Ještě až do 31. srpna mohou obce žádat o finanční příspěvek na likvidaci škod na dopravní infrastruktuře způsobených letošními povodněmi a záplavami

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil Pravidla na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2020 obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020.

Tato pravidla mají za cíl stanovit podmínky, které by umožnily financovat odstranění škod způsobených povodní a záplavou v červnu nebo červenci 2020 na dopravní infrastruktuře, jejíž financování je v souladu s § 2, odst. 1, písm. e), f) a m) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění (dále jen „zákon“), při dodržení zásad efektivního a hospodárného využití poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, pro který se poskytují.

Finanční prostředky lze poskytnout z rozpočtu SFDI pro rok 2020 obci nebo její organizační složce pouze na financování oprav nebo rekonstrukcí povodní či záplavou prokazatelně poškozené dopravní infrastruktury:

* v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo v rámci opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona,

* cyklistických stezek nebo jízdních pruhů pro cyklisty ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona vč. rekonstrukcí sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty a jejich nasvětlení nebo

* místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve smyslu § 2, odst. 1, písm. m) zákona,

a to až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů schválené akce.

Termín pro předkládání žádostí o příspěvek je stanoven do 31. srpna 2020.*

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde:  https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/povodne-2020/.

/tz/

Na snímku:

Letošní červnové povodně v obci Dolní Rožínka na Žďársku

Foto: web obce

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down