Jak zužitkovat hodnoty památek, krajiny, osobností či tradic? Dozvíte se v Kadani

Město Kadaň v říjnu spolupořádá 23. odbornou konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS). Jejím tématem bude cestovní ruch.

Hlavní náplní a cílem konference je specifikovat potenciál území pro oblast cestovního ruchu. Využity mohou být kulturní hodnoty nejen městských či vesnických památkových rezervací a zón, ale i hodnoty krajinných památkových zón a technických památek nebo i často opomíjený význam zajímavých osobností, tradic či míst důležitých dějinných událostí.

Během zahájení konference se představí královské město Kadaň, s nímž se budou moci přítomní blíže seznámit při komentované prohlídce historického jádra a národní kulturní památky františkánského kláštera. SHSČMS bude prezentovat projekt Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska. Další program tvoří čtyři bloky: cestovní ruch, technické památky, příklady z praxe, Krušné hory.

Blok k cestovnímu ruchu pojedná též o přínosu destinačních agentur a nabídne přednášku o turistickém potenciálu např. Jana Hasištejnského z Lobkovic. Blok technických památek poukáže na industriální topografii ČR a činnost Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI. Z praktických příkladů se představí i Doupovská dráha či Březenecký drak (velkorypadlo KU 800).

Nadace a privátní sektor se pochlubí svými projekty, jako jsou např. Zničené kostely severních Čech, Muzeum zaniklých obcí, záchrana kostelů a jiných památek. V závěrečném bloku se představí i přeshraniční projekt nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří k zápisu na UNESCO. Účastníky konference čekají dvě exkurze: do Krušných hor (obec Měděnec s vrchem Mědník a štolou Země zaslíbená, obec Kovářská s Muzeem letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944) a do depozitáře Železničního muzea NTM v Chomutově.

JIŘÍ KULHÁNEK

starosta města Kadaň

O památkách v Kadani

Termín a místo konference: 10.-11. 10. 2013, Kadaň. Akce je určena členům SHSČMS, zástupcům dalších obcí a odborníkům zabývajícím se danou problematikou. Součástí jsou také exkurze či výstava Zničené kostely severních Čech a Krušné hory ve fotografiích Mgr. Petra Mikšíčka.

Zrekonstruovaný františkánský klášter v Kadani je klenotem mezi památkami.

FOTO: ARCHIV MĚSTA KADAŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *