Jaké jsou legislativní priority EU na rok 2017

Tři evropské orgány podepsaly společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017: předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, předseda Rady v rámci rotujícího předsednictví Robert Fico a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes podepsali vůbec první společné prohlášení o cílech a prioritách legislativního procesu na rok 2017.

 

Na základě strategických směrů Evropské rady a 10 priorit, k jejichž naplnění dostala Junckerova Komise mandát od Evropského parlamentu, se předsedové těchto tří evropských orgánů dohodli na řadě návrhů, které budou v rámci legislativního procesu projednávány přednostně. Tím se zajistí, že EU bude svým občanům přinášet konkrétní výsledky a řešit nejnaléhavější výzvy, kterým dnes Evropa čelí.

Kromě závazku EU zabývat se všemi již předloženými legislativními návrhy stanovili předsedové těchto tří orgánů ve společném prohlášení šest konkrétních oblastí, v nichž by návrhy měly být projednány urychleně. Předseda parlamentu, Rady a Komise se zasazují o zefektivnění práce těchto orgánů, aby byl zajištěn rychlý legislativní pokrok u prioritních iniciativ a pokud možno jejich dokončení do konce roku 2017.

  1. Nový impulz zaměstnanosti růstu a investicím – prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI 2.0), vylepšených nástrojů na ochranu obchodu, bankovní unie, unie kapitálových trhů a zlepšením nakládání s odpady v oběhovém hospodářství.
  2. Zaměření na sociální rozměr Evropské unie – prostřednictvím
    Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, zlepšením koordinace sociálního zabezpečení, přijetím Evropského aktu přístupnosti a vytvořením sboru solidarity.
  3. Lepší ochrana bezpečnosti našich občanů – pomocí systému vstupu/výstupu, inteligentních hranic a evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), kontrolou palných zbraní, prostřednictvím nástrojů umožňujících trestní stíhání terorismu, praní peněz a financování terorismu a díky Evropskému informačnímu systému rejstříků trestů (ECRIS).
  4. Reformování a rozvíjení migrační politiky v duchu odpovědnosti a solidarity – díky reformě společného evropského azylového systému (včetně dublinského mechanismu), souboru předpisů v oblasti legální migrace a plánu vnějších investic, který má pomoci řešit základní příčiny migrace zvýšením investic a vytvářením pracovních míst v partnerských zemích.
  5. Naplnění závazku vytvořit propojený digitální jednotný trh – reformou právního rámce EU pro telekomunikace a autorské právo, využíváním pásma 700 MHz v celé Unii, zamezením neopodstatněnému zeměpisnému blokování, pomocí směrnice o audiovizuálních mediálních službách a společných pravidel pro ochranu osobních údajů.
  6. Dosažení cíle ambiciózní energetické unie a progresivní politiky v oblasti změny klimatu – prováděním rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, Pařížské dohody a balíčku týkajícího se čisté energie pro všechny Evropany.

Kromě toho tři předsedové zdůraznili čtyři zásadní záležitosti, kterým je třeba v roce 2017 věnovat obzvláštní pozornost a dosáhnout v nich dalšího pokroku: prosazování společných evropských hodnot, právního státu a základních práv,  boj proti daňovým podvodům, únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem,  zachování zásady volného pohybu pracovníků a zajištění stability, bezpečnosti a míru.

Toto společné úsilí Evropského parlamentu, Rady EU a Komise je součástí nového sdíleného závazku, který je výslovně stanoven v odstavci 7 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a který umožňuje Unii přeměnit návrhy v činy a docílit výsledků tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

TZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down