Jaké byly Křižovatky architektury 2012

Podtitulem letošního ročníku konference Křižovatky architektury, který se konal 25. září v Praze, bylo: Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou. Co mimo jiné zaznělo?

Nevyužité »ostatky« industriální éry jsou u nás významným fenoménem architektonickým, urbanistickým i krajinným. Tisícovky objektů nejrůznějších účelů (vedle továrních hal představují industriál též vysoké pece, přehrady, nádraží, sodovkárny, vodárny atd.) podle odhadů zaujímají plochu 20-30 tisíc hektarů.

Aktuální situaci na konferencí mapovaném terénu vystihla slova Anny Matouškové, náměstkyně ministryně kultury: »Naše průmyslové dědictví je velmi bohaté a cenné – a tak trochu si s ním nevíme rady.«

Historik architektury Benjamin Fragner upozornil: »Pro uvedení industriálních staveb zpět do života musíme správně ocenit jejich hodnotu historickou, uměleckou, dále urbanistickou – a především je třeba dát takové stavbě nový program, funkci, jež by odpovídala současným potřebám společnosti.« Nová funkce musí být přiměřená z hlediska technického i finančního.

Právě v posledním slůvku se skrývá problém – z ekonomického hlediska jsou zatím průmyslové brownfieldy pro soukromý sektor nezajímavé, zatímco ten veřejný dnes prostředky na záchranu skvostů tuzemské industriální architektury neoplývá. Ale kupodivu nejde jen a jen o peníze.

»Specializovanou industrii vystřídal trhovec a jeho hodnoty!« – citací slov filozofa Karla Kosíka si ve svém konferenčním příspěvku vypomohl sociolog Miloslav Lapka. Česká společnost, zdá se, k ochraně vysloužilého industriálu není vybavena hlavně mentálně. »Tyto objekty sice vyvolávají jisté nostalgické vzpomínky na někdejší stabilitu, ale jinak v lidech nevzbuzují žádné pozitivní konotace,« konstatoval. »Skandály kolem Opencard či IZIP nejsou jen doklady korupce, ale také technologického a sociálního zpoždění.«

Bez ohledu na potíže různého rázu však lze konstatovat, že současná exekutiva dnes už industriál do památkového fondu zahrnuje. Díky dlouholetému působení Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT jsou již v mnoha regionech nevyužité stavební pozůstatky průmyslové výroby dobře zmapovány, popsány a katalogizovány. (Redakčně kráceno.)

PETR BÝM

Stavební fórum

Konference sama se konala v divadle La Fabrika – v bývalých továrních prostorách.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *