01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

JAK SE ŽIJE V PODHRADÍ

Boseň je obec nedaleko Mnichova Hradiště. Sestává ještě z dalších tří lokalit - Mužský, Zásadka, Zápudov - celkem se 370 obyvateli. Má 178 domů, z nich je 119 trvale obydlených, 59 dalších slouží spíše k rekreaci asi dvou třetin chalupářů. Nepřehlédnutelnou dominantou je hrad Valečov, jakoby...

Boseň je obec nedaleko Mnichova Hradiště. Sestává ještě z dalších tří lokalit - Mužský, Zásadka, Zápudov - celkem se 370 obyvateli. Má 178 domů, z nich je 119 trvale obydlených, 59 dalších slouží spíše k rekreaci asi dvou třetin chalupářů.

Nepřehlédnutelnou dominantou je hrad Valečov, jakoby vévodící celé obci Boseň. Turistické informace hovoří mj. také o tom, že vznikl nejspíše na místě staršího pravěkého sídliště. Zachoval si české pojmenování, ač v minulosti panovala móda německých názvů.

V člověku, dnes zvyklém na pohodlí moderních příbytků, tu však vzniká poněkud pochmurný pocit - při pohledu na někdejší skalní byty. Vytesány do pískovcových skal, sloužily skutečně k obývání. Díky pečlivým kronikářským záznamům si dodnes turisté připomínají, že ve světničce, vytesané v pískovcovém masivu, žila šestičlenná rodina, jiná zase s pěti dětmi atd.

Svou praxi zde provozovala i porodní bába. Ze skalních světniček, obvykle o plochách dvakrát čtyři metry a výšce 2,5 metrů od podlahy ke stropu, se však obyvatelé museli nakonec přece jen vystěhovat. Stalo se tak na základě nařízení c. k. okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti v roce 1892.

Oprav se Valečov dočkal, díky Klubu českých turistů, v roce 1914. K orientaci v historii tohoto zákoutí byla vytištěna skládanka "Skalní světničky a skaláci" i s orientačním nákresem.

PO NOVÝCH SCHODECH

V současné době obec Boseň, do jejíhož majetku spadá hrad od roku 1994 (kupní smlouvou na 300 000 korun), dbá na to, aby zde mohli historii obdivovat i ti, co přijdou po nás a nezbyla pro ně jen skupina ošlapaných skal a zbytky zdí. Starostka Marie Pšeničková k tomu dodává, že právě proto se ve skalním objektu stále něco upravuje.

Přibyly zde nové bezpečné schody. Na parkánu hradu byl postaven turistický srub. Pomáhá ke zlepšování veřejných služeb. Slouží k prodeji občerstvení pro návštěvníky a také jako důstojné sídelní a pracovní prostředí pro kastelána.

Klub českých turistů - odbor Mladá Boleslav a Klub českých turistů - oblast Český ráj a Pojizeří udělil k slavnostnímu zahájení jarního nástupu do přírody už roku 1997 pamětní list. Nyní se obyvatelé obce mohou právem pochlubit i novým amfiteátrem.

Jeho podobu volili v souladu s celkovým vzhledem krajiny. Konal se zde mimo jiné úspěšný festival "Beltine 2002 - svátek keltské kultury". Pořádalo jej sdružení Bratrstva Keltů se sídlem v Praze. Přijeli hojní obdivovatelé z blízka i z dáli.

ŽENY VEDOU

Zajímavým informacím o všech záležitostech pro občany, v jejichž čele působí obecní zastupitelstvo pěti žen a čtyř mužů, věnuje své stránky i Boseňský občasník. V něm starostka obce seznamuje také s programy zdejšího kulturního Valečovského léta včetně "Procházky pohádkovým lesem okolo hradu" a s dalšími akcemi pro děti i dospělé.

Valečovské slavnosti s oblíbenou pohádkovou procházkou se v letošním roce účastnilo 620 dětí a přes 400 dospělých. Na 20 stanovištích plnily děti za přítomnosti více jak 40 pohádkových bytostí různé soutěžní disciplíny. Po loňském uvedení do provozu nového "panského schodiště" na Valečově, mají letos návštěvníci možnost zhlédnout nově upravenou expozici ve sklepním prostoru nebo si přiblížit dálky nainstalovaným dalekohledem z vyhlídky hradu.

V Bosni mají svůj "Valečovský turnaj v odbíjené", hasiči, a to muži i ženy a také drobotina, se účastní okrskových cvičení.

KULTURNÍ LÉTO

"Valečovské kulturní léto" nabízí občanstvu a hostům i šest koncertů. Ve zdejším kulturním dění se pamatovalo na Karla Hynka Máchu pamětní deskou na jeho dávnou přítomnost. Vzpomíná se na romantika, a zejména propagátora našeho lyžařství a turistiky, horského vůdce a badatele, kreslíře, překladatele knih o spiritismu, který je tu pochován. Býval zde učitelem a jmenoval se Josef Aleš, který si připojil - naší sportovní veřejnosti zejména dvacátého století známý - vlastní celoživotní pseudonym: Lyžec.

Do Občasníku se zařazují obvyklá roční ohlédnutí. A tak se dočteme, že byla například provedena úprava a celkové odvodnění návesního prostoru na Mužském, penetrací opraveny některé místní komunikace, opravena požární nádrž na Zásadce, sanovány klenby hradu, veřejné osvětlení a místní rozhlas na Mužském má již své kabelové vedení v zemi, že obec Boseň má svůj vlastní vodovod, opravenou hřbitovní zeď a další sakrální stavby a nebo třeba, že je slavnostně nasvícena architektura Valečova.

Hrad Valečov ročně navštíví více než 20 000 turistů, pěších i těch, kteří přijíždějí do blízkosti automobily, případně autobusy. Ovšem linkových autobusů projíždí obcí málo, jízdní řád je nedostačující. Druhým rokem však od května do konce září jezdí tzv. turistické autobusy, které výrazně napomáhají rozvoji turistiky regionu celého Českém ráje.

Obec v současné době dokončuje jednu z největších investičních akcí ve své historii - stavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro Boseň a Zásadku, akce v hodnotě za více než 20 miliónů korun. Samozřejmě, že tento, už vlastně bezodkladný záměr, jak říká starostka Marie Pšeničková, byl závislý na získání dotace. Tu se podařilo obdržet ze Státního fondu životního prostředí ve výši 10 920 tis. Kč spolu s půjčkou ve výši 2 350 tis. Kč.

MUŽSKÝ V REZERVACI

Všimněme si i my lokality, kterou zná, ne-li jinak, tedy z mapy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český ráj, každý druhý český turista. Je to Mužský. Má svou ojedinělost. Je zvána vesnickou památkovou rezervací, jak bylo vyhlášena nařízením vlády v roce 1995. Tvoří ji soubor obytných stavení s dochovanými prvky lidové architektury, které harmonicky doplňují - a to paní starostka zdůrazňuje - vzrostlé tři lípy a jedenatřicet jírovců neboli kaštanů. Za dotačního přispění z Ministerstva kultury zde již střechy čtyř chalup dostaly svoji původní krytinu - dřevěný šindel.

V centru návsi stojí vzácná zvonička, při jejíž nedávném restaurování byly použity někdejší tradiční postupy včetně impregnace vápnem a volskou krví. Poblíž je udržovaný památník obětem světové války. O Mužském se ve dvanáctistránkové "Pohlednici" říká, že prý tu lze hloubati - podle mapy u kóty 463 metry nad mořem - nad obrovským cimbuřím obrovitého skalního města z pohádkových dob.... Nahlédněme i do lokality Zásadka, která se může pyšnit novou výstavbou. Zde už kdysi působil ochotnický spolek Vojan. Ošetřují tu také lípu 31 metrů vysokou, s obvodem kmene 390 centimetrů a stářím nejméně půldruhého století. Přesto se víc připomíná boseňská lípa, asi 300letá, s výškou 28 metrů, ale tlouštkou poněkud mimořádnou - s obvodem 800 centimetrů. Jenže stojí poněkud opodál, takže spíše mimo hlavní proud turistů.

ZELEŇ OKRASNÁ I PŘEBYTEČNÁ

I obec ponořená do bohaté zeleně musí dbát na vlastní údržbu, ošetřování. Jde tu hlavně o kácení akátů i dalších náletových dřevin. Je to v rámci Programu péče o krajinu, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí a na základě doporučení CHKO Český ráj a agentury ochrany přírody.

V Bosni jsme vlastně u startu k Drábským světničkám, ke hradu Kost, k hradu Valdštejn ve vzdálenostech pět, deset a patnáct kilometrů nebo také ke kempům v Příhrazech a Branžeži či zase do Mnichova Hradiště nebo na Klášter Hradiště nad Jizerou, známý i svým pivovarem.

Ještě připomeňme, že Sdružení obcí a měst Český ráj se sídlem v Turnově, kde je obec Boseň členem správní rady, usiluje o zápis skalních měst Českého ráje do seznamu UNESCO. Morální i hmotné předpoklady k tomu rozhodně má.

JOSEF FARSKÝ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down