Jak to bude od 1. října s možnostmi obcí čelit rušení nočního klidu?

Diskuse u pomyslného kulatého stolu na uvedené téma se dnes uskutečnila v pražském sídle Vysoké školy regionálního rozvoje. Besedu spolu s touto školou připravily Ministerstvo vnitra a redakce časopisu Moderní obec. Záznam diskuse přinese už říjnové vydání Moderní obce. K tématu však zazní informace už také v zářijovém čísle našeho časopiosu, které by předplatitelé měli obdržet ještě tento týden.

Novela zákona o přestupcích účinná od 1. 10. 2016 mění § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu tak, že obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, budou obce moci stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky.
Novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tedy mění pouze a jen formu, kterou obce mohou stanovovat výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, než stanoví zákon.
Obcím se neubírají žádné kompetence stanovit výjimečné případy  tyto kompetence pouze musí být nově použity prostřednictvím OZV.
Jak z besedy vyplynulo, novela zákona ani nereguluje rodinné oslavy (narozeniny, svatby apod.). K nim ani dosud nebyl nutný souhlas obce  a takto to zůstane zachováno i od 1. října. Totéž platí o různých kulturních či společenských akcích  žádný zákon v ČR jejich konání neomezuje.
Zákon o přestupcích pouze stanovuje, že za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen od 22. do 6. hodiny. Pokud pořadatelé těchto akcí repsektují dobu nočního klidu a neobtěžují hlukem ostatní občany, lze tyto akce konat i po 22. hodině. K pořádání rodinných akcí, slavností, kulturních a společenských akcí proto není třeba ani souhlas obce, ani ohlášení konání této akce obci.
Více o této problematice v zaznámu besedy u kulatého stolu, který přinese už říjnové vydání Moderní obce. To by mělo odejít z tiskárny za svými čtenáři už 3. října. Problematiku rušení nočního klidu však otevíráme už i v zářijovém vydání Moderní obce – to by čtenáři měli obdržet ještě tento týden. Na dané téma v něm píše Marek Libiak z KVB advokátní kanceláře.*

/rš/


K foto:

Záběr na některé účastníky besedy u kulatého stolu: (zleva) ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV David Sláma, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV Marie Kostruhová a prorektorka Vysoké školy regionálního rozvoje Nikola Krejčová, zastupitelka obce Kamenice (okr. Praha-východ)
Foto: Ivan Ryšavý

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *