Kalendárium

13. 11., Praha Stavební fakulta ČVUT (Thákurova 7) Seminář Smluvní podmínky FIDIC (Červená kniha) - zásady a problémové oblasti Účastníci akce získají základní přehled o Smluvních podmínkách FIDIC, jejich používání při realizaci staveb i o problémech s jejich používáním spojených. Bližší informace...

13. 11., Praha

Stavební fakulta ČVUT (Thákurova 7)

Seminář Smluvní podmínky FIDIC (Červená kniha) – zásady a problémové oblasti

Účastníci akce získají základní přehled o Smluvních podmínkách FIDIC, jejich používání při realizaci staveb i o problémech s jejich používáním spojených.

Bližší informace podá: doc. Ing. Václav Jelen, CSc, e-mail jelen@fsv.cvut.cz, tel. 224 354 531.


14. 11., Praha 6

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (Drnovská 507)

Seminář Mokřady v zemědělské krajině

Akce uspořádaná ve spolupráci s MŽP ČR představí dosavadní poznatky o vzájemné interakci mokřadů a zemědělství Je určena zejména zemědělcům, vlastníkům půdy, pracovníkům v ochraně přírody a životního prostředí, vodohospodářům a dalším zájemcům.

Více informací naleznete na: www.vurv.cz, on-line přihlášku pak na: www.wetlands.cz.

20. 11., Praha

Kaiserštejnský palác (Malostranské nám. 23/37)

Přehlídka nejlepších MA 21

Zástupci místních Agend 21 budou prezentovat osvědčené postupy ze zapojování veřejnosti, strategického řízení úřadu i municipality, zajímavých projektů a aktivit k udržitelnému rozvoji.

Podrobnější informace včetně on-line registrace najdete na: www.nszm.cz vpravo pod záložkou Očekávané akce.

27. 11., Ostrava

Vědecko-technologický park Ostrava

Školení Velká novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013

Akce je určena nejen členům České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA), nýbrž také úředníkům ÚSC.

Program a on-line přihlášku najdete na: http://www.studioaxis.cz/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *