Kalendárium

14. -15. 11., Žatec Chrám chmele a piva konference PROPAMÁTKY - Obnova a využívání historických pivovarů Kromě přednášek se chystá i doprovodný program, který představí žatecké kulturní dědictví spojené s oborem pivovarnictví, např. prohlídkou komplexu sušáren a skladů chmele, tamních pivovarů či...

14. -15. 11., Žatec

Chrám chmele a piva

konference PROPAMÁTKY – Obnova a využívání historických pivovarů

Kromě přednášek se chystá i doprovodný program, který představí žatecké kulturní dědictví spojené s oborem pivovarnictví, např. prohlídkou komplexu sušáren a skladů chmele, tamních pivovarů či Chmelařského institutu a muzea.

Program a možnost registrace: http://konference.propamatky.cz.

19. 11., Praha 9

STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4

seminář Zákon o státní památkové péči

Bude probrán vztah stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, nový zákon č. 303/2013 Sb., zásahy na kulturních památkách a v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, sankce podle památkového zákona atd.

Podrobné informace k programu a přihláška jsou na: www.studioaxis.cz.

21. 11., Oldřichov v Hájích

Ekocentrum

seminář k ekovýchově pro pedagogy mateřských škol

Organizátoři nabídnou návody a inspiraci k zařazení pestrých aktivit z oblasti ekologické výchovy i jiných oblastí výchovy do vzdělávacího programu v MŠ.

Na seminář je nutné se předem přihlásit na tel.: 482 360 011, nebo e-mailové adrese: objednavka@strevlik.cz.

26. 11., Brno

Nové sady 2

seminář Nový občanský zákoník z pohledu potřeb sociálních odborů ORP

Účastníci se seznámí se změnami nového občanského zákoníku (NOZ), a to se zaměřením na problematiku dítěte a jeho rodičů, proces osvojení, ale i dědické právo. Seminář má rovněž napomoci lépe se s dostatečným předstihem zorientovat v nové právní úpravě NOZ i v nově zaváděné terminologii.

Víc informací včetně elektronické přihlášky najdete na: http://www.aliaves.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *