Jak se rozbíhá projekt Podpora meziobecní spolupráce?

Na 150 zájemců už vyjádřilo svoji připravenost aktivně se zapojit do projektu Podpora meziobecní spolupráce uskutečňovaného Svazem měst a obcí ČR.

Značný ohlas, který tento projekt usilující o vytvoření podmínek pro rozvoj meziobecní spolupráce (Projekt) zaznamenal u představitelů obcí, Svaz velmi těší. Bez partnerů v území by totiž nebylo možné cíle Projektu úspěšně naplnit. Ambicí, odpovídající tomu, že jde o systémový projekt, je spolupracovat se zástupci ze všech území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Na výzvu k vyjádření předběžného zájmu o spolupráci při realizaci Projektu reagovalo do současné doby 250 zájemců, ať už pro naplnění role smluvních partnerů, nebo motivujících starostů. K oslovení Svaz využil kromě dalších kanálů i vlastní Sněm, který proběhl ve dnech 19.-20. září v Českých Budějovicích.


Připomínáme, že smluvním partnerem se může stát buď obec, nebo dobrovolný svazek obcí. Výbornou práci odvedl v tomto období celý projektový tým, čítající celkem 41 přepočtených úvazků, který tvoří několik týmů: řídicí, odborný, koordinační, finanční a právní.

Výsledkem působení skupiny regionálních koordinátorů v území je dohoda s více než 100 zástupci obcí nebo dobrovolných svazků obcí a příprava individuálních smluv o spolupráci. Někteří smluvní partneři již vybírají do místního týmu příslušné zaměstnance, přičemž máme informace, že ke spolupráci budou přizváni také zkušení zaměstnanci z místních akčních skupin (MAS).

V rámci Projektu působí celkem 13 regionálních koordinátorů, každý z nich má na starosti průměrně 16 území ORP. Regionální koordinátor je základní kontaktní osobou Projektu jak pro motivující starosty v území, tak koordinátora meziobecní spolupráce, který v daném místě zastřešuje činnost pracovního týmu smluvního partnera a zajišťuje podmínky pro průběžnou komunikaci zástupců ostatních obcí. Z hlediska komunikace se však lze obracet také na další členy realizačního týmu Projektu, zejména ředitele-supervizora a pracovníka pro komunikaci a vztahy s územní samosprávou.

Odborný tým připravil rámcové metodiky pro tvorbu dokumentů a meziobecní spolupráci, specifické pro oblast školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství se dokončují. Metodiky budou sloužit jako základní vodítko pro práci realizačního týmu v území, který bude s odbornou metodickou podporou připravovat příslušné dokumenty a vytvářet podmínky pro komunikaci volených představitelů ohledně témat a forem meziobecní spolupráce. Na základě analýz, vytvořených pro jednotlivá témata, bude možné ukázat na možné směry spolupráce obcí vzhledem k prognóze vývoje situace v konkrétním území.

V současné době rovněž probíhají jednání na příslušných ministerstvech za účelem seznámení s cíli Projektu a dohodnutí možných forem spolupráce. Ta spočívá nejen v součinnosti při přípravě metodik, průběžných konzultacích, ale Svaz velmi ocení také poskytnutí již existujících dat, která by usnadnila zpracování analytických výstupů.

POZNAMENEJTE SI DO DIÁŘŮ

Projektový tým zároveň připravuje úvodní setkání v regionech, která by se měla konat v období od 29. října do 4. prosince 2013, a rovněž mezinárodní konferenci v termínu 28. listopadu 2013 v Praze. Během prosince (a zejména v lednu 2014) se uskuteční školení zaměstnanců smluvních partnerů, aby mohla být co nejdříve zahájena konkrétní odborná práce v území.

Pokud se chcete dozvědět bližší informace, např. k pořádaným akcím, harmonogramu průběhu aktivit Projektu v území, zjistit kontaktní osobu pro daný region, či máte jakýkoliv dotaz, navštivte webové stránky projektu www.obcesobe.cz.

 

za projektový tým
Ingrid Štegmannová
vedoucí projektová manažerka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *