Jednotný ekonomický systém hlavního města se osvědčuje

Jednotný ekonomický systém (JES) hlavního města Prahy je většinou zmiňován pouze v souvislosti s právními aspekty výběrového řízení, jež bylo na počátku realizace. Je to škoda, neboť v posledních letech jde o jeden z nejvýznamnějších projektů implementace IS ve veřejné správě.

Informační systém JES funguje spolehlivě a nevyžádal si dosud žádné vícenáklady. Ekonomický systém se značkou GORDIC byl kontinuálně provozován a rozvíjen od roku 1994 a pokrývá všechny požadavky zpracování účtování a rozpočtování Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), městských částí, rozpočtových i příspěvkových organizací. Jedná se o téměř 900 organizací.

PROČ JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM?

Projekt JES můžeme charakterizovat jako sjednocení stávajícího účetního a rozpočtového systému hlavního města, jeho konsolidaci, při ohledu na maximální ochranu již vynaložených investic do ekonomických systémů.

Cílem bylo modernizovat stávající řešení s metodickou vazbou na dosud provozované systémy při zajištění plné datové a metodické kompatibility, což zahrnovalo:

vybudování automatizovaného sumarizačního portálu účetních a rozpočtových dat;

zvýšení průhlednosti a transparentnosti všech procesů rozpočtu subjektů hlavního města;

sjednocení výkonu analytických agend účetnictví a rozpočtové oblasti;

centralizovanou správu dat a aplikací pro tzv. malé městské části, která umožňuje snížit náklady na správu systému a jeho rozvoj,

integraci ekonomického systému s agendovými systémy MHMP;

zvýšení kvality, přesnosti a úplnosti informací atd.

NA USKUTEČNĚNÍ PROJEKTU SE PODÍLELY DESÍTKY SPECIALISTŮ

Po nezbytných procesních úkonech byly 1. září 2010 uzavřeny smlouvy na realizaci projektu, který zahrnoval dodávku softwaru a rozhraní na systém PROXIO/AGENDIO pro MHMP, Technickou správu komunikací (TSK) hl. města, Městskou policii (MP) hl. města a 57 pražských městských částí. Dále pak implementaci systému ve výše uvedených organizacích a komplexní podporu programového vybavení, zahrnující SW maintenance, systémovou a databázovou podporu a další služby na vyžádání na období od implementace do 31. prosince loňského roku.

Provedení bylo rozděleno do několika základních etap a obsahovalo přes sto dílčích milníků. Druhého ledna 2011 byl spuštěn provoz systému GINIS Enterprise v základním rozsahu v celkem 25 organizacích. K prvnímu srpnu 2011 se odstartoval provoz formou hostingu na zbývajících městských částech a současně bylo spuštěno sumarizační centrum.

Do konce roku 2012 probíhala implementace systému v tzv. rozšířené etapě, včetně integrací na agendové systémy. Projekt oficiálně skončil k 31. prosinci 2012 s tím, že jedinou ne zcela dokončenou oblastí jsou plošné integrace na agendový informační systém z důvodu změny informační strategie v rámci MHMP.

Na implementaci systému se průběžně podílelo několik desítek specialistů a rozsáhlost projektu s ohledem na čas vyžadovala nasazení pracovníků prakticky z celé distribuční sítě GORDIC. Například během měsíců října a listopadu roku 2010 bylo uspořádáno 130 turnusů školení a učebnami prošlo víc než 1600 osob. Důsledným uplatňováním projektových principů se podařilo projekt uskutečnit bez větších problémů a naplnit prakticky všechny cíle projektu.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JE POSTAVENO NA SYSTÉMU GINIS ENTERPRISE

Celé řešení je postaveno na systému GINIS Enterprise, tedy nejvyšší řadě informačních systémů GORDIC. V rámci hlavního města Prahy jsou realizovány jednotlivé instance informačního systému, které jsou datově integrovány se sumarizačním centrem hlavního města. Ve velkých městských částech, na MHMP, v TSK a MP jsou provedeny instalace na lokálních prostředcích s využitím DB stroje ORACLE nebo MS SQL.

Pro městské části 23 až 57 bylo vybudováno hostingové centrum, všechny aplikace jsou přístupné prostřednictvím technologie CITRIX – ze strany uživatele není potřeba na stanici instalovat žádné komponenty, spuštění systému je »ukryto« za URL adresou. Spuštěná aplikace v prostředí CITRIX má stejný vzhled, jako by byla spuštěna z lokální stanice.

Sumarizace dat se provádí (zatím) v intervalu jednou za 24 hodin v nočním období. Na příslušné lokalitě jsou vygenerovány dávky, ty se následně šifrují a pomocí webových služeb přenášejí do úložiště sumarizačního centra, kde je provedeno načtení do sumarizační databáze.

CO ZVLÁDNE JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM V PRŮBĚHU ROKU

Systém ročně zpracuje přes 500 tisíc faktur, přes milion pokladních dokladů, 400 tisíc platebních dokladů, přes 550 tisíc majetkových karet atd. Po celém hlavním městě má už víc než 4500 uživatelů.

JES poskytuje otevřená standardizovaná webová rozhraní na moderní bázi SOA pro napojení četných aplikací ostatních dodavatelů. Za celou dobu provozu nedošlo k zásadnějšímu výpadku dostupnosti.

VLADIMÍR PŘECH

GORDIC

Projekt JES znamená sjednocení stávajícího účetního a rozpočtového systému hlavního města a jeho konsolidaci s ohledem na co největší ochranu už vynaložených investic do ekonomických systémů.

Jednotný ekonomický systém využívají MHMP, všechny MČ, MP a TSK.

ILUSTRAČNÍ FOTO: IRENA HOŠKOVÁ

Komentáře ke článku 1

  • Ja

    Vícenáklady jdou na vrub „podřízených“ organizací MHMP = placená „podpora“, opakované placené servisní zásaha, nefunkčnost helpdesku atd atd. Gordic provozuje systém v zastaralé struktuře, která nadměrně zatěžuje HW uživatele kdy „síťová“ verze je jen několikanásobně spouštěnou verzí desktopovou. Tímto nastávají problémy s přepisováním dat při údajné spolupráci na dokladech. Prozatím Gordic odmítá výstupy akceptovatelné jinými ES a drží se proprietálního řešení. K uvedený 2,5 mld je tedy nutno připočítat další stovky mil. za „nadstandartní“ vnucené služby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *