Kategorie:
Různé

Je zdatnou diplomatkou, říkají o nominantce z Prostějova

Další nominantkou do soutěže o cenu Personalista veřejné správy 2013 je JUDr. Květa Olašáková. Na prostějovském magistrátě (dříve městském úřadě) pracuje od května 1993. Začínala tam jako vedoucí odboru kanceláře starosty, od roku 1995 pracovala jako vedoucí odboru personálního a právního a počínaje létem 2011 působí na pozici právník města.

Svou profesní dráhu však zahájila již v roce 1985 jako podniková právnička, přičemž před příchodem na Magistrát města Prostějova déle než rok pracovala ve funkci zástupkyně tajemníka na Městském úřadě v Hranicích na Přerovsku.

KDYŽ SE PRÁVNIČKA POTKÁVÁ S PERSONALISTKOU

Za svá slova »možná jsem právnička s „lidským“ přístupem,« v e-mailu naší redakci připojila smějícího se »smajlíka«. Ptali jsme se jí totiž, jak se slučuje funkce právníka magistrátu s prací personalistky. Když právník se přece řídí dikcí zákonů, vyhlášek a nařízení, zatímco personalistce by kromě znalostí příslušné legislativy »slušel i lidský přístup« k zaměstnancům…


Květa Olašáková však ještě připsala: »Tahle práce je i mým koníčkem. Přitom osobně mně je nejbližší pracovní právo a právo komunální, takže se u mne potkává právnička s personalistkou. Nejvíc si vážím toho, že mé názory přijímá vedení úřadu a že se na mě zároveň se žádostí o pomoc či řešení pracovněprávních záležitostí obracejí jak kolegové, tak odborový orgán – a vnímají mne tedy jako personalistku.«

Tajemník Magistrátu města Prostějova Ing. Lubomír Baláš potvrdil, že dar »lidského přístupu« doktorka Olašáková umí výborně využít. »Znalostí práva spolupůsobí na magistrátu jako zprostředkovatel důležitých informací a opatření mezi vedením a jednotlivými zaměstnanci úřadu. Díky svému nadhledu dokáže při výběru nových zaměstnanců zastat roli síta, filtrujícího „zrno od plev“. A je na kvalitě personalisty, jak bude síto účinné pro vedení úřadu, ale i pro zaměstnance,« uvedl tajemník.

Připomněl, že Květa Olašáková se podílela na přípravě řady organizačních změn, nutných ke zvýšení efektivity a zkvalitnění práce úřadu. »Zásadní změny však nemusí být zaměstnanci vždy pozitivně vnímány,« poznamenal Lubomír Baláš, jenž si proto na nominantce mj. cení i její schopnosti vyjednat kompromis mezi oběma stranami, aby se dosáhlo přijatelného řešení pro všechny. »Květa Olašáková jen potvrzuje, že personalista musí být zdatný diplomat,« uvedl tajemník prostějovského magistrátu.

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ »ŠITÉ NA MÍRU« MAGISTRÁTU

Totéž platí o systému hodnocení zaměstnanců úřadu. V nominaci Květy Olašákové primátor města Miroslav Pišťák jeho zavedení vyzvedl jako jeden z jejích mimořádných počinů. Co je na tomto systému v Prostějově tak mimořádného, když by přece měl běžně fungovat na všech úřadech veřejné správy? ptali jsme se nominantky.

»Ano, takový systém by měli mít všude. Ostatně je zákonnou povinností vedoucích,« odpověděla. »U nás jsme jej zavedli již před mnoha lety. Definitivní formální podobu získal začleněním do pracovního řádu v roce 2005. S personalistkou PhDr. Olgou Vysloužilovou jsme vycházely z předpokladu, že nastavený systém bude mít životnost přibližně pět let, proto jsme začátkem roku 2011 zahájili přípravy na jeho zásadní přeměnu. Tentokrát byla přípravná fáze nového systému důkladná až vleklá, změnu přístupu k hodnocení jsme po podrobném projednávání s vedoucími oddělení a vedoucími odborů magistrátu přijali až v roce 2013. Náš systém není – a ani nemá být zcela jiný, než bývají systémy na jiných úřadech. Je zkrátka zpracován s ohledem na naše vnitřní podmínky, a proto jej (někdo lépe, jiný hůře) přijímáme jako součást pracovního života,« dodala Květa Olašáková.

