Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Jsou plánované výzvy pro obce a města opravdu poslední?

Přinášíme přehled výzev plánovaných pro obce a města v tomto programovém období a stručné zhodnocení dosavadního přínosu regionálních operačních programů (ROP).

Peníze vymezené ROPy municipalitám jako potenciálním příjemcům jsou podle informací z Úřadů regionálních rad (ÚRR) regionů soudržnosti již zcela či převážně vyčerpány. Pokud by však vláda po průběžném hodnocení čerpání z EU fondů rozhodla přesunout dosud nealokované prostředky z jiných operačních programů do ROPů, zvýšila by se možnost vyhlášení dalších výzev i pro obce a města.

PLÁNY A VÝHLEDY


ROP Jihovýchod: Obce a města ještě čekají výzvy v oblasti dopravní infrastruktury (výstavba a modernizace silnic II. a III. tříd, přestupní terminály, záchytná parkoviště, cyklostezky), cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova (vzdělávání, sport, kulturu, sociální, zdravotní oblast a revitalizace veřejných prostranství).

ROP Jihozápad: Do června 2013 běží výzva na projekty v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) Českých Budějovic a Plzně. Letos se plánují pravděpodobně poslední výzvy, a to na oblast Modernizace regionální silniční sítě a Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství – pouze projekty SŠ a VOŠ.

ROP Moravskoslezsko: Do 21. února probíhá příjem žádostí na rozvoj občanské vybavenosti středně velkých měst, průběžně běží výzva pro IPRM.

ROP Severovýchod: Do konce roku je otevřena výzva zaměřená na investice do rekonstrukce, modernizace a zařízení ZŠ, SŠ a VOŠ. Dále výzva na projekty výstavby, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení (projekty nepodporovatelné prostřednictvím národní sítě v rámci IOP). Prostředky určené na rozvoj měst a obcí v budou s touto výzvou již vyčerpány.

ROP Severozápad: Do konce března je vyhlášena výzva v oblasti podpory Rozvoje dopravní obslužnosti regionu. Od května do srpna budou moci obce ještě přihlásit projekty na podporu cestovního ruchu.

ROP Střední Čechy: Pro města a obce nejsou nyní otevřeny žádné výzvy. Vzhledem k převisu poptávky v oblasti MŠ a volnočasových aktivit nelze vyloučit vyhlášení nových výzev. Další vývoj a plán výzev závisí na zbylých prostředcích programu.

ROP Střední Morava: Právě běží výzva na podporu sociální infrastruktury ve městech nad 5000 obyvatel. Poprvé byla vyhlášena výzva v rámci Integrovaného plánu pro města nad 5000 obyvatel (155 mil. Kč). Ve vyhlašování dalších výzev bude jasno po únorové aktualizaci finančního plánu. Nově výzvy by se mohly týkat cyklostezek, fyzické revitalizace na venkově či veřejné infrastruktury a služeb v cestovním ruchu.

HLAVNÍ PŘÍNOS ROPŮ

ROP Jihovýchod: Celkový dopad programu na jižní Moravě a Vysočině vidí ředitelka ÚRR Mgr. Marta Sargánková zejména v oblasti dopravy, dále u řady rekonstruovaných památek, objektů pro kulturní a volnočasové využití, školských zařízení, zdravotních a sociálních zařízení.

ROP Jihozápad: Nejvíce prostředků bylo určeno oblasti dopravy, ale kromě toho bylo obnoveno i mnoho městských center, náměstí či veřejných prostranství.

ROP Moravskoslezsko: Největší objem financí získala dopravní infrastruktura. K nejvýznamnějším dosud realizovaným projektům řadí ředitel ÚRR Ing. David Sventek, MA, krajské Integrované bezpečnostní centrum. Dařilo se také Opavě, která vložila většinu získaných dotací (400 mil. Kč) do zatraktivnění města.

ROP Severovýchod: Hlavní část prostředků v rámci vyhlášených výzev zatím plynula na rozvoj měst, venkova a cestovního ruchu.

ROP Severozápad: Dotace programu se nejzřetelněji promítly do regenerace a rozvoje měst (modernizace SŠ, domovů pro seniory, sportovních areálů nebo rekonstrukcí komunikací a veřejných prostranství).

ROP Střední Čechy: Prostředky z programu výrazně pomohly hlavně ve městech a obcích. Ředitel ÚRR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. vyzdvihuje zejména vznik nových mateřských a základních škol a sportovišť, rozvoj dopravní sítě nebo rekonstrukce náměstí a center.

ROP Střední Morava: Kromě vyšší kvality místního obyvatelstva Olomouckého a Zlínského kraje přispěly investice ke zvýšení atraktivity a zlepšení služeb pro návštěvníky obou krajů (např. cyklostezky a zrekonstruované silnice II. a III. tříd). Za úspěch lze podle ředitele ÚRR Ing. Ivana Matulíka považovat i návaznost a doplňování privátních a veřejných investic, které jsou realizovány v rámci Integrovaných plánů rozvoje území. Příkladem je území kolem Velkých Karlovic.

Seniorům z Domažlic a okolí už slouží nové bezbariérové zařízení s ambulantními, pobytovými a terénními službami.

 

Revitalizovaný historický střed Havlíčkova Brodu se pyšní kamennou dlažbou, atypickým mobiliářem či vzrostlými stromy.

 

Novou moderní MŠ Rosenbaumovo náměstí v Kladně-Dubí tvoří 3 třídy pro děti, vlastní stravovací provoz a prádelna.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *