Jižní Čechy se napojují na mezinárodní koridory

Už přibližně za dva roky by cesta vlakem z Prahy do Českých Budějovic měla trvat pouhých 90 minut. Tato železniční trať by se tak stala plně konkurenceschopnou silnici.

Zejména v okolí Veselí nad Lužnicí přibudou v příštích měsících zmodernizované úseky čtvrtého železničního koridoru a jihočeský region získá rychlé železniční spojení nejen do centra Čech.

Čtvrtý železniční koridor spojuje rakouské hranice přes Horní Dvořiště a České Budějovice s Prahou, která je zároveň křižovatkou tří mezinárodních železničních koridorů. Nyní je koridor hotový z Prahy až do Votic, pak z Tábora na jih a momentálně se staví či se brzy stavět začne mezi Táborem a Sudoměřicemi, Veselím n. L. a Táborem, resp. mezi Veselím a Českými Budějovicemi. »Dokončení úseku Sudoměřice-Votice se očekává v roce 2017. Ostatní lokality jsou buď už dokončeny, nebo se na nich pracuje či začne pracovat v nejbližší době,« říká generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Kolář.

K technicky nejnáročnějším úsekům patří trať mezi Chotovinami a Sudoměřicemi, kde vzniknou nové mosty, mimoúrovňové křížení s dálnicí D3 a na jihu Čech vůbec první železniční tunel o délce 430 m. Investice do modernizace železnice mezi Prahou a Horním Dvořištěm přijde (mimo úsek Nemanice-Ševětín) asi na 35 mld. Kč, přičemž na modernizaci většiny úseků se podílely a dále podílejí dotace z OP Doprava.

Stavební práce se teprve rozbíhají i na přibližně šestikilometrovém úseku mezi Veselím n. L. a Soběslaví. Jeho modernizace přijde zhruba na 1,5 mld. Kč a zahrne i rekonstrukci železniční stanice Soběslav. Tam se vybuduje jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště o délce 300 metrů. Přístup cestujících k vlakům bude podchodem se schodišti a výtahy. Celkem tam budou čtyři dopravní koleje. Ve stanici bude postavena nová technologická budova.

Už v polovině roku 2013 začala modernizace trati mezi Horusicemi a Veselím n. L., jejíž součástí je jak výstavba přeložky tratě přímo v uvedeném městě, daná špatnými směrovými parametry dnešní tratě a s tím souvisejícím omezením rychlosti vlaků, tak přestavba železniční stanice Veselí n. L. Ta bude mj. doplněna o dvě nová zastřešená ostrovní nástupiště, na něž se cestující dostanou novým podchodem. Ke zkvalitnění služeb přispěje i nový informační systém a úprava prostor ve stanici. Na okraji města se změní i železniční zastávka.

Modernizací prochází trať mezi Českými Budějovicemi a Nemanicemi, ještě letos se předpokládá zahájení přestavby dalších úseků. Železniční koridor mezi okrajem Prahy a jihočeskou metropolí má být hotov do roku 2017 s tím, že na maximálně možném počtu úseků vlaky budou moci jezdit rychlostí až 160 km/hod.

TOMÁŠ JOHÁNEK

BUILDING NEWS

Modernizovaný úsek železničního koridoru u Tábora.

FOTO: ARCHIV AUTORA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *