Ilustrační foto web Budějovického Budvaru

Je státní pivovar více než městský? Ne, říkají samosprávy. A odmítají senátní úpravu registru smluv

Starostové z celé České republiky zásadně nesouhlasí se senátní novelou zákona o registru smluv (tisk č. 79). Podle Svazu měst a obcí ČR je senátní návrh diskriminační a stanovuje nerovné podmínky pro podnikání. Zjednodušeně říká, že Budějovický Budvar je více než například strakonický Dudák.

Zatímco by totiž jihočeský národní pivovar jako jediný subjekt nemusel zveřejňovat smlouvy v registru smluv, obecním, státním a krajským firmám by tato povinnost podle horní parlamentní komory měla zůstat. Takový přístup, však je, jak připomíná Svaz měst a obcí ČR (SMO), v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Vrácenou novelu registru smluv ze Senátu by v květnu měla projednat Poslanecká sněmovna.

Nedá se rozumět tomu, proč má mít právě Budvar výjimku ze zveřejňování v registru smluv. Jak k tomu přijdou městské a další společnosti vlastněné veřejnou správou? Chtějí snad zákonodárci samosprávám omezit konkurenceschopnost?“ ptá se místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Pardubic Martin Charvát a dodává: „Proto se nedávno naše rada, tedy jeden z nejvyšších orgánů Svazu měst a obcí, který tvoří na 100 starostů z celé země, shodla, že senátní znění zákona je třeba důrazně odmítnout.

V dnes zveřejněné tiskové zprávě Svaz měst a obcí ČR upozorňuje na to, že nerovné zacházení, které předloha přináší, téměř asociuje dobu před rokem 1989, kdy se k vybranému majetku rovněž přistupovalo protežujícím způsobem. Podle samospráv by však spíš než senátní znění právního předpisu byla lepší jeho původní poslanecká novela.

Je snad náš pivovar jako obecní společnost méně než pivovar v Českých Budějovicích? Je Dudák méně než Budvar? Podle jakých kritérií se to stanovuje,“ klade otázky starosta Strakonic Břetislav Hrdlička a konstatuje: „Nerovný přístup zákonodárců, co se týče registru smluv, nám vadí. Vypadá jako další vlna privatizace, tentokrát ale obecních společností. Nesouhlasíme a jednoznačně podporujeme názor rady Svazu, která návrhy v rozporu s Listinou základních práv a svobod odmítla.“

Svaz měst a obcí ČR zastává pevný názor, že už stávající právní předpisy dostatečně zajišťují, aby se s veřejnými prostředky nakládalo transparentně. Shoda měst a obcí tak panuje v tom, že ta ustanovení zákona o registru smluv, která nejsou v souladu s ústavním pořádkem České republiky, je třeba zrušit. Samosprávy se také shodují v podpoře případné ústavní stížnosti.

Zákonem o registru smluv, který je účinný od loňského července, se dlouhodobě zabývají představitelé měst a obcí z celé země. Mimo jiné říkají, že zveřejňování dokumentů je časově velmi náročné. Vysoké jsou i požadavky na kvalifikaci lidí, kteří mají danou oblast na starosti. Kromě samotného zákona o registru smluv musí sledovat metodiky ministerstva vnitra, které vykládají velké množství nejasností v uvedeném právním předpisu či specifický zákon o ochraně osobních údajů.*

/zr/

Senátní verzi novely zákona o registru smluv se v rubrice Polemika věnuje také květnové vydání Moderní obce, které se k předplatitelům bude distribuovat z tiskárny už 4. května. Odborný měsíčník Moderní obec si můžete objednat na: http://profipress.cz/predplatne/ .

Ilustrační foto:

web n. p. Budějovický Budvar

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *