Kalendárium

14. 1., Praha Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31 seminář Energeticky úsporné veřejné osvětlení Postupný přechod od tradičních sodíkových výbojek ke světelným zdrojům LED přináší pro veřejné osvětlení řadu výzev: od technických problémů s novou technologií, dostatečnou...

14. 1., Praha

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31

seminář Energeticky úsporné veřejné osvětlení

Postupný přechod od tradičních sodíkových výbojek ke světelným zdrojům LED přináší pro veřejné osvětlení řadu výzev: od technických problémů s novou technologií, dostatečnou informovanost správy veřejného osvětlení až po ekonomickou výhodnost stále nákladných LED svítidel. Seminář zahrne také další související témata: řídicí systémy ve veřejném osvětlení či chystané dotační tituly OPŽP v novém programovém období Evropské unie.

Podrobněji na: http://www.stavebniakademie.cz/course/1114.html.

15. 1., Jihlava

hotel Gustav Mahler

seminář pro majitele a správce lesů Nový občanský zákoník: Co je nutné znát

Mj. se proberou témata jako NOZ a právní vztahy k nemovitostem, nabytí od nevlastníka, stavba na cizím pozemku, přístup na cizí pozemky; NOZ a katastr nemovitostí – změny; Právní skutečnosti – právní jednání a skutečnosti, otázky promlčení, objektivní a subjektivní lhůty; Závazkové právo – novinky a specifika uzavírání smluv podle NOZ s důrazem na obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní a pachtovní smlouvy, předsmluvní odpovědnost, odstoupení od smlouvy, konkurenční doložka či Odpovědnost za škodu, náhrada škody.

Více informací najdete pod odkazem Kalendář akcí na: www.svol.cz.

16.-19. 1., Brno

Výstaviště

mezinárodní veletrhy turistických možností v regionech a cestovního ruchu REGIONTOUR a GO

Jde o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě, jíž se aktivně účastní i samotná města, mikroregiony a kraje. Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v ČR. Veletrh GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku.

Další informace o obou veletrzích najdete na: www.bvv.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *