Ilustrační foto: Profi Press

Jaká je role sadů ve městech a obcích? Ode dneška až do zítřka se o tom diskutuje v Praze

Do Prahy na dva dny zavítali odborníci na ovocnářství a sadařství z celé republiky, aby se v areálu České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole zúčastnili konference Ovocný sad jako biotop a komunitní prostor, která se věnuje významu a roli sadů ve městech i menších obcích. Dnešek je věnován přednáškám, zítra se účastníci konference vypraví do pražských sadů.

Konferenci pořádá spolek Na ovoce ve spolupráci s pražským magistrátem a Fórem ochrany přírody a několik desítek jejích účastníků z řad odborné i laické veřejnosti, stejně jako zástupců místních samospráv se může těšit na odborné přednášky, příklady dobré praxe i komentovanou terénní vycházku.

Cílem konference je poskytnout ucelený přehled o funkcích ovocných výsadeb a základních aspektech obnovy a péče o ně. Pomoci účastníkům ujasnit si vlastní východiska a postoje, s nimiž se k výsadbám přistupuje, a přispět k tomu, aby bylo co nejvíce životaschopných projektů, které pomohou vrátit ovocné stromy do české krajiny.
Katka Kubánková z iniciativy Na ovoce k tomu říká: “Čím déle se věnujeme ovocným stromům v krajině, tím více si uvědomujeme, kolik jsme toho v minulých desetiletích zapomněli a jak nelehké je na to znovu přijít. Toto setkání odborné a laické veřejnosti má přispět k tomu, aby se v naší zemi sázely ovocné sady stejně dobře, jako to kdysi uměli naši předci. Tedy sady, které se dožijí sta a více let, během nichž pravidelně ponesou ovoce.

Na akci vystoupí také realizátoři úspěšných výsadeb či renovací ovocných sadů. Konkrétně například zástupci Českého svazu ochránců přírody, Biostatku Valeč, Milion ovocných stromů pro krajinu či zaměstnanci odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, kteří představí městské sady.

Vedle konkrétních výsadeb přiblíží také důvody, proč obnovovat a sázet nové ovocné sady. V obecné rovině jde o ochranu cenného kulturního dědictví, zachování a vytváření estetických a krajinářských hodnot, ochranu přírodního bohatství, ekologicky cenných lokalit a genofondu, či zemědělské funkce a rekreační služby.

Martin Lípa z ČSOP Meluzína poznamenává: “Dlouholetým úsilím ČSOP je vracet cenné staré odrůdy do krajiny. Jako názorná ukázka poslouží síť genofondových ploch, které postupně umisťujeme do internetové databáze na www.stareodrudy.cz Díky síti i spolupráci po celé republice se nám již podařilo zachytit desítky velmi cenných starých odrůd. Mezi naše oblíbené lokality Alej u Boru u Karlových Varů či sad Hlupice poblíž Ústí nad Labem.
Podrobný program konference Ovocný sad jako biotop a komunitní prostor je vyvěšen na: https://na-ovoce.cz/cs/konference/ .
/zr/

Ilustrační foto: Profi Press

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *