Jak pokračuje čerpání evropských fondů i příprava na nové programové období?

Aktuálním stavem čerpání z evropských fondů, přípravou na nadcházející programové období 2021–2027 i reakcí Evropské unie na koronavirovou pandemii se ve středu zabývala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF), která je poradním orgánem vlády.

„Česká republika je, co se týče přípravy Dohody o partnerství a budoucích operačních programů pro programové období 2021–2027, v pokročilé fázi,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová„Přípravu na další období ale brzdila neschválená legislativa EU. Dohodu o partnerství ani konečnou podobu programů nelze finalizovat bez schváleného rozpočtu EU. Proto jsme rádi, že se 21. července lídři evropských zemí na rozpočtu dohodli a česká příprava na nové období se tak posune dále. Schválené závěry Evropské rady bude ještě muset potvrdit Evropský parlament a následně budou muset být zapracovány do konkrétních textací v jednotlivých evropských předpisech,“ dodala náměstkyně.
Právě dohodnutý návrh rozpočtu Evropské unie a nového nástroje, tzv. Fondu obnovy, byl jedním z bodů, o nichž účastníci diskutovali. Z pohledu ČR lze výsledek vyjednávání hodnotit velmi pozitivně, jelikož téměř všechny české priority se podařilo prosadit. Mezi nimi jsou například:

  • vyšší flexibilita pro použití přidělených finančních prostředků (byly sníženy požadavky na tzv. tematickou koncentraci Evropského fondu pro regionální rozvoj);
  • ČR jako jediná země EU bude moci přesouvat přidělené finanční prostředky mezi fondy až do výše 25 %;
  • pro budoucí programové období byla také navýšena celková míra evropského spolufinancování (pro nejméně rozvinuté regiony zachováno současných 85 %);
  • bude zachováno pravidlo automatického zrušení závazku v podobě n+3 pro čerpání prostředků politiky soudržnosti;
  • byla navýšena alokace ČR pro Fond soudržnosti o 1,55 mld. eur (zhruba 41 mld. Kč).

ČR by v rámci budoucího rozpočtu mohla dostat 27 mld. eur (718 mld. Kč), z fondu pokrizové obnovy bude navíc na dotacích čerpat 8,7 mld. eur (přes 230 mld. Kč). Dohromady tak bude v příštích sedmi letech ČR moci čerpat 35,7 mld. eur (přibližně 950 mld. Kč). Účastníci se dohodli, že návrh Dohody o partnerství bude vládě předložen co nejdříve, aby mohlo být na podzim tohoto roku zahájeno oficiální jednání s Evropskou komisí.
Významnou součástí jednání byly i aktuální informace o čerpání z fondů EU v současném programovém období. Českým příjemcům bylo do konce června 2020 proplaceno téměř 329 mld. Kč, což představuje 52 % celkové alokace pro období 2014-2020.
Ke konci června vyhlásily české programy dohromady více než tisíc výzev s alokací přesahující 800 mld. Kč. Nejvyšší finanční objem vyhlásily operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Doprava a Integrovaný regionální operační program. U Evropské komise bylo zažádáno o proplacení více než 270 mld. Kč, což je téměř 44 % celkové alokace. O největší část prostředků z daného programu zažádal Program rozvoje venkova – o více než 70 % své alokace (téměř 42 mld. Kč). O nejvíce peněz celkem – 52,1 mld. Kč – požádal Integrovaný regionální operační program.*

/zr/

Na snímku:  Jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy se uskutečnilo ve středu 29. července na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Foto: archiv MMR

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down