01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jaká se rýsuje další budoucnost dotací EU do českého vodárenství?

Operační program Životní prostředí (OPŽP) se chýlí k závěru. Ohlasy na něj jsou velmi rozporuplné. Poučíme se z problémů a vyjednáme lepší podmínky pro další programové období?

Po počáteční euforii nad evropskými dotacemi přišlo rychlé vystřízlivění. »Posledních pět až osm let českého vodárenství lze charakterizovat jako honbu za démonizovanými evropskými dotacemi, ztrátou času a vynaložením zbytečných prostředků na různé právní, administrativní a technické konzultace. Bylo to však také období ráje konzultantů, lobbistů, poradců i nejrůznějších parazitů, kteří se ve skutečnosti zabývají nepotřebnými studiemi, audity, doporučeními, průzkumy, rešeršemi... Zkrátka vším, bez čeho se jinak k dotaci nedostanete,« shrnuje Ing. František Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

TŘI ROKY ČEKÁNÍ NA NENÁVRATNOU DOTACI, NEBO RYCHLÝ ÚVĚR?

Řada žadatelů o evropské dotace do vodárenství s ním bezesporu souhlasí. Neúspěšní žadatelé si stěžují na striktní podmínky, které je zcela vyřadily z dotačního procesu. Ti úspěšní pak marně čekají na proplacení finančních prostředků, v některých případech bohužel i léta.

Je jasné, že rychle, jednoduše a účelně získaná dotace by byla optimální cestou. Trvá-li cesta za získáním dotace tři roky, dojde k podstatnému nárůstu ceny projektu. »Bude-li stát práce vnucených konzultantů a právních poradců a revizorů více než 20 procent objemu projektu a zdraží-li se během těchto tří let významně cena peněz potřebných na kofinancování, pak se jednoznačně dobrý hospodář rozhodne pro zvýhodněný úvěr. Dílo za něj vybudované bude náležitě odepisovat. Bude žít bez strachu, že bude dotace vracet v případě nedostatků projektu,« dodává František Barák.

POUČÍME SE DO BUDOUCNA?

První náměstek ministra životního prostředí Ing. Jakub Kulíšek na nedávné konferenci Financování vodárenské infrastruktury uvedl, že v tomto roce je třeba zhodnotit přínosy OPŽP a nastavit mandát pro vyjednávání pro další programové období.

Do poloviny letošního roku by mělo být na národní úrovni přijato rozhodnutí o počtu operačních programů po roce 2014. A do 31. října má Česká republika dodat své připomínky k balíčku legislativních aktů ke kohezní politice.

Pro řadu starostů měst a obcí, kteří by se rádi zapojili do diskuse o novém operačním programu a dotačních podmínkách, má Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pozitivní zprávu. Jak totiž uvedl Jakub Kulíšek, jejich zapojení je na národní úrovni zajištěno v rámci pracovních skupin a koordinačních výborů na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), které je koordinačním orgánem pro přípravu programového období po roce 2013.

MŽP zapojilo do přípravy podkladů také jednotlivé kraje a Svaz měst a obcí ČR. Stěžejní pro další postup je specifikace potřeb, priorit a návrhu projektů v oblasti životního prostředí, které by bylo vhodné uskutečnit v dalším programovém období.

DOČKÁME SE MENŠÍ BYROKRACIE?

Zbytečná byrokracie byla jedním z hlavních problémů v dotačním procesu. Ten, kdo čeká razantní změnu v dalším období, čeká zřejmě marně.

»Velkou byrokracii odstranit nelze. Je totiž třeba mnoha záznamů pro dokládání tzv. auditní stopy pro potřeby prokazování efektivnosti vynakládaných dotací, kterou kontrolují audity Evropské komise. Požadavky na dokladování příloh lze převést více do elektronické podoby, lze nastavit pružnější systém proplácení faktur, efektivnější způsob komunikace s žadatelem, flexibilnější výměnu podkladů mezi Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí. Pro příští období bude nastaveno mnoho parametrů systému,« dodává Jakub Kulíšek.

JE TO NA KAŽDÉM Z NÁS

Každý vlastník vodárenské infrastruktury musí v první řadě zvážit, zda jsou evropské dotace vhodným zdrojem pro financování jeho projektů. Problémů v rámci stávajícího Operačního programu Životní prostředí je opravdu velmi mnoho. Pokud si vlastník infrastruktury pro sebe případné přijetí evropské dotace vyhodnotí jako pozitivní, doporučujeme mu zapojit se do diskuse o nové podobě dotačních programů. Snahu v tomto směru Ministerstvu životního prostředí bezesporu upřít nelze - pojďme ji tedy využít. Zkušenosti z praxe mohou pomoci přesněji formulovat mandát pro vyjednávání.

Své postřehy prosím zasílejte na e-mail redakce@vodarenstvi.cz. Tomuto tématu se budeme i nadále věnovat.

JANA BÁBÍKOVÁ

VODARENSTVI.CZ

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down