01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jaké sankce a komu?

Jaké sankce a komu? Jaké případné sankce nebo opatření může obec udělit ve výše uvedených postupech a komu (vlastníku budovy, správci nebo nájemci, občanovi apod.)? ODPOVĚĎ: Porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou k nakládání s komunálním odpadem ze strany fyzické osoby lze...

Jaké sankce a komu?

Jaké případné sankce nebo opatření může obec udělit ve výše uvedených postupech a komu (vlastníku budovy, správci nebo nájemci, občanovi apod.)?

ODPOVĚĎ: Porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou k nakládání s komunálním odpadem ze strany fyzické osoby lze sankcionovat až do výše 10 000 Kč. Postupuje se přitom podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

Pokud poruší povinnosti stanovené zmíněnou vyhláškou právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která se dle dohody s obcí zapojila do systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, obec jí uloží pokutu až do 200 000 Kč.

Pokud do obecně závazné vyhlášky obce se zahrnou otázky čistoty a vzhledu obce, lze pokuty řešit podle ustanovení § 46 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Podmínkou je naplnění subjektivních i objektivních podmínek pro uplatnění pokuty.

Ta je přednostně směrována vůči fyzickým osobám.

Nedostatky v čistotě a vzhledu obce lze také sankcionovat podle ustanovení § 57-§ 59 zákona č. 128/2000, o obcích.

JUDr. Ing. Emil Rudolf,

ředitel odboru výkonu státní správy

Ministerstva životního prostředí,

pracoviště Hradec Králové

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down