Autor
Kategorie:
Různé

Je nutný zákon o sociálním bydlení?

Svůj požadavek na urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení připomnělo v závěru srpna Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD). Stalo se tak ve vystoupení jeho předsedy Tomislava Šimečka (foto)na semináři Ústavně-právní rozměr sociálního bydlení, který byl v Praze...

Svůj požadavek na urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení připomnělo v závěru srpna Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD). Stalo se tak ve vystoupení jeho předsedy Tomislava Šimečka (foto)na semináři Ústavně-právní rozměr sociálního bydlení, který byl v Praze uspořádán Ústavně-právním výborem Senátu.

OSMD tento zákon dlouhodobě prosazuje a na svém webu (www.osmd.cz) představuje i jeho návrh. Jak Tomislav Šimeček na senátním semináři uvedl, OSMD ve svém návrhu zákona o sociálním bydlení mj. počítá s tím, že lidé v nezaviněné nouzi by nemuseli čekat na přidělení zvláštního »sociálního« bytu, ale díky adresné dávce by si mohli vybrat byt na fungujícím trhu. Stát by jim na tržní nájemné v přiměřeně velkém bytě připlatil, aniž by museli vydat více než 35 % disponibilních příjmů domácnosti (viz též Poškodí novela sociálně slabší občany a zvýší výdaje i obcím?, MO č. 8/2012, str. 5 až 7 – pozn. redakce).


Dávka by byla pravidelně testovatelná a konstruovaná na minimální bytový standard. »Hlavní je, že bude k dispozici okamžitě, jakmile vznikne potřeba. Žádné pořadníky a žádné čekací doby. Rád bych také uvedl, že dávka bude splatná poskytovateli ubytování, a tak nebude zneužitelná,« vysvětlil předseda OSMD.

Naopak Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) opakovaně zdůrazňuje, že zákon o sociálním bydlení by byl zbytečný. V den, kdy se uskutečnil zmíněný seminář v Senátu, vydalo tiskovou zprávu nazvanou Zákon o sociálním bydlení nebude.

»Návrh komplexního řešení sociálního bydlení bude vycházet z institutu tzv. bytové nouze jako sociální situace, ve které se oprávněné osoby nacházejí ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou. Ukotvení institutu „bytové nouze“ v právním řádu a legislativní úprava postavení osob v bytové nouzi je v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Termín splnění tohoto úkolu je 31. 12. 2012. Vymezení osob, jimž bude stát za určitých podmínek poskytovat konkrétní sociální pomoc v oblasti bydlení, se tedy bude nově odvíjet od definice sociální situace, ve které se nacházejí ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou,« praví se v tiskové zprávě ministerstva.

MMR svůj úkol – v souladu se zadáním vlády z července 2011 – vidí v tom, že společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí připraví návrh komplexního řešení sociálního bydlení, které se mj. bude opírat i o institut »bytové nouze« jako sociální situace, v níž se oprávněné osoby nacházejí ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou.Ukotvením institutu bytové nouze v právním řádu pak podle MMR bude možné poskytovat konkrétníésociální pomoc.

Zcela jinak vidí problém 1. náměstkyně primátora Opavy Pavla Brady. Soudí totiž, že nový zákon o sociálním bydlení by měl přesně vymezit cílovou skupinu, rozdělit pravomoci a kompetence a uložit i konkrétní povinnosti (viz text Pavly Brady v tomto vydání MO na str. 50 – pozn. redakce).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *