01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jakým způsobem lze vyzrát na logický rámec

Logický rámec je důležitým, jenže někdy zatracovaným nástrojem pro přípravu a následnou realizaci investičního projektu. Avšak při dodržení základních zásad pro jeho zpracování se stává velmi dobrým pomocníkem i při plánování a následném monitoringu a vyhodnocení reálných dopadů projektu.

Určitě se lze shodnout na tom, že na začátku jakýchkoliv změn stojí vždy myšlenka (záměr) něco udělat či napravit. Její uvedení do života však vyžaduje spoustu práce při řešení problémů, které se postupně objevují. V důsledku těchto zkušeností, které povedou k odstranění jakéhokoliv rizika neúspěchu akce, vznikl nástroj projektového řízení - logický rámec (LOG FRAME). Nejde totiž o nic jiného než o zachycení prvotní myšlenky o uskutečnění projektu do 16 provázaných polí (tzv. logického rámce). Ta zachycují a popisují vše, co je nutné učinit a jaká rizika a předpoklady pro úspěšnou realizaci jsou nám v dané chvíli známy.

Projektová logika

Tato metoda chápe projekt jako sled navazujících činností (plánování, vlastní realizace, uvedení do provozu), které jsou doplněny příslušným rozpočtem, s konkrétními cíli a záměry a s očekávanými dopady projektu na okolí. Tímto způsobem postupujeme i při tvorbě logického rámce, který má svojí strukturu a provázanost mezi stanovenými prvky.

Nejdříve si tedy musíme ujasnit, co chceme řešit (pro jaký účel projekt tvoříme), s jakým výsledkem/cílem (ke kterému chceme realizací aktivit dospět) a čím toho dosáhneme (jaké aktivity musíme vyvinout). Pokud toto již známe, můžeme vyplnit tabulku logického rámce.

Vlastní tabulku logického rámce tvoří soustava polí o 4 sloupcích a 4 řádcích. Postupujeme-li po řádcích odspodu nahoru, pak sledujeme tzv. vertikální logiku (aktivity - výsledný cíl - účel/záměr - celkový cíl projektu). Tato tzv. vertikální logika projektu musí deklarovat vztah příčina - důsledek mezi aktivitami a cíli na rozdílných úrovních a zároveň jednotlivé úrovně musí na sebe postupně vzestupně navazovat. Tyto informace se pak uvádějí ve vlastní projektové fiši.

Postupujeme-li po řádcích, potom vyjadřujeme tzv. horizontální logiku (naplňujeme: popis cílů a aktivit projektu, měřitelné indikátory, způsob verifikace, předpoklady úspěchu/rizika projektu).

Problémy s definicí

Hlavním problémem při přípravě je definice prvního sloupce, neboť nejčastěji jsou zaměňovány ukazatele typu účel projektu s cíly projektu apod.

Pro názornost uvedu příklad úvahy o projektu: Město má záměr zatraktivnit svoji pozici jako destinaci cestovního ruchu, což by pomohlo k oživení místní ekonomiky (celkový cíl). Jako vhodná turistická atrakce je vytipována historická pamětihodnost, avšak s poměrně nízkou návštěvností. Podrobným rozborem příčin jsou zjištěny nedostatky, které znepříjemňují návštěvu lokality (např. špatné sociální zázemí, nevyhovující parkoviště, nedostatečná informovanost o lokalitě apod.) a je rozhodnuto o odstranění těchto nedostatků (výsledný cíl). Následně je tedy rozhodnuto o určitých konkrétních aktivitách, které odstraňují určené nedostatky.

Pokud jsme takto definovali základní cíle a záměry, již není problém k nim stanovit objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje ověření těchto ukazatelů a následně určit předpoklady a rizika, které mohou ohrozit činnosti projektu stanovené v aktivitách, výsledném cíli a záměru. V rámci definování ověřitelných ukazatelů je však nutné uvést ty měřitelné indikátory, které stanovují podmínky příslušného dotačního titulu (tzv. monitorovací ukazatele). Tyto indikátory, především jejich jasná a přímá kvantifikace, pak slouží k vlastnímu vyhodnocení naplnění stanovených cílů při konečném hodnocení projektu.

Při sestavování logického rámce lze postupovat i alternativními metodami, například počínaje stanovením vstupních předpokladů, přes určení nutných aktivit, jejich měřitelných indikátorů a možnosti ověření, až k novým předpokladům o úroveň vyššího stupně cílů. Přesto však musíme dodržet základní logiku provázanosti příčina - důsledek jednotlivých cílů a aktivit projektu a jejich jasné vymezení.

(Při zpracování článku byla použita metodická příručka Logického rámce Společného regionálního operačního programu - pozn. autora.)

Seriál s praktickými radami a návody, jak zpracovávat projekty, bude pokračovat i v dalších číslech Moderní obce. V zářijovém čísle přineseme informace o tom, co je to projektová fiše a jaká jsou její specifika při plánování a tvorbě projektu.

Podrobnější informace a databázi více než 360 aktuálních dotačních titulů naleznete na otevřeném portálu strukturálních fondů http://eDotace.cz.

Tabulka logického rámce: Popis projektu

eDotace.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down