Jak účinně čelit hluku a znečištění ovzduší

Odpovědi na to se pro města a obce budou už příští měsíc hledat v Praze na konferenci Better Cities for Better Life. Čeští a slovenští starostové na ní mají účast zdarma.

Vedle nepřeberného množství úkolů, denně se valících na bedra starostů a primátorů, je řešení následků vlivu hluku a znečištěného ovzduší na zdraví obyvatelstva dnes jednou z nejvyšších priorit. Na konec listopadu je proto do Prahy pozváno na 350 starostů a dalších představitelů světových metropolí, jako jsou New York, Mexiko City, Rio de Janeiro, Moskva, Káhira, Istanbul, Peking, Šanghaj, New Dillí, Tokio či Sydney, aby si vyměnili zkušenosti s úspěšnými praktickými řešeními tohoto dnes největšího globálního nepřítele lidstva a naučili se je od sebe »opisovat«.

Nyní je tomu však tak, že z tisíců sídel i u nás každé hledá samo za sebe vlastní řešení jednoho a téhož problému, leckdy metodou »pokus – omyl«. Možná se mu to i po mnoha neúspěšných pokusech podaří. Ale kdybychom o tomto řešení věděli i v ostatních městech, vyhnuli bychom se vlastním zdlouhavým snahám o zvládnutí hluku a znečištění ovzduší na našem území a mohli se jím přinejmenším inspirovat či je případně beze zbytku převzít.

Mezinárodní konference v Praze nazvaná Better Cities for Better Life v tomto smyslu a svým rozsahem aspiruje na to stát se zcela ojedinělou akcí, jaká se kdy ve světě konala. Dlužno však podotknout, že chce navázat na jinou významnou konferenci, která se před deseti roky v Berlíně za účasti reprezentace osmi evropských metropolí a Generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí rovněž věnovala hlučnosti a znečišťování ovzduší ve městech.

Spolupořadateli listopadové konferencejsou hlavní město Praha, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zahraničí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Akademie věd ČR, ČVUT v Praze, Univerzita Karlova v Praze a Národní hluková observatoř ČR.

Pražské setkání je zajímavé i tím, že je (bezplatně) otevřeno starostům a primátorům jak z České, tak Slovenské republiky, kteří boj s hlukem a znečištěním ovzduší berou vážně a stojí o to, aby se v jejich obcích a městech podmínky pro život obyvatel začaly viditelně zlepšovat. Organizátoři zároveň nepochybují o tom, že v Česku i na Slovensku už řada úspěšných řešení existuje a bude je možné představit také zástupcům největších světových metropolí.

IVO VANĚK

prezident konference

Better Cities for Better Life, Prague 2013

Konference, stejně jako speciální galavečer, zaměřený na sluchově postiženou populaci, se uskuteční ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 v pražském Paláci Žofín. Díky podpoře jejích partnerů je účast starostů z České republiky i Slovenské republiky (a v rámci galavečera také pro jejich doprovod) bezplatná.

Hlavním jednacím jazykem bude angličtina. Nicméně simultánní překlad bude zajištěn také nejméně z francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Konference bude tlumočena rovněž do českého znakového jazyka pro neslyšící.

Starostky a starosty z ČR i Slovenska, kteří o účast na konferenci projeví zájem, organizátoři žádají o vyplnění registračního formuláře na www.better-cities.eu, kde lze o této mimořádné akci nalézt i více informací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *