 %, vysokorychlostní připojení mělo celkem 88,2 % obcí. Graf nabízí srovnání tohoto stavu z hlediska velikosti sídel a let 2005 a 2011.

Obce využívají internet v 89,8 % k internetovému bankovnictví, ve 14,1 % k telefonii a v 25,7 % ke školení zaměstnanců. Své webové stránky provozovalo před dvěma lety 97,9 % všech obcí, přičemž těch s méně než 500 obyvateli bylo 96,7 %.

Z on-line služeb nabízely na svých stránkách obecní úřady v 50,5 % případů formuláře ke stažení, ve 14,3 % on-line formuláře a úplné elektronické podání bylo možno provést na 13 % stránek.

Vzdálený přístup ke služebnímu e-mailu nabízelo svým zaměstnancům v roce 2011 44 % obecních úřadů a práci z domova prostřednictvím ICT 19 %. Služební e-mailovou adresu mělo 56,3 % zaměstnanců OÚ a osobní počítač s přístupem na internet v 55,6 %. Možnost práce z domova pomocí IT využilo 1,2 % zaměstnanců.

Průzkum stránek probíhal v srpnu 2012. Vyplývá z něj mj., že 74,1 % ORP nabízelo i jejich cizojazyčnou verzi (nejvíce anglickou, dále německou a polskou). »Blind friendly« bylo 37,1 % webů, diskusní fórum mělo 24,4 % stránek a zasílání informací na e-mail umožňovalo 39 % webů.

 

(Blíže k využívání ICT ve veřejné správě viz www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuzivani_ict_v_organizacich_verejne_spravy a dále www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pruzkum_webovych_stranek_verejne_spravy.) 

/sd/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *