Jak pomoci s integrací po návratu z vězení

Novoroční prezidentská amnestie, bez ohledu na emoce, jež vyvolala, upozornila na otázku (ne)připravenosti osob, které se vracejí z výkonu trestu do »běžného« života v komunitě.

Jak se vlastně osoby ve výkonu trestu připravují na propuštění? A co osoby amnestované? Snazší situaci mají jistě ti, kteří se po odpykání trestu mají kam uchýlit. Co však ti ostatní? Odpovědi na tyto a související otázky zjišťovala Moderní obec v RUBIKON Centru, neziskové organizaci, která je činná v oblasti prevence kriminality a integrace lidí s kriminální minulostí.

NEZAMĚSTNANOST A ZADLUŽENOST

»Lidé ve výkonu trestu odnětí svobody se během přípravy na propuštění mohou obracet především na sociálního pracovníka přímo ve věznici,« vysvětluje Bořek Slezáček z RUBIKON Centra. »Většina by měla mít i možnost být v posledních měsících pobytu ve věznici zařazena na tzv. předvýstupní oddělení, kde se dozví, jak vyhledat pomoc po propuštění či jak spolupracovat se sociálním kurátorem. Příprava na návrat se však kvůli malé informovanosti osob ve výkonu trestu často podceňuje.«

RUBIKON Centrum uskutečňuje aktivity, které jeho klienty motivují k včasné přípravě na propuštění a informují o způsobech aktivního řešení otázek nezaměstnanosti, předluženosti a zajištění základního sociálního zázemí. Mohou např. před propuštěním absolvovat rekvalifikační kurz, nácvik přijímacího pohovoru, tvorbu životopisu. Riziko spojené s předlužeností zase zmírní posilování finanční gramotnosti atd. Amnestovaní vězni však neměli možnost připravit se na situaci po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody a jejich situace je o to náročnější. »Podle našich zkušeností potřebuje drtivá většina z nich pomoci při hledání zaměstnání, více než polovina nemá zajištěné ubytování a stejný počet těchto osob žádá též o pomoc s dluhy,« pokračuje Bořek Slezáček.

PORADENSTVÍ I MIKROPŮJČKY

Jak postupovat v případě, kdy se do obcí a měst vracejí propuštěné osoby bez zázemí, aby se předešlo např. ohrožení bezpečnosti? Bezpečnost společnosti nespočívá podle Bořka Slezáčka v izolaci osob s kriminální minulostí, ale v hledání účinných nástrojů k sociální a pracovní integraci. Prvními důležitými kroky po propuštění je evidence na úřadě práce, návštěva sociálního kurátora, vyřízení dávek v hmotné nouzi a samozřejmě zajištění ubytování. Pro ubytování v prvních dnech, kdy mají propuštěné osoby zpravidla minimální finanční možnosti, mohou využít nocleháren, azylových domů a levných ubytoven.

»S počátečními kroky klientům pomáhají naši mentoři, kteří je doprovázejí na nejrůznější úřady, ale poskytnou jim rovněž psychickou podporu a motivaci k zapojení do legálního zaměstnání a k aktivnímu řešení zadluženosti. Pomoc nabízí též Pracovní agentura Rubikon s pobočkami v Praze, Ústí nad Labem a v Chebu. Osvědčil se nám i systém mikropůjček pro prvotní kritické období.«

Kromě sociálních kurátorů, občanských poraden, azylových domů či RUBIKON Centra, jež působí hlavně v Praze, Středočeském, Ústeckém a Karlovarském kraji, se propuštění mohou obracet i na jednotlivá střediska Probační a mediační služby ČR. Záchytným bodem jsou též úřady práce. Síť neziskových organizací, které se zaměřují na pomoc osobám s kriminální minulostí, se liší podle regionů a vyhledat je lze např. prostřednictvím webu www.neziskovky.cz.

»V souvislosti s plošnou amnestií však nevznikla žádná další opatření či změny v systému pomoci vůči těmto osobám. Velké přímě leží na zmíněných organizacích, jež nabízejí propuštěným bezplatnou pomoc,« uzavírá Bořek Slezáček.

Nabídka RUBIKON Centra pro města a obce

akreditované kurzy pro pracovníky sociálních služeb zaměřené na práci s předluženými osobami;

kurzy finanční gramotnosti pro občany;

individuální dluhové poradenství pro občany;

odborné supervize a konzultace právníků.

Spolupráce (např. na dluhové poradně) už funguje třeba s městy Jeseník, Kyjov, Příbram a Rotava.

Více na stránkách www.rubikoncentrum.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *