Kalendárium

13. 6., Praha 1 Nová budova Národního muzea Konference Křižovatky architektury Jak se chovat k architektonickému dědictví z období 1948-1989? Má cenu tyto stavby rekonstruovat, nebo některé zbourat? Odpovědi na tyto a podobné otázky budou hledat účastníci konference s podtitulem Architektura s...

13. 6., Praha 1

Nová budova Národního muzea

Konference Křižovatky architektury

Jak se chovat k architektonickému dědictví z období 1948-1989? Má cenu tyto stavby rekonstruovat, nebo některé zbourat? Odpovědi na tyto a podobné otázky budou hledat účastníci konference s podtitulem Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků.

Program a on-line registraci nabízí web: www.krizovatkyarchitektury.cz.

13. 6., Praha 9

Studio AXIS, Lisabonská 4

Seminář Stavební zákon – velká novela a nové prováděcí vyhlášky

V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. účinné od 1. 1. 2013 a nových prováděcích vyhlášek nastaly velké změny především v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb. Výklad bude zaměřen hlavně na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby atd.

Program a on-line přihlášku najdete na: www.studioaxis.cz.

18. 6., Chocerady (okr. Benešov)

Hotel Akademie Naháč

Seminář Místní a účelové komunikace

Obec jako investor stavby místní komunikace – součásti a příslušenství. Vlastnictví a věcná břemena. Musí obec budovat místní komunikaci ke každému objektu? Veřejně přístupná účelová komunikace. Co je to nutná komunikační potřeba. Jak řešit sporné situace – názory soudů. Péče o účelovou komunikaci a odpovědnost vlastníka. Změny a zánik účelové komunikace atd.

Podrobnosti k programu a přihláška na: www.municipal-centrum.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *