Jihočeské obce budou diskutovat o novém nastavení principu využívání vodárenské soustavy

Téměř 260 obcí, které jsou členy Jihočeského vodárenského svazu (JVS), čeká příští úterý na odborné konferenci diskuse, jak dál využívat zdejší unikátní vodárenskou soustavu, jejíž některé části pocházejí už ze 70. let. A vlastníci svazu, tedy obce a města, musí rozhodnout, kdy postupnou obnovu zahájit, jak ji financovat, v jakých dimenzích a také, jak má systém nadále fungovat.

„Ze 155 měst a obcí, které soustavu využívají, jich je na ní zcela závislých více než 120. Ty se na jejím financování také plně podílejí. Několik měst ale používá soustavu jako pojistku pro případ nouze a jinak využívají přednostně své vlastní zdroje.  Místní zdroje jsou potřebné stejně jako soustava, Jejich vzájemná součinnost však musí být vyvážená ekonomicky a hlavně provozně. Jinak lze obtížně zajistit plnou kapacitu dodané vody v případě potřeby tam, kde jinak není běžně využitá,“ vysvětlil Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS.

Právě o novém nastavení principu využívání vodárenské soustavy a místních zdrojů, který by posílil stabilitu a zároveň generoval dostatek financí na její obnovu v letech 2018 až 2028, se povede zřejmě největší diskuse.

Spotřeba pitné vody z vodárenské soustavy dlouhodobě klesá. Pokles to je citelný a působí především provozní potíže. Zatímco ještě v roce 2000 svaz vyrobil a prodal 23,9 milionu m3 pitné vody při ceně 11,97 Kč/m3, letos půjde o 15,7 milionu m3 při ceně 15,94 Kč/kubický metr. Kapacita vodárenské soustavy je však dvojnásobná a přesahuje 30 milionů m3. Napojené obce a města z ní odeberou jen necelých 15 milionů krychlových metrů, přestože jejich celková spotřeba činí zhruba 22 milionů kubíků. Zbylých 7 milionů čerpají z vlastních vodárenských zdrojů. „Přitom jim toto množství podle smlouvy plně zajišťujeme. Pokud bychom ho prodali, okamžitě lze naši vodu zlevnit o téměř tři koruny,“ konstatoval František Rytíř, provozní náměstek ředitele JVS.

Jihočeská vodárenská soustava měří přes 550 kilometrů. Pro představu: Jde o vzdálenost z Českých Budějovic do italského Udine. Právě díky této ojedinělé soustavě, zahrnující všechna někdejší okresní města, nebyly dodávky pitné vody přerušeny ani při povodních nebo suchu.

„Je třeba hledat systémová, racionální a spravedlivá východiska. Jedině ta mohou zafungovat a problém pomoci řešit. JVS je spolek založený a vlastněný členskými městy a obcemi na principu solidarity. Ta je vyjádřena i formou  jednotné ceny vody už čtyřiadvacet let. Je na nich, zda tomu tak bude i nadále,“ dodal František Rytíř.

Podle představenstva vodárenského svazu spočívá řešení především ve změně smluv o odběru vody. Měly by obsahovat proti závazku dodat vodu z JVS také závazek odběratele minimálního ročního odběru a dodržování odběrového diagramu, aby voda v potrubí nečekala pouze na to, až ji bude potřeba. Ekonomickou část problému měl řešit, ale nevyřešil, poplatek za zajišťovanou kapacitu. Ten je určen předpisem v maximální výši 15 procent celkové spotřeby, přičemž fixní náklady tvoří 65 procent ceny vody. Tu stát reguluje a nelze do ní zahrnout nic jiného než oprávněné náklady a povolenou míru zisku.

„Jsou to závažná témata, o nichž je věcná, široká diskuse na místě. Už proto, že členské obce mají různé podmínky. Některé jsou na vodárenské soustavě závislé zcela, jiné jen z části. Prolínají se zde místní zájmy se solidaritou, která patří mezi základní pilíře fungování JVS. Projevuje se například stejnou cenou vody předané, bez ohledu na to, kolik kubíků jí obec odebere či zda do ní teče potrubím deset či osmdesát kilometrů,“ uzavřel Antonín Princ.*

/zr/

K foto:

Úpravna vody Plav je hlavním zdrojem vody pro Vodárenskou soustavu Jižní Čechy. Zařízení s kapacitou výroby 530 l/s slouží pro České Budějovice, okresní města Jihočeského kraje – Tábor, Prachatice, Český Krumlov, částečně Písek, Strakonice, J. Hradec a pro další města a obce. Úpravna zásobuje společně s lokálními zdroji 380 tisíc obyvatel.

Foto: archiv JVS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down