VEŘEJNÁ SPRÁVA? MUSÍME VŽDY POČÍTAT SE DVĚMA LINIEMI ŘÍZENÍ

Právnička města Prostějov je i aktivní lektorkou v oblasti pracovního práva. V čem vidíte nedostatky pracovního práva z pohledu zaměstnanců i z pohledu zaměstnavatelů ve veřejné správě? zeptali jsme se jí.

»Pro pracovní vztahy, v nichž na obou stranách vystupují solidní účastníci, vytváří zákoník práce odpovídající zákonný rámec,« odpověděla. »Ve veřejné správě je situace složitější, neboť se zde potkávají či přímo střetávají dvě linie řízení lidí: linie úřednická, založená na principech pracovního práva, a linie politická. Pak může být pro pracovní vztahy zaměstnanců určujícím faktorem momentální politické složení vedení obce, města či kraje. A situace státních zaměstnanců a osud služebního zákona? To je téma na samostatnou práci…«

Zajímal nás i názor Květy Olašákové na to, které výzvy stojí dnes před personalisty ve veřejné správě. »Na našem magistrátě se dlouhodobě snažíme poskytovat kvalitní služby veřejnosti, což pro nás není frází či prázdným pojmem. Dlouhodobě získáváme kladnou zpětnou vazbu právě díky průzkumům spokojenosti, které provádíme mezi zaměstnanci i mezi klienty magistrátu. Z pohledu zaměstnance konkrétního územního samosprávného celku nemohu hodnotit dopady současné doby na celou veřejnou správu. Avšak mohu ocenit přístup Zastupitelstva města Prostějova, které řadu let respektuje návrhy na finanční zajištění vzdělávání našich zaměstnanců a obdobně přistupuje i ke schvalování ostatních nákladů na činnost magistrátu,« uzavřela Květa Olašáková.

 

Cena Personalista veřejné správy 2013

Vyhlašovatelem ceny Personalista veřejné správy je Klub personalistů o. p. s.

Soutěž je určena všem, kdo se zabývají personalistikou nejen v územní samosprávě, ale letos nově také ve státní správě.

Cílem soutěže Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností v úřadech veřejné správy v České republice, veřejné ocenění práce nejlepších personalistů veřejné správy a ohodnocení jejich přínosu v oblasti personálního řízení. Cena rovněž úspěšně napomáhá šíření dobré praxe v personálních činnostech a zdůraznění významu práce s lidským kapitálem na úřadech.

O udělení ceny rozhoduje hodnoticí komise jmenovaná statutárním orgánem Klubu personalistů, o. p. s.

Podrobnější informace najdete na: http://www.klub-personalistu.cz/

ZDROJ: KLUB PERSONALISTŮ o. p. s.

»Žij a nechej žít. Co nechceš, aby jiní dělali tobě, nedělej ani ty jim.« Tímto krédem se řídí Květa Olašáková, právnička města Prostějov, která byla nominována na cenu Personalista veřejné správy 2013.

Komentáře ke článku 1

  • James

    Zrno od plev? Tak nazývá pan tajemník Baláš účastníky konkurzu anebo spíše zrny jsou jeho známí a plevel to ostatní. Je třeba říci, že pan tajemník Baláš si z prostějovského magistrátu udělal rodinnou firmu. Nutnou podmínkou pro přijetí do pracovního poměru úředníka na prostějovské radnici je příbuzenský vztah k tajemníkovi. Jinak nemáte šanci. Kolik nespokojených úředníků už odešlo a potvrdili má slova…..ojoj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *