Kategorie:
EU

JESSICA došla i do Česka: Květnovou premiéru má v Moravskoslezském kraji

Projekty zařazené do integrovaných plánů rozvoje města v Moravskoslezském kraji mohou už v květnu počítat s nabídkou zvýhodněných dlouhodobých úvěrů od dvou specializovaných fondů využívajících veřejné prostředky z fondů EU.

Stane se tak díky tomu, že Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se rozhodla (jako první v celé České republice) přikročit k novému způsobu využívání finančních zdrojů Evropské unie na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech – nástroji JESSICA (European Support for Sustainable Investment in City Areas).

Tento nástroj je oproti dotacím založen na holdingovém financování projektů s potenciálem vytvářet příjmy, z nichž lze poskytnuté úvěry splácet. Zároveň nabízí jednodušší a administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům prostřednictvím výhodnějších úvěrů, než je tomu v tržním prostředí (viz též MO č. 3/2012, Místo dotací půjčky? Umožní to finanční nástroj JESSICA – pozn. redakce).


Pro využívání tohoto nástroje regionální rada vyčlenila 520 mil. Kč z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, které vložila do holdingového fondu spravovaného Evropskou investiční bankou (EIB). Holdingový fond pak z této sumy zatím přidělil po 170 mil. Kč do dvou fondů rozvoje měst (FRM), jejichž podmínky fungování na území kraje určila EIB. Jeden z fondů je spravován Českomoravskou záruční a investiční bankou, a. s., druhý společností Contera Management, s. r. o.

Eugenio Leanza, ředitel sekce JESSICA Evropské investiční banky, vysvětluje, že budou podporovány projekty, které jsou důležité pro město, ale méně zajímavé pro soukromý byznys, neboť nezaručují vyšší ziskovost. Nicméně měly by to být projekty, které si vydělají na splacení poskytnutého úvěru. Předseda Regionální rady Moravskoslezsko, hejtman Jaroslav Palas to dokládá i na těchto číslech: Zatímco projekty dotované z ROP Moravskoslezsko v průměru dosahují ekonomické míry návratnosti 11 %, projektům usilujícím o zvýhodněný úvěr z FRM by měla stačit očekávaná ekonomická míra návratnosti pouze 5,5 %.

Ředitel Úřadu regionální rady Moravskoslezsko David Sventek popisuje, jaké projekty mají šanci dosáhnout na zvýhodněný úvěr z FRM. Musí jít o projekty, jež jsou součástí některého z integrovaných plánů rozvoje města. (Ty se však vytvářejí jen ve velkých městech, ale Jaroslav Palas ujišťuje, že peníze vyčleněné z regionálního operačního programu pro FRM byly ty, s nimiž se ve prospěch velkých měst počítalo v ROP i původně.) »Může jít například o přeměnu brownfieldu ke společenským či podnikatelským účelům nebo o projekty v cestovním ruchu. A nelze vyloučit ani třeba nové zázemí pro sociální a zdravotnické služby,« dodává David Sventek.

Na jeho slova navazuje náměstek generálního ředitele ČMZRB Lubomír Rajdl. Žádosti o zvýhodněné úvěry s dobou splatnosti až 15 let začne fond spravovaný touto bankou přijímat už 15. května. Mohou to být projekty o investičních nákladech až 100 mil. Kč, ale náměstek očekává, že půjde spíše o projekty nanejvýš v řádu desítek milionů korun.

Vysoká pec č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic, jedna z dominant Ostravy, byla v březnu zpřístupněna veřejnosti. I projekty tohoto druhu by mohly získat podporu z FRM.

ILUSTRAČNÍ FOTO: IVAN RYŠAVÝ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *