K oživení menších sídel nestačí podpora megalomanských projektů

Soutěžní přehlídka Young Architect Award (YAA) 2013 vzbudila zájem 72 tvůrců do 33 let. Jejich úkolem bylo navrhnout lék na Bolavá místa měst a obcí, jak zněl podtitul letošního ročníku. Kteří autoři nejvíc zaujali?

Nominováno na některou z cen bylo 14 ze 72 přihlášených prací. Ty nejlepší byly vyhlášeny 18. září v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze za přítomnosti patronky soutěže, architektky Evy Jiřičné.

ZÁJEM O MÍSTO, KDE ŽIJEME

Mladí tvůrci »léčili« neduhy sídel podle zadání, jež organizátorovi soutěže (společnost ABF, a. s.) zaslaly vybrané obce a města (kategorie Místa – školní práce), či podle vlastního výběru (kategorie Iniciační práce).


Nejvyšší cenu získala práce zlepšující okolí stanice metra Nádraží Holešovice v Praze. MgA. Šimon Brabec nabízí řešení konverze areálu bývalé panelárny, jenž leží severně od tělesa kolejiště na intenzivně zastavěnou novou městskou čtvrť smíšeného charakteru s odkazem na ojedinělý kontext místa ve vztahu k řece Vltavě a i k industriálnímu geniu loci.

S řešením veřejného prostoru podle zadání města uspěla dvojice slovenských autorů Bc. Martin Machala a Bc. Jana Matlovičová, kteří navrhují přeměnu břehů brněnské řeky Svratky v prostor k odpočinku a relaxaci obyvatel. Zapojení břehů řeky do života města stojí na třech pilířích: voda (jako základní kvalita území musí být udržovaná), nábřeží (umožňují přístup k vodě) a spojení města s řekou (musí být pestré, aby se pohyb v oblasti zvýšil a zatraktivnil). Tvůrci počítají též s prostorem pro kontakt s vodou na břehu a formami aktivního i pasivního odpočinku pro různé věkové kategorie.

Za práci Malé typologie v Poličce byla hned třikrát oceněna Bc. Tereza Scheibová. Malá města jsou často »rozvíjena« pomocí megalomanských projektů (např. aquaparků), autorka se proto ptá, zda tento druh staveb nelze provést jako sérii menších objektů, jež se uplatňují ve strukturách (často historických) malých měst citlivěji a logičtěji. Polička je městem, které se nevzdalo hradeb a zůstalo svázané za jejich zdmi. A ty jsou jí hranicí řešeného území.

Např. před kostelem vytváří rovný volný prostor se dvěma průchody (viz obr.). Stěna obsahuje niky, jež odkazují na stavební otvory okolní zástavby, slouží však jako místo/úkryt před deštěm. Polička má málo míst v samotném centru pro trávení volného času, Tereza Scheibová navazuje na obyvateli oblíbený systém kůlen a přichází s venkovním objektem, jenž je přístřeškem pro matky s malými dětmi, místem k setkávání.

»Víc než projektování mrakodrapů, galerií a bytových domů mě baví hledat místa, která stačí jen popostrčit či mírně upravit, aby se změnila v příjemné prostory, kde budou lidé chtít trávit čas,« vysvětluje Tereza Scheibová. »Člověk má mít k místu, ve kterém žije určitý vztah a podle toho o daný prostor pečovat. Centrum Poličky, uzavřené ve svých hradbách je nádherné. Nemá žádná zásadní bolavá místa, spíše některá, jež jsou opomíjena nebo ne zcela využita,« dodává.

Všechny soutěžní projekty se veřejnosti představí na putovní výstavě, která skončí v dubnu 2014. Víc k soutěži, jejímž mediálním partnerem je i časopis Moderní obec, najdete na: www.yaa.cz

 

Výsledky YAA 2013

Cena Beton Brož v kategorii Iniciační studie + Cena CEGRA: Prefa kompaktní město (MgA. Šimon Brabec)

Cena Holcim Česko, Cena časopisu Moderní obec, Cena Archiwebu: Malé typologie v Poličce (Bc. Tereza Scheibová)

Cena architekta Josefa Hlávky: Public art garden (Lukáš Koubek)

Cena rektora ČVUT za školní práci v kategorii Místa – školní práce: Revitalizácia rieky Svratky (Bc. Martin Machala, Bc. Jana Matlovičová)

Cena rektora TUL za školní práci v kate-gorii Iniciační studie: Roudnické záhumenní (Bc. Jan Kurz, Bc. Lenka Pechanová)

Cena poroty: Vyhlídková lavička Grosseto (MgA. Vít Šimek, MgA. Štěpán Řehoř, H3T architekti)

Ve studii Malé typologie v Poličce se autorka Tereza Scheibová zabývá svým rodným městem, které se »nevzdalo hradeb a zůstalo svázáné za jejich zdmi«. Jejich rysy přenáší a propojuje s jinými prvky, které charakterizují veřejný prostor Poličky.
VIZUALIZACE: TEREZA SCHEIBOVÁ

Studie vítěze hlavní ceny soutěže YAA 2013, Šimona Brabce, se zamýšlí nad dalším osudem »chabé struktury« části Prahy v okolí stanice metra Nádraží Holešovice.
VIZUALIZACE: ŠTĚPÁN BRABEC

Revitalizace brněnské Svratky pohledem Martina Machaly a Jany Matlovičové.
VIZUALIZACE: M. MACHALA, J. MATLOVIČOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *