Centrum sociálních služeb Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic

Jihočeský kraj letos podpoří poskytovatele sociálních služeb částkou přesahující 22 milionů korun

Více než 22 milionů korun vynaloží v letošním roce Jihočeský kraj na podporu sociálních služeb. O peníze, určené na spolufinancování provozu sociálních zařízení, požádalo 73 poskytovatelů.

Celkem obdržel kraj 131 žádostí a po provedené formální kontrole bylo nakonec podpořeno 101 z nich,“ uvedl náměstek hejtmanky Zdeněk Dvořák, který má sociální oblast na starosti. Upozornil, že v rámci dotačního programu byly rozděleny prakticky veškeré alokované finanční prostředky, zpátky do krajského rozpočtu se vrátilo 87 korun.

Částku přesahující celkově milionovou hranici získají provozovatelé Hospicu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Nemocnice Vimperk i Charita Kaplice, téměř stejně úspěšný je pak Seniorský dům Písek a CSS Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic s dotací dosahující téměř k milionu korun. Přes tři čtvrtě milionu pak získá českobudějovická obecně prospěšná společnost Ledax  nebo Domov pro seniory Pohoda v Netolicích,“ vyjmenoval dále Zdeněk Dvořák a dodal, že díky čtyřem úspěšným projektům získá Diecézní charita České Budějovice od kraje přes osm set tisíc korun.

Více než půlmilionovou dotaci na svůj provoz získaly společnosti Prevent 99 ve Strakonicích, Cherion T v Táboře, Oblastní charita Vimperk, Farní charita Týn nad Vltavou či Fokus České Budějovice. „Kraj dále podpořil činnost společností Mezi proudy, Arpida a Auticentrum v Českých Budějovicích, ARCHA Borovany, MESADA v Písku a mnohé další,“ doplnil náměstek hejtmanky.

Účelem dotačního programu je podpora sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Peníze jsou proto určeny pro poskytovatele péče o seniory, zdravotně postižené či na zajištění lepší kvality života dlouhodobě nemocných. „Nejvíce peněz je letos určeno na dofinancování pečovatelských či pobytových služeb nebo nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, což jsou zařízení, která poskytují služby bez administrativních a jiných překážek,“ vysvětlil závěrem Zdeněk Dvořák, podle něhož je důležité zdůraznit, že trendem a zároveň nutností je v současnosti vícezdrojové financování, na kterém se částečně podílejí i evropské prostředky.*

/tz/

 

K foto:

Centrum sociálních služeb Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic, vyhlášeném poutním místě,  zajišťuje důstojné a bezpečné zázemí seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí

Foto: archiv CSS Emausy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *