Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Jak úspěšně řídit obec a region

Stejnojmenná a na trhu ojedinělá publikace prakticky ukazuje, jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Autoři v čele s Ing. Markem Pavlíkem, PhD., mj. i spolupracovníkem Moderní obce,...

Stejnojmenná a na trhu ojedinělá publikace prakticky ukazuje, jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Autoři v čele s Ing. Markem Pavlíkem, PhD., mj. i spolupracovníkem Moderní obce, vycházejí kromě rozsáhlé praxe v České republice také ze zahraničních zkušeností s touto problematikou (Švédsko, Německo, Nizozemsko) a představují tzv. best practice (příklady nejlepší praxe). Stavějí přitom na myšlence, že úspěšný rozvoj regionu je podmíněn koordinovanou systematickou spoluprací všech zainteresovaných subjektů v regionu, tzn. organizace veřejné správy, investorů, firem, neziskového sektoru i občanů.

O publikaci může hodně napovědět i výčet jejích kapitol: Současný stav veřejné správy v ČR, Metodika efektivního řízení obce, Zahraniční zkušenosti z měst a regionů a Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů.

Publikace Jak úspěšně řídit obec a region má 160 stran a v nakladatelství Grada Publishing vychází v edici Manažer.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *