Jsou volení zástupci obcí a měst lovnou zvěří?

Být panským hajným, mohl bych hrdě vrchnosti hlásit, že se stádečko utěšeně rozrůstá. Což je pravda, avšak jen zčásti. Nejsem hajný, nýbrž advokát - a to stádečko není zvěř, ale členové zastupitelstva, radní či starostové. Pravda, občas trochu zvěř připomínají. To když jsou loveni orgány činnými v...

Být panským hajným, mohl bych hrdě vrchnosti hlásit, že se stádečko utěšeně rozrůstá. Což je pravda, avšak jen zčásti. Nejsem hajný, nýbrž advokát – a to stádečko není zvěř, ale členové zastupitelstva, radní či starostové. Pravda, občas trochu zvěř připomínají. To když jsou loveni orgány činnými v trestním řízení a rozličně stíháni kvůli tomu, jak vykonávají svůj zastupitelský úřad.

Vzpomínám si, že když jsem si připravoval přednášku na stejné téma pro letošní FORUM MUNICIPAL 2013, tedy o trestním stíhání zastupitelů, věru jsem netušil, jaké entrée mi obstará Policie ČR.


OBVINĚNÍ PRAŽŠTÍ RADNÍ – ZA DŮVĚRU K EXPERTŮM

Ve chvíli, kdy jsem totiž v březnu kráčel na pódium FORA MUNICIPAL, abych začal hovořit k účastníkům tohoto odborného kongresu místní samosprávy, začala konat i policie. Nikoliv přednášet, ale sdělovat obvinění radním hlavního města Prahy pro trestný čin, kterého se měli dopustit tím, že neodsoutěžili něco, co podle policie odsoutěžit měli.

Trochu problém – alespoň z mého pohledu, je v tom, že ti radní nebyli žádní političtí kaskadéři a předtím, než rozhodli, jak postupovat dále ve věci, kterou zdědili po jiných radních a jiných zastupitelích, nechali si udělat odborná stanoviska a dokonce právní posouzení od advokátní kanceláře. Pak měli tito radní na vybranou. Buď projekt, jenž jejich předchůdci rozjeli a jenž lety poněkud zasmrádl, stopnout. Anebo pokračovat dál. Přitom všechno, včetně expertních stanovisek, vycházelo tak, že pokud neměla vzniknout škoda astronomických rozměrů, politická či lidská odpovědnost a ostuda, nezbylo než jít dopředu a uzavřít smlouvu s dodavatelem, jemuž předchozí vedení magistrátu pojistilo na inkriminované dodávky monopol.

Stejného názoru byla i právní kancelář, která jasně deklarovala, že všechno, tedy pokud jde o právní otázky, je v pořádku. Jenže policie byla jiného názoru a paní státní zástupkyně k výtkám poukazujícím na to, že radní nedělali nic jiného, než že se řídili právními stanovisky, stručně odpověděla, že se na expertní stanovisko bezdůvodně spolehli.

POZOR NA HLASITOU OPOZICI – MOHOU NÁS KVŮLI NÍ SOUDIT

Trochu podobně či spíše ne nepodobně se zachoval Nejvyšší soud ČR ve věci jiných radních, řekněme města N. Ti totiž schválili prodej pozemku a rodinného domku z vlastnictví obce jakémusi soukromníkovi (viz http://www.nsoud.cz/ a sp.zn. 5 Tdo 827/2012). Na zasedání zastupitelstva kterýsi opozičník však před schválením hlasitě namítal, že cena je nepřiměřeně nízká. Ostatní ho odbyli poukazem na »noty«, jež jim dodal technický úsek radnice a podle nichž byla cena OK. Trestní stíhání, které následovalo kvůli tomu, že podle znaleckého posudku se nemovitosti daly prodat o tři a půl »mega« dráž, po dlouhé době zastavil soud a k odvolání státního zástupce bylo toto usnesení potvrzeno i krajským soudem.

Jak si lze přečíst na zmíněné webové strán- ce, NS ČR byl poněkud jiného názoru a poukázal na zmíněného opozičníka s tím, že když tak pěkně křičel, měli se zastupitelé zachovat opatrněji a ve věci si obstarat ještě nějaký jiný podklad o ceně parcel. To už je vážnější. S policií a státní zástupkyní lze ještě nějak diskutovat, případně přesvědčit soud, že neměli pravdu. Co však judikuje NS ČR, je či má být díky své přesvědčivosti závazné pro další soudy v podobných věcech.

BÝT VE STŘEHU

A tak dnes musím všem radním nebo zastupitelům poradit, že jakmile jim začne křičet opozice něco o tom, že buď draho kupují, nebo lacino prodávají, je třeba být ve střehu a nechat tuto námitku prověřit příslušným odborníkem.

Co si ovšem počít, jestliže přizvaný expert sdělí, že všechno je v pořádku – leč policie bude jiného názoru? V takovém případě už poradit neumím. Jedině snad nebýt zastupitelem nebo radním, případně v rozhodující okamžik odejít na záchod, zamknout se na něm na dva západy a na toaletě setrvat až do té doby, dokud se hlasování zastupitelstvem nebo radou nepřežene. Jenže nedisponuje-li snad radnice tolika toaletami, kolik na ní pracuje zastupitelů či radních, nastává problém…

BUDEME SE MUSET ZAMYSLET NAD PODSTATOU SAMOSPRÁVY

Smyslem mého příspěvku však jistě ne-ní převyprávění toho, co nepěkného se za uplynulé období přihodilo politikům lokálního formátu. Jde o velice vážný problém, který globálně zasahuje nejen zastupitele, radní či primátory a starosty, ale obecněji všechny vedoucí pracovníky, z nichž zřejmě zatím nejoblíbenější jsou ministři, respektive exministři a jejich exnáměstci.

Leč škála stíhaných je podstatně větší. Přestože NS ČR judikoval, že u takovýchto statutárů je důležité, zda jednali s péčí řádného hospodáře – a nikoliv výsledek, fakticky je trestní stíhání vždy vedeno s poukazem právě na výsledek. Obvykle nějakou majetkovou újmu. Což je samo o sobě téma na diskusi, protože takové majetkové újmy namnoze vyčíslují znalci způsobem, který budí dojem, že je spíše zhmotněním přání policie než opravdu objektivním posouzením situace.

A samozřejmě nejde pouze o prokázání péče řádného hospodáře, což je institut obchodního práva a dopadá na statutáry obchodních společností. Něco podobného vyžaduje i zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze, případně zákon o majetku státu. I když jistě není možné postupovat podle hesla »operace se zdařila, pacient je mrtev« – a tedy vznikla-li škoda, má to také svůj význam, přece jen je důležitá subjektivní stránka. Což podle mne moc nefun- guje. Jako by se orgány činné v trestním řízení nedokázaly vžít do toho, jak funguje zastupitelstvo nebo rada, jaké mají či mohou mít k dispozici informace a z jakých alternativ namnoze musí volit.

NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ

Ve svém příspěvku bych chtěl hovořit o tom, že i za této nepěkně vyhlížející situace se lze bránit. Přesněji řečeno, je možné postupovat způsobem, který by měl riziko trestního stíhání snížit, ne-li zcela vyloučit – a to i v případě, že by došlo k vzniku škody či jiné újmy na majetku nebo právech spravovaného subjektu.

Návodem musí být právě ona judikatura či argumentace orgánů činných v trestním řízení, protože i přes různé výhrady, které mám, lze ji do jisté míry zobecnit. Ostatně do března příštího roku, kdy se uskuteční další ročník kongresu FORUM MUNICIPAL 2014, ještě nějaký měsíc uplyne a lze předpokládat, že v některých věcech dojde k posunu. Byť klasický judikát, takto rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR anebo dokonce rozhodnutí publikované v tzv. zelené sbírce, tedy Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR, zřejmě ještě existo-vat nebude.

Ovšem nějak si do té doby poradit budeme muset. 

 

TOMÁŠ SOKOL
advokát

 

Přednášku na dané téma přednese JUDr. Tomáš Sokol na 2. ročníku kongresu místní samosprávy FORUM MUNICIPAL ve dnech 11. a 12. března 2014.

JUDr. Tomáš Sokol: Orgány činné v trestním řízení se nedokážou vžít do toho, jak funguje zastupitelstvo či rada, jaké mají nebo mohou mít k dispozici informace a z jakých alternativ namnoze musí volit.

FOTO: ARCHIV HN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *