01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jaké jsou ceny za pořízení studie proveditelnosti?

Za zpracování studie proveditelnosti zaplatí žadatelé o dotace z Regionálního operačního programu (ROP) regionu soudržnosti Moravskoslezsko okolo 100 tisíc korun. Může to být ale také o desítky tisíc méně. Nebo o statisíce víc! Potvrdila to analýza Regionální rady Moravskoslezsko, která přezkoumala ceny studií na vzorku 110 přijatých žádostí o dotaci. Výsledky ukázaly pozoruhodné rozdíly.

Zkoumaný vzorek 110 projektů se dá rozdělit do tří skupin podle zaměření finanční podpory a typu žadatele. Jsou to zejména podnikatelské projekty z oblasti cestovního ruchu, projekty infrastruktury školství a volnočasových aktivit, které předkládají většinou obce s 5 tisíci až 50 tisíci obyvateli, a žádosti menších obcí s 500 až 5000 obyvateli, zaměřené na občanskou vybavenost venkova.

Žádosti o dotace z ROP Moravskoslezsko jsou obecně dvojího druhu. Projekty s rozpočtem do 10 milionů korun odevzdávají s žádostí jen tzv. zjednodušenou studii proveditelnosti. K finančně náročnějším projektům je třeba zpracovat tzv. základní studii proveditelnosti, která je pracnější a zpravidla dražší.

NEÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI - DRAŽŠÍ

Z analýzy vyplývá, že kvalitní studii proveditelnosti lze pořídit zhruba za 85 tisíc korun. Neobvyklá není ani vyšší cena, často se ale neodráží ve kvalitě odvedené práce. "Výjimkou nejsou studie proveditelnosti, za které žadatelé zaplatili několik set tisíc korun. Nejdražší ze zkoumaných studií stála více než milion korun, přičemž samotná žádost o dotaci nebyla úspěšná," potvrzuje Daniel Foltýnek, vedoucí odboru marketingu a posílení absorpce úřadu regionální rady.

Zajímavý je rozdíl cen studií v souvislosti s úspěšností projektů (viz rámeček). "Ukazuje se, že cena studií proveditelnosti není úměrná jejich kvalitě. Ve zkoumaném vzorku byly úspěšné žádosti o dotace pořízeny levněji než neúspěšné," uvedl Daniel Foltýnek.

MALÉ OBCE PŘEPLÁCEJÍ

Rozdíl je také mezi studiemi podle jednotlivých výzev k předkládání žádostí (typů žadatelů). "Projekty v oblasti cestovního ruchu, tedy zpravidla podnikatelské, jsou připravovány hospodárněji," poukazuje Daniel Foltýnek. Zatímco se v tomto případě průměrná cena za základní studii pohybuje těsně nad 89 tisíci korun (medián 83 tisíc korun), u projektů předkládaných převážně středně velkými městy s 5 až 50 obyvateli je průměrná cena téměř 118 tisíc korun (medián 67 tisíc korun). Nejmarkantnější je porovnání s malými městy a obcemi s 500 až 5000 obyvateli, kdy se průměrná cena za pořízení základní studie proveditelnosti vyšplhala na 270 tisíc korun (medián 165 tisíc korun), žádná z těchto žádostí malých obcí navíc nebyla úspěšná.

U projektů do 10 milionů korun už nejsou rozdíly takto výrazné. Přesto se u malých obcí vyskytla neúspěšná žádost s pořizovací cenou za zjednodušenou studii proveditelnosti ve výši 180 tisíc korun. "Hlavně kvůli těmto excesům malých obcí zvažuje regionální rada stanovit maximální výši ceny za studii proveditelnosti, kterou následně proplatíme jako způsobilý výdaj," navrhuje možné řešení Daniel Foltýnek.

PROČ JSOU TAK DŮLEŽITÉ?

Studie proveditelnosti je klíčovou částí žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko. Pro posouzení přínosu předložených projektů je důsledné zpracování studie proveditelnosti i celé žádosti nezbytné. Přestože může přinášet administrativní i časovou náročnost, zásadně zvyšuje kvalitu uskutečněných projektů a dává prostor pro jejich objektivní hodnocení. Proto předkladatelé projektů zadávají většinou zpracování studií profesionálním poradenským a zpracovatelským firmám. Finanční prostředky na zpracování studie jsou u většiny projektů způsobilými výdaji, žadatel je může zahrnout do celkové požadované částky k proplacení. Výjimku tvoří projekty zakládající tzv. veřejnou podporu, které narušují svým zaměřením společný unijní trh. V těchto případech si výdaje na zpracování studie proveditelnosti platí sám předkladatel projektu.

MICHAL SOBEK
manažer vnější komunikace Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko

Výsledky analýzy cen studií proveditelnosti - celkem (v Kč)

Základní studie proveditelnosti

Průměrná cena -164 055

Medián - 107 086

Zjednodušené studie proveditelnosti

Průměrná cena - 82 508

Medián - 80 000

Průměrná cena studií úspěšných žadatelů

Základní SP - 121 641

Zjednodušená SP 88 653

Průměrná cena studií neúspěšných žadatelů

Základní SP - 181 020

Zjednodušená SP - 74 723

Medián studií úspěšných žadatelů

Základní SP - 80 000

Zjednodušená SP - 85 000

Medián studií neúspěšných žadatelů

Základní SP - 115 085

ZDROJ: REGION SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